Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională

Conferinţa Naţională ABR, Braşov, 6-8 septembrie 2017

 

În data de 7 septembrie 2017, la sediul Bibliotecii Universității din Brașov, a avut loc întrunirea secțiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea lucrării Motivarea personalului din biblioteci – Cătălin Mirea, bibliotecar, Biblioteca Academiei Române
  2. Prezentarea lucrării Rolul și importanța formării continue a unui bibliotecar modern- Aurora Negrilă, bibliotecar, Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie”, Turnu Măgurele, jud. Teleorman
  3. Diverse

Președintele secțiunii a deschis lucrările, propunând participanților realizarea unui grup de lucru pe facebook pentru a putea comunica mai eficient și pentru ca informația să ajungă la toți cei interesați în timp real.

Propunerea a fost agreată de către cei prezenți.

Prima lucrare, prezentată de către domnul Cătălin Mirea de la Biblioteca Academiei Române, s-a intitulat Motivarea personalului din biblioteci. Lucrarea a subliniat diferența dintre motivare și satisfacție, principalele tipuri de motivație (intrinsecă și extrinsecă), câteva metode de motivare a angajaților (remunerarea personalului, organizarea de seminarii sau schimbul de experiență, evaluarea personalului, furnizarea tehnologiilor moderne, asigurarea unui mediu favorabil de lucru, promovarea personalului, instruirea la locul de muncă), precum și impactul motivării asupra angajaților.

Au existat persoane care au fost de părere că evaluarea personalului nu este neapărat o tehnică de motivare, ea putând conduce, în anumite situații, la demotivarea angajaților.

S-a identificat necesitatea elaborării unei politici de resurse umane pentru ca astfel să fie reglementate promovările și angajările personalului de specialitate în biblioteci.

Cea de a doua lucrare a fost prezentată de către doamna Aurora Negrilă, bibliotecar, Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie”, Turnu Măgurele, jud. Teleorma, și s-a intitulat Rolul și importanța formării continue a unui bibliotecar modern.

Lucrarea a subliniat faptul că participarea la schimburi de experiență, la cursuri de formare, duce la cunoașterea și aprofundarea profesiei, la descoperirea tainelor acesteia. Au fost prezentate câteva proiecte în care s-a implicat biblioteca liceului tehnologic și care nu ar fi putut fi realizate fără o formare prealabilă a bibliotecarilor.

 

Reprezentanții bibliotecilor participante la secțiune susțin că multe dintre biblioteci nu alocă resurse în scopul formării profesionale, prin urmare, participarea personalului de specialitate la cursuri sau conferințe este limitată sau chiar imposibilă.

Reprezentanții bibliotecilor școlare susțin că, din punctul de vedere al acordării anumitor sporuri, sunt dezavantajați de aplicarea Legii Bibliotecilor coroborată cu Legea învățământului.

Președintele a propus realizarea unui studiu despre regulamentele de promovare și angajare din fiecare instituție prin care să fie radiografiate reglementările în vigoare la nivelul fiecărui tip de bibliotecă, iar în final să armonizeze aceste regulamente și să fie realizat un regulament cadru. Deși nu a fost considerată ca având un caracter stringent, propunerea a fost acceptată de către participanți.

A fost apreciat modul cum se face recrutarea de voluntari în Biblioteca Națională a României și a fost solicitată o prezentare detaliată a procedurii în cadrul sesiunii de primăvară din anul 2018.

Reprezentanții bibliotecilor participante la secțiune consideră oportună și necesară oferirea de cursuri gratuite de către ABR pentru membri. Un prim pas va consta în identificarea de formatori pe județe sau pe centre universitare și apoi a nevoilor de formare ale specialiștilor.  S-a precizat faptul că ariile de interes ale bibliotecarilor au fost identificate de către colegii de la Secțiunea de statistică.

Reprezentanții bibliotecilor școlare au propus ca Asociația să facă demersuri la Ministerul Educației astfel încât toate bibliotecile școlare să primească gratuit același soft integrat de bibliotecă în scopul uniformizării activității.

 

Întocmit,

Adriana-Elena Borună, Secretar

Mihaela Vazzolla, Președinte


 

Noutăți