CONFERINŢA  NAŢIONALĂ

“CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE ÎN DINAMICA SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII”

SIBIU, 21-22 MAI 2012

Sibiul te întâmpină mereu cu izul său medieval, cetate a culturii şi civilizaţiei şi a cărui renume  a trecut graniţele acestui ţinut de sute de ani, tărâm ce inspiră o amăgită melancolie, patrie scumpă a unei naţionalităţi care ne-a inspirat respect de când ne ştim, a fost  mai zilele trecute, în  21 şi 22 mai gazda unei  Conferinţe Naţionale având în centrul preocupărilor generale CDI-urile, organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Casa Corpului Didactic Sibiu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, ABR,  în parteneriat cu Biblioteca “Astra”, Ambasada Franţei prin Institutul Francez Bucureşti, Facultatea de Litere a Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu precum şi unele asociaţii, ARS-CDI, ECCE-Educaţia, EDU-Media şi nu în ultimul rând Revista Transilvania.

Sunt profesor documentarist cu studii de specialitate, curs postuniversitar  de 3 semestre, şcoala noastră are CDI, avem condiţii, avem voinţă, avem copii minunaţi cu care facem cele mai diversificate acţiuni, dar soarta noastră a stat mereu sub semnul incertitudinii. Această acţiune -  la care au participat profesori documentariști, membri si nemembri ai ABR -  de la Sibiu a deschis largi perspective pentru viitorul profesorului documentarist şi CDI-urilor.

Conferinţa a fost deschisă într-o atmosferă de mare eveniment ştiinţific şi cultural în corpul B al Bibliotecii Judeţene Astra cu proiectul   “Educaţie pentru informaţie”- CDI în sistemul educative românesc. A urmat prezentarea lucrării CDI - facilitator al creşterii ocupării în rândul tinerilor” de dna Rodica Elvira Andronescu, formator naţional, profesor la Colegiul Naţional “Horia Cloşca şi Crişan” Alba Iulia.

Elementul culminant l-a constituit Conferinţa  “Evolutions et mutantions des CDI face à la société de la connaissance”  prezentată cu o înaltă ţinută occidentală de Francois Çhapron, conferenţiar, Universitatea din Rouen, preşedinta de onoare a FADBEN. E greu de prezentat întreaga paletă de probleme ale CCD-urilor din Franţa prezentate de dna conferenţiar dar merită să reţinem că prima idee a apărut la ei în 1952 şi că, deşi au trecut prin diferite stadii ale evoluţiei, problemele actule nu diferă cu mult de ale noastre. Cu alte cuvinte cred că intensificarea relaţiilor cu Franţa ar face ca acest domeniu să se dezvolte în acelaşi ritm în ambele ţări. De fapt sunt convin că personele implicate de la MECTS au sesizat asta de mai mult timp, acesta fiind unul dintre motivele organizării acestei conferinţe şi invitării doamnei Francois Çhapron.

După servirea mesei  lucrările s-au mutat în “curtea” Casei Corpului Didactic Sibiu.

Atunci când vezi o gospodărie îngrijită curată şi rânduită cu migală te gândeşti că acolo e mâna unei femei destoinice.    Ce a urmat în continuare a fost de o organizare impecabilă care a trezit în participanţi sentimentul că nu au venit la o Conferinţă banală pentru o diplomă de participare ci că participă realmente la nişte lucrări captivante şi mai ales utile în activităţile din CDI. Aveam să aflu mai târziu că a fost o gândire unitară a două doamne care se dedică trup şi suflet acestei meserii, dna Corina Stănilă, consilier proiecte bilateral SCAC-MECTS, formator naţional “Integrarea CDI în PDI”, Preşedinte la Secţiunea “Profesori Documentarişti“ din Asociaţia Bibliotecarilor din România şi dna Mihaela Carmen Seuşan, Director a Casei Corpului Didactic Sibiu, ajutate de oamenii minunaţi de la CCD.

Programul de după masă de la Fundaţia Româno – Germană a fost deschis de dl Mircea Regneală, profesor universitar doctor, Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, Preşedinte ABR, cu lucrarea    Informaţia şi documentele în societatea digitală”, lucrare de referinţă pentru profesorii documentarişti în special dar şi pentru toţi acei slujbaşi fideli ai bibliotecilor, ai cărţilor şi a spiritului acestora.In continuare, elementul de noutate l-a constat organizarea activităţilor pe ateliere, fiecare participant alegându-şi atelierul în funcţie de necesităţile de cunoaştere  a temei abordate. In această primă zi au fost organizate următoarele ateliere:

A1 Activităţi în CDI-De la teorie la practică, coordonator: Florentina Baciu, raportor : Alina Petri.

Au fost prezentate următoarele lucrări:

Proiectul  “Management cultural în centrele de documentare şi informare, un exemplu de bună practică”. Autor:Alina-Bianca Petri,Profesor,CCD Cluj.

“Valiza de lectură” Elena-Raveca Conţiu şi Maria Popa , Școala nr 3 Cisnădie-Sibiu

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin activităţi transdisciplinare în CDI

Raluca-Mihaela Cioc,Profesor, Şcoala cu clasele I-VIII, Rîu Sadului-Sibiu                                                                   Delia-Elena Guţu,Profesor metodist, Casa Corpului Didactic Sibiu

A2 Formarea şi dezvoltarea competenţelor info-documentare, coordonator: Corina Stănilă, raportor: Mihaela Seuşan, Expert Francoise Chapron.

Lucrări prezentate:

Modalităţi de integrare a demersului de cercetare documentară în programa şcolară a elevilor de liceu. Georgeta Bădău, Inspector şcolar, formator naţional-ISJ Alba

Nevoia de curriculum în eduaţia pentru informaţie Gheorghe Pupeză, Profesor, formator naţional Colegiul Tehnic “Cibinul” Sibiu

A3 CDI şi comunitatea,

coordinator:Antonia Panait Raportor:Gabriela Mangîr

Lucrări prezentate:

CDI-deceniul 2 Ionel Şotropa, Director, Şcoala cu clasele I-VIII “Şt. L.Roth” Moşna-Sibiu

Rolul CDI în comunitat, privind educaţia pentru informaţie în mediile rurale defavorizate Tudor Deaconu, Director,  CCD Caraş Severin

Dinamica relaţionării în centrele de documentare şi informare Roxana Caluta, profesor documentarist, Grup Şcolar Agricol Traian – Ialomiţa

A doua zi activităţie au început cu prezentarea în plen  a Conferinţei “Maitriser Internet –quel enjeuxet quelle culture informationnelle apporter aux eleves” susţinută de dna Francoise Chapron, conferenţiar, Universitatea din Rouen, preşedinta  de onoare a FADBEN, care a adus şi nişte cărţi de specialitate pentru a fi traduse.

Lucrările pe secţiuni s-au desfăşurat în sălile CCD Sibiu şi au cuprins următoarele:

A4: CDI în unitatea de învăţământ Coordonator: Mihaela Seuşan. Raportor: Corina Stănilă. Expert:Francoise Chapron Lucrări prezentate :                                                                                                                                                          CDI-laborator CDI-laborator al proiectelor Mihaela-Carmen Seuşan, Director, Casa Corpului Didactic Sibiu

Impactul calitativ al implementării CDI din perspectiva evaluării instituţionale a unităţilor de învăţământ preuniversitar Corina Maria Stănilă, consilier proiecte bilateral SCAC-MECTS, formator naţional

Integrarea CDI în PDI” Valeriu Cerbu, Director al Colegiului Naţional “Horia ,Cloşca şi crişan” Alba Iulia

A5 Inovaţie şi creativitate prin CDI Coordonator:Florentina Baciu   Raportor: Carmen Vancu

Lucrări prezentate:

Reflecţii despre creativitate sau cum poţi să devii mai mult decât eşti Florentina Baciu, psiholog, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş - CJAPP Baia Mare

A6  TIC în CDI Coordonator: Izabela Cantemir  Raportor: Adriana Rizescu

Lucrări prezentate:

Societatea informaţională şi CDI - loc de cultură, deschidere şi integrare Doina Sbârnea, Bibliotecar, CCD Tulcea Tehnologii de instruire şi comunicare în CDI Valentina Liurcă, Profesor documentarist la Colegiul Naţional “ Gheorghe Lazăr” Bucureşti

Sesiunea de încheiere a cuprins trei lucrări interesante: Profil FLE-Programme de renouvellement de l`enseibnement du francais en Roumanie”

Emmanuel Samson,Expert tehnic internaţional pentru limba franceză, Ambasada Franţei în România şi MECTS

Proiectul EducaTIFF Ramona Sârbu, Coordonator proiect, Asociaţia Română de Promovare a Filmului Românesc

CopiLectura.Texte şi contexte Mihaela Carmen Seuşan, Director Casa Corpului Didactic Sibiu


În loc de concluzii: Două zile minunate, pline de încărcătura unor manifestări de înaltă ţinută ştiinţific, cu foarte multe aplicaţii practice şi învăţăminte de un real folos pentru munca în CDI. Nici o secundă nu a fost de prisos şi pentru a nu lipsi nimic,  ziua s-a încheiat cu vizita la CDI-ul de la Şcoala cu clasele I-VIII „St.L.Roth” din comuna MOŞNA-Sibiu, unde dl Director Ionel Şotropa ne-a pregătit nişte surprize de neuitat dar pe care le vom prezenta probabil într-un alt material şi într-un alt context.

Ioan Roman, Profesor documentarist, Președintele Filialei Harghita a ABR, secretar ad-interim al Secțiunii Profesori documentariști


 

Noutăți