RAPORT DE ACTIVITATE

SECȚIUNEA ”PROFESORI DOCUMENTARIȘTI”

2014-2015

În anul 2014-2015, în cadrul secțiunii “profesori documentariști” – ABR au fost realizate următoarele acțiuni:

 

- Participarea secțiunii “profesori documentariști” – ABR, în calitate de partener, la organizarea Conferinței Naționale a Centrelor de Documentare și Informare - Centrul de documentare și informare, cadru pentru utilizarea resurselor informaționale. Acțiunea a fost organizată la Sibiu în perioada 24-25 noiembrie și a reunit peste 180 de profesori documentariști și bibliotecari școlari, cadre didactice din unități de învățământ cu CDI, directori de școli, directori CCD și inspectori, studenți, precum și reprezentanți ai instituțiilor și asociațiilor de profil. La conferință au avut loc prezentări în plen susținute de profesori universitari din Franța și România, reprezentanți ai MEN și Institutului Francez din România. De asemenea, au fost organizate trei ateliere de formare susținute de formatori români și au avut ca teme: Dezvoltarea competențelor info-documentare în activitatea CDI, Softuri libere și utilizarea în activitatea didactică, Tehnici de autocunoaștere și învățare în CDI. Pentru valorizarea activității cadrelor didactice și bibliotecarilor, precum și pentru promovarea activităților derulate în CDI au fost organizate sesiuni de prezentare de proiecte și activități pedagogice și culturale susținute de participanți.

- Acordarea de asistență metodologică membrilor ABR.

- Comunicarea cu profesorii documentariști și bibliotecarii școlari înscriși în secțiunea “Profesori documentariști”– ABR.

 

Iași, 8 septembrie 2015


 

Noutăți