PROCES-VERBAL

al întâlnirii Secţiunii PROFESORI DOCUMENTARIȘTI

Conferinţa Naţională a ABR, Iaşi, 9–11 septembrie 2015

 

Conferința a avut ca tema Biblioteca și provocările epocii digitale si a fost găzduită în toamna acestui an de Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iași.

 

Lucrările secţiunii s-au desfășurat în 10 septembrie 2015, în aula Casei Corpului Didactic „Spiru Haret”, Iași, în intervalul 9h00-11h00. Au participat profesori documentariști, bibliotecari școlari, cadre didactice din cadrul Universității București, studenți masteranzi ai Facultății de Litere București, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar, cât și reprezentanți ai bibliotecilor școlare și publice din țară.

Lucrările au fost conduse de doamna Corina Stănilă, președinta secțiunii “Profesori documentariști” ABR. Au participat la lucrări doamna Valentina Lupu, preşedintă a Diviziunii Biblioteci Şcolare.

Ordinea de zi anunțată a inclus:

1. Prezentarea raportului de activitate pentru anul școlar 2014-2015, de către doamna Corina Stănilă, președintele secțiunii.

2. Sesiune de prezentare de lucrări în cadrul secțiunii:

Au fost prezentate patru lucrări înscrise în programul secțiunii. Timpul alocat fiecărei prezentări a fost de 10 minute.

Prima lucrare, intitulată Centrul de Documentare şi Informare – Poartă spre cunoaştere, a fost prezentată de doamna Nicoleta–Adelina MARIN, profesor documentarist la Liceul Tehnologic “Henri Coandă” din Buzău şi reprezintă o trecere în revistă a diferitelor tipuri de activităţi desfăşurate în CDI, în perioada ianuarie – iunie 2015: activităţi culturale, activităţi de documentare, activităţi de formare a spiritului civic, activităţi privind educaţia pentru sănătate etc., desfăşurate în colaborare cu ONG- uri şi instituţii publice din Buzău.

A doua lucrare, Educația pentru informația digitală în mediul școlar românesc: un proiect de pedagogie infodocumentară, a fost prezentată de doamna Vasilica-Petronela IRIMIA, profesor formator la Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” din Bacău. Lucrarea constă în prezentarea legislației internaționale şi naționale privind formarea competențelor digitale la elevi, precum şi modul în care aceste competențe pot fi realizate prin activitățile desfășurate în Centrele de Documentare și Informare.

A treia lucrare, Plagiatul: Provocarea Lumii Contemporane, a fost prezentată de Marina-Alexandra STAN, masterand la Facultatea de Litere a Universității Bucureşti. Ea a fost realizată sub coordonarea asist. dr. Gabriela JURUBIȚĂ şi a adus în atenţia noastră fenomenul plagiatului: tipurile de plagiat în diverse medii – şcoală, universităţi, spaţiul public; cauzele şi tipurile plagiatului; soluțiile pe care le avem la îndemână pentru evitarea furtului intelectual şi programele antiplagiat disponibile şi utilizate în acest moment.

Ultima lucrare, Ştafeta poveştilor la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” a fost prezentată de Marinela–Tatiana RUSU, bibliotecară şi responsabilă CDI la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu. Concursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului interjudeţean „Biblioteca – Fereastră deschisă spre nenumărate vieţi”, proiect iniţiat în urmă cu doi ani de doamna Camelia Dumitru, bibliotecar documentarist la CCD Satu Mare şi prezentat/propus colegilor din ţară în cadrul Conferinţei ABR desfăşurată la Cluj Napoca, anul trecut. Subiectul lucrării îl reprezintă lectura. Integrarea diferitelor tipuri de lectură – lectura de plăcere, lectura de informare etc. – în activităţile didactice, promovarea lecturii prin utilizarea diverselor programe informatice şi utilizarea acesteia în dezvoltarea creativităţii elevilor.

3. Propunere de activitate pentru perioada 2015-2016. Prima activitate propusă în cadrul acestei secţiuni este participarea ABR in calitate de partener la organizarea celei de-a 5-a ediție a Conferinţei Naţionale a Centrelor de Documentare şi Informare, care se va desfăşura la Sibiu la finele anului 2015.

4. La finalul întrunirii au avut loc alegerile pentru noul birou executiv al acestei secțiuni. Acțiunea de vot a noului birou executiv al secțiunii a fost coordonată de dna Valentina Lupu – reprezentant ABR. Doamna Lupu a mulțumit membrilor biroului secțiunii pentru activitatea derulată în cadrul ABR în perioada 2012-2015. Au fost propuse şi votate de către membri secţiunii următoarele persoane: doamna Corina Stănilă - pentru funcţia de preşedinte al secţiunii, doamna Marinela Rusu pentru funcţia de secretar şi doamnele Liliana Grama (Vaslui), doamna Adelina Marin (Buzău) şi doamna Elena Bogdan (Călăraşi) pentru membri secţiunii.

Pentru biroul executiv au mai fost propuse următoarele persoane:

- doamna Vasilica-Petronela Irimia, profesor formator la Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” din Bacău - a refuzat propunerea deoarece nu este membră ABR.

- Doamna asist. univ. dr. Gabriela Jurubiţă, Facultatea de Litere, București - a refuzat propunerea deoarece este membră în biroul executiv al altei secțiuni din cadrul ABR.

5. Închiderea lucrărilor secțiunii.

 

Iași, 10.09.2015

Întocmit de Marinela RUSU


 

Noutăți