Periodice

Președinte:

Violeta-Elena Moraru, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0732520517

 

Secretar:

Gabriela Jurubiţă, Universitatea din Bucureşti

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Periodice

Proces-verbal

Încheiat astăzi,  24 mai 2018,

cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice, la Biblioteca Națională a României

 

Ședința a fost condusă de doamna Violeta-Elena Moraru din Filiala Galați, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați, președinte al Secțiunii. Tema întâlnirii a fost „Tradiție și inovație în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare”. La ședință au participat 43 de persoane, reprezentând: Biblioteca Națională a României, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Biblioteca Centrală Universitară București, Biblioteca Universității Politehnice București, Biblioteca Centrală Universitară Timișoara, Biblioteca Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Camerei Deputaților, Biblioteca Școlii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza” Tecuci.

Read more: PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Periodice

Program Secțiunea Periodice

Secțiunea PERIODICE - Sesiunea de primăvară

Tradiție și inovație în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare

Sala „Simion Mehedinți” (demisol)

24 Mai 2018

 

10:00 Primirea invitaților

 

10:10 Violeta-Elena Moraru - președinte Secțiunea „Periodice”-Cuvânt de întâmpinare

 

10:15 Lucrări           

  • Dorina Măgărin – BCU Timișoara

Tradiţie şi modernitate în prelucrarea serialelor. Studiu de caz: „Biblioteca românească”

  • Nicoleta Adelina Radovici – Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Tecuci, județul Galați

Prelucrarea resurselor electronice: importanță, beneficii, dificultăți. Studiu de caz: Biblioteca Centrală ASE, București

  • Leonica Roman - Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați. Biroul Catalogarea colecțiilor

Nicolae Iorga și „Neamul Romănesc”

 

11:30 Concluzii, discuții și propuneri

Întâlnirea Secţiunii Periodice

Stimați colegi,

 

În data de 24 mai 2018, ora 10:00, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, Sala Simion Mehedinți, se va desfășura sesiunea de primăvară a Secțiunii Periodice a ABR, cu tema: Tradiție și inovație în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare.

Vă rugăm să ne comunicați intenția dumneavoastră de participare și, dacă doriți să prezentați o lucrare, să ne transmiteți titlul acesteia, până în data de 18 mai 2018. 

Persoana de contact:
Moraru Violeta-Elena, președinte al Secțiunii Periodice, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vă așteptăm cu drag!

 

Plan de activitate al Secțiunii Periodice-2018

Preşedinte Secţiune: Moraru Violeta-Elena, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Gabriela Jurubiţă, Universitatea din Bucureşti, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Plan de activitate/întâlniri profesionale 2018

 

  • Mai-Iunie 2018 – sesiunea de primăvară-vară  a secţiunii, cu tema: Tradiție și inovație în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare
  • Septembrie 2018 – Conferinţa Naţională ABR – sesiunea de toamnă a secțiunii, cu tema: Resursele în continuare: realități și perspective

 

Întocmit,

Preşedinte Secţiunea Periodice,

Moraru Violeta-Elena

Întâlnirea Secţiunii Periodice

Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Periodice

Conferinţa Naţională ABR, Braşov, 6-8 septembrie 2017

 

Tema principală a întâlnirii a fost „Publicațiile seriale - între tradiție și modernitate

Preşedinta secţiunii, doamna Violeta-Elena Moraru, a ţinut un scurt moment introductiv după care s-a trecut la prezentarea celor trei lucrări propuse:

  1. Cornelia-Luminița Radu, Biblioteca Academiei București - Bibliografia națională retrospectivă a periodicelor - importanță și evoluție în timp
  2. Maria Buturugă, Biblioteca Academiei București - Publicaţiile periodice braşovene apărute în anii 1931-1935
  3. Tudorița Răbigan și Mihaela Tuiu, Biblioteca Universității din Pitești - „Simfonia lalelelor” la Pitești - manifestare tradițională reflectată în mass-media românească
Read more: Întâlnirea Secţiunii Periodice

PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Periodice

Încheiat astăzi,  10 mai 2017, cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice, la Biblioteca Națională a României

 

Ședința este condusă de doamna Violeta-Elena Moraru din Filiala Galați, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați. Tema întâlnirii este: „Aspecte novatoare ale prelucrării și evaluării serialelor și altor resurse în continuare”. La ședință participă 43 de persoane.

Read more: PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Periodice

Sesiunea de primăvară-vară a Secţiunii Periodice

Stimați colegi,

În data de 10 mai 2017, ora 10:00, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, în Sala „Simion Mehedinți” (demisol), se va desfășura sesiunea de primăvară a Secțiunii Periodice a ABR, cu tema: Aspecte novatoare ale prelucrării și evaluării serialelor și altor resurse în continuare.

În cadrul întrunirii, vor fi prezentate următoarele lucrări:

Publicații seriale: Studiu de caz: „Monitorul Oficial” în oglinda timpului – autor Leonica Roman, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați
Abordarea BUDJG privind prelucrarea publicațiilor periodice în sistemul integrat Koha – autor Lenuța Ursachi, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați
Codul ISSN și resursele continue știintifice online din România – autor Teodora Ușurelu, Biblioteca Naționala a României, Centrul Național ISSN

Persoane de contact:

Violeta-Elena Moraru, președinte al Secțiunii Periodice, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gabriela Jurubița, secretar al Secțiunii Periodice, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vă așteptăm cu drag!

PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Periodice

Proces-verbal al întâlnirii Secțiunii Periodice,

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, Timișoara, 8 septembrie 2016

 

Ședința este condusă de doamna Violeta-Elena Moraru din Filiala Galați, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați. Tema conferinței este „Biblioteca fără bariere.” La ședință participă 22 de persoane.

Doamna Violeta-Elena Moraru rostește un cuvânt de bun venit și anunță programul secțiunii, care conține cinci lucrări, cărora li se vor mai adăuga altele două. Din cauza unor confuzii, lucrarea d-nei Rozalia Barta și cea a d-lui Mihai Constantinescu, deși fuseseră înscrise și acceptate în cadrul Secțiunii Periodice, au fost trecute în programul conferinței la alte secțiuni. De comun acord cu autorii celor două lucrări, am convenit ca acestea să fie totuși prezentate în cadrul secțiunii noastre, imediat după lucrările trecute în programul oficial al conferinței. Din cauza faptului că pentru fiecare secțiune a fost alocată doar o oră și jumătate, fiecare lucrare va fi prezentată în 10 minute.

Read more: PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Periodice

Plan de acţiuni al Secțiunii Periodice

Preşedinte Secţiune: Moraru Violeta-Elena, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați,

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Gabriela Jurubiţă, Universitatea din Bucureşti

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Plan de activitate/întâlniri profesionale 2017

  • Iunie 2017 – sesiunea de primăvară-vară  a secţiunii, cu tema: Aspecte novatoare ale prelucrării si evaluării serialelor și altor resurse în continuare
  • Septembrie 2017 – Conferinţa Naţională ABR – sesiunea de toamnă a secțiunii, cu tema: Publicațiile seriale - între tradiție și modernitate

 

Întocmit,

Preşedinte Secţiunea Periodice,

Moraru Violeta-Elena

 

Raport de activitate al Secțiunii Periodice

RAPORT DE ACTIVITATE

SECȚIUNEA PERIODICE

2016

 

În decursul anului 2016, în cadrul Secțiunii Periodice a Asociației Bibliotecarilor din România au avut loc 2 (două) întruniri profesionale, care au avut ca tematică subiecte de interes pentru personalul din comunitatea biblioteconomică ce are ca obiect de activitate prelucrarea și cercetarea publicațiilor seriale și a altor resurse în continuare.

 

Read more: Raport de activitate al Secțiunii Periodice

Sesiunea de primavară-vară a Secțiunii Periodice a ABR

Stimați colegi,

În data de 8 iunie 2016, ora 10:00, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București se va desfășura Sesiunea de primăvară-vară a Secțiunii Periodice a ABR, cu tema: Evaluarea științifică și prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare.

Vă rugăm să ne comunicați intenția dvs. de participare și, dacă doriți să prezentați o lucrare, să ne transmiteți titlul acesteia, până în data de 25 mai 2016.

 

Read more: Sesiunea de primavară-vară a Secțiunii Periodice a ABR

Proces-verbal al Secțiunii Periodice

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi,  10 septembrie 2015, cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice,

în cadrul celei de a XXVI-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România

 

Ședința este condusă de doamna Luminița Daniș din Filiala Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. Tema conferinței este „Biblioteca și provocările epocii digitale.” La şedinţă participă 40 de persoane.

Read more: Proces-verbal al Secțiunii Periodice

Proces verbal al Secțiunii Periodice

Proces verbal

Încheiat astăzi,  5 iunie 2014,

cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice, la Biblioteca Națională a României

 

Ședința este condusă de doamna Luminița Daniș din Filiala Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. Temele întâlnirii sunt: „Criteriile CNCS de evaluare a revistelor științifice românești” și „Noi aspecte ale prelucrării publicațiilor periodice electronice”. La şedinţă participă 33 de persoane.

Read more: Proces verbal al Secțiunii Periodice

Întâlnirea profesională a Secţiunii Periodice

Întâlnirea profesională a Secţiunii Periodice

     Stimaţi colegi din toate tipurile de biblioteci, membri ai Secţiunii Periodice ai ABR,

Întâlnirea profesională a Secţiunii Periodice ABR va loc pe data de 5 iunie 2014, la sediul Bibliotecii Naţionale din Bucuresşti, începând cu ora 9.00.
Tematica ce va fi pusă în discuţie este cea anunţată la Conferinţa Naţională de la Oradea, şi anume:

1. Criteriile CNCS de evaluare a revistelor ştiinţifice româneşti;
2. Noi aspecte ale prelucrării publicaţiilor periodice electronice.

Vă rog să anunţaţi prezenţa şi lucrările ce vor fi prezentate până pe data de 26.05.2014. În ataşament găsiţi invitaţia oficială pe care să o prezentaţi, în caz de nevoie, conducerii bibliotecilor dumneavoastră.

Cu aleasă preţuire, Luminiţa Daniş, preşedinte Secţiunea Periodice ABR

Read more: Întâlnirea profesională a Secţiunii Periodice
Page 1 of 2
 

Noutăți