PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi,  10 septembrie 2015, cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice,

în cadrul celei de a XXVI-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România

 

Ședința este condusă de doamna Luminița Daniș din Filiala Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. Tema conferinței este „Biblioteca și provocările epocii digitale.” La şedinţă participă 40 de persoane.

Doamna Luminița Daniș rostește cuvintele de bun-venit, reamintește participanților că acesta este un an de bilanț și anunță ordinea de zi:

  • Violeta Moraru (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați) - PRESSoo: FRBR-izarea serialelor și a altor resurse în continuare;
  • Asist. dr. Gabriela Jurubiță (Universitatea din București, Facultatea de Litere) - "ALTMETRICS: Metode alternative de evaluare a revistelor științifice";
  • Florica Ujoc (Biblioteca Universității din Oradea) - Revista Familia – 150 de ani de la apariție;
  • Lansare de carte - "Omagierea lui Eminescu in colecții de afișe (1980 - 2015)", autor Rozalia Barta;
  • Bilanțul activității secțiunii Periodice, perioada 2011-2015;
  • Alegeri.

 

În continuare, dna Violeta Moraru de la Biblioteca V.A. Urechia din Galați prezintă lucrarea PRESSoo: FRBR-izarea serialelor și a altor resurse în continuare. Lucrarea aduce multe elemente de noutate în catalogarea publicațiilor seriale. „Caracterul dinamic al serialelor și altor resurse în continuare a generat anumite dificultăți catalogatorilor în aplicarea modelului Cerinţelor Funcţionale pentru Înregistrări Bibliografice. Procesul de armonizare între RDA, ISBD şi regulile ISSN, lansat în 2011, a readus în discuţie problema punerii în practică a conceptelor definite de FRBR la documentele în serie, ceea ce a condus la conceperea PRESSoo – extensie a FRBRoo dedicată serialelor şi altor resurse în continuare. Alături de standardele biblioteconomice internaționale în domeniul catalogării, PRESSoo va fi de mare ajutor bibliotecarilor în activitatea de prelucrare a acestui tip de resurse.” Lucrarea este disponibilă pe CD-ul conferinței.

Următoarea lucrare, „ALTMETRICS: Metode alternative de evaluare a revistelor științifice,” a fost prezentată de asist dr. Gabriela Jurubiță de la Universitatea din Bucureşti. În ultimul deceniu și jumătate s-au dezvoltat mai multe tipuri de măsurători, denumite în 2010 de Jason Priem altmetrics. Termenul are semnificaţia de măsurători alternative şi desemnează „studiul şi utilizarea măsurătorilor impactului ştiinţific bazat pe activitatea desfăşurată în cadrul instrumentelor şi mediilor online.” Măsurătorile alternative iau în calcul reţelele de socializare precum Twitter şi Facebook; instrumentele de management al referinţelor, precum CiteULike, Zotero şi Mendeley; enciclopediile realizate în colaborare cu utilizatorii precum Wikipedia; blogurile cu teme ştiinţifice şi non-ştiinţifice; reţelele sociale cu teme ştiinţifice precum ResearchGate sau Academia.edu; site-uri de organizare a conferinţelor. Scopul măsurătorilor alternative este de a oferi o viziune mai largă asupra impactului ştiinţific: ele măsoară impactul asupra publicului larg şi nu se rezumă la mediul ştiinţific, aşa cum şi-au propus toţi factorii de impact bazaţi pe cuantificarea citărilor. Principalele instrumente sunt Altmetrics, Impact Sotry, PlumX şi PLOS One. Lucrarea nu este disponibilă pe CD-ul conferinței, însă poate fi solicitată pe e-mail.

Dna Florica Ujoc de la Biblioteca Universității din Oradea prezintă lucrarea „Revista Familia – 150 de ani de la apariție” – o sinteză a existenței uneia dintre cele mai importante reviste culturale din România. Lucrarea a fost realizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la apariția primului număr al Revistei Familia și a fost prilejul unor discuții în cadrul ședinței despre soarta revistelor de cultură românești. Lucrarea este disponibilă pe CD-ul conferinței.

Dna Luminița Daniș reamintește participanților de activitatea de pionierat a dnei Rosalia Bartha de la Biblioteca Universității din Oradea, care a realizat o amplă cercetare a afișelor ca documente de bibliotecă și a realizat pentru prima dată în România un catalog al afișelor de la Biblioteca Universității din Oradea. Începând cu anul 2012, dna Rosalia Bartha a prezentat la fiecare Conferință a Asociației Bibliotecarilor din România câte o lucrare despre afișe ca documente de bibliotecă. La această ediție, dna Bartha lansează cartea „Omagierea lui Eminescu în colecții de afișe (1980-2015)”. Pentru autoare, cartea este văzută ca o datorie de onoare, o responsabilitate, dar și un proiect de suflet. Inițial lansată la Botoșani, cartea este organizată în cinci capitole, conține 144 de afișe din diferite zone ale țării, un catalog, un studiu al afișului eminescian, un indice de nume și un index de localități.

La finalul întâlnirii, dna Luminița Daniș prezintă bilanțul pentru perioada 2011-2015. Odată cu încheierea acestui mandat, dna Luminița Daniș anunță retragerea din funcția de președinte, mulțumește membrilor permanenți ai secțiunii care au participat de-a lungul mandatului la activitatea secțiunii și își exprimă încrederea în activitățile viitoare ale acestei secțiuni. Cu titlul de recomandare, dna Luminița Daniș propune pentru viitor invitarea unor bibliotecari din străinătate care să împărtășească din experiența lor.

Dna Luminița Daniș o propune pe dna Violeta Moraru de la Biblioteca Județeană V.A. Urechia din Galați pentru funcția de președinte a Secțiunii Periodice.  Dna Moraru nu a lipsit de la nicio întâlnire a Secțiunii Periodice și a contribuit aproape de fiecare dată cu lucrări interesante, dar și observații constructive. Dna Violeta Moraru acceptă propunerea și se supune la vot. Dna Violeta Moraru este votată în unanimitate pentru funcția de președinte al Secțiunii Periodice.

Pentru funcția de secretar al Secțiunii Periodice, dna Luminița Daniș o propune în continuare pe dna Gabriela Jurubiță de la Universitatea din București, care acceptă propunerea. Dna Gabriela Jurubiță este votată în unanimitate pentru funcția de secretar al Secțiunii Periodice.

 

Întocmit de Gabriela Jurubiță, secretar al Secțiunii Periodice al ABR.


 

Noutăți