RAPORT DE ACTIVITATE

SECȚIUNEA PERIODICE

2016

 

În decursul anului 2016, în cadrul Secțiunii Periodice a Asociației Bibliotecarilor din România au avut loc 2 (două) întruniri profesionale, care au avut ca tematică subiecte de interes pentru personalul din comunitatea biblioteconomică ce are ca obiect de activitate prelucrarea și cercetarea publicațiilor seriale și a altor resurse în continuare.

 

Sesiunea de primăvară-vară a secţiunii s-a desfășurat în data de 8 iunie 2016 și a avut ca temă Evaluarea științifică și prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare. La întrunire au participat peste 40 de persoane, reprezentante ale bibliotecilor publice, naționale, universitare sau specializate, precum și ale altor instituții din domeniul științei informării. A fost prezent și prof. dr. Mircea Regneală, președinte de onoare al ABR.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate 4 (patru) lucrări care au generat numeroase comentarii și dezbateri constructive:

 1. Publicații seriale: Studiu de caz: „Buletinul Universității din Galați. Fascicula V” – autor Leonica Roman, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați. Biroul Catalogarea colecțiilor; Lucrarea a fost prezentată de Catrina Căluian, întrucât autoarea nu a putut fi prezentă, din cauze obiective.
 2. Evaluarea în sistem „peer review” a materialelor științifice – autori Ligia Pîslaru, Mihaela Bărbulescu, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați; Lucrarea a fost prezentată de Silvia Soare de la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați, întrucât autoarele nu au putut fi prezente, din cauze obiective.
 3. Identificarea serialelor și a altor resurse în continuare – autor Ciprian Cojocaru, Biblioteca Națională a României. Serviciul Periodice
 4. Clasificarea Zecimală Universală: utilitate, aplicabilitate, partajare – autor Dr. Raluca Man, Biblioteca Națională a României. Șef Serviciu Periodice

Cea de-a doua întâlnire a avut loc în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, care s-a desfășurat la Timișoara, în perioada 7-9 septembrie 2016.

Tema întrunirii, Prelucrarea publicațiilor seriale și a altor resurse în continuare – cercetare și inovare, a fost în concordanță cu denumirea Conferinței – Biblioteca fără bariere. Evenimentul a beneficiat de participarea unui număr de peste 20 de persoane, reprezentante ale instituţiilor infodocumentare din ţară - biblioteci publice, naționale, universitare sau specializate și alte instituții din domeniul științei informării. Au fost prezentate 7 (şapte) lucrări:

 1. Caracteristici ale publicațiilor seriale științifice – autor Asist. univ. dr. Gabriela Jurubiță, Universitatea din București, Facultatea de Litere
 2. Programele iniţiale ale unor publicaţii  literare în limba română apărute în Banat – autor Dr. Mariana Dorina Măgărin, BCU Timisoara
 3. „Limba și literatura română”, între elevi și universitari, în perioada 1972-1989 – autor Dr. Simona Galațchi, Biblioteca Metropolitană București –
 4. Începuturile presei academice bănățene. „Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice” în colecția Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” – autor Viviana Milivoievici, Academia Română - Filiala Timișoara, Institutul De Studii Banatice „Titu Maiorescu”
 5. Circulația periodicelor în limba română, în Basarabia, în sec. al XIX-lea – autor Nadejda Lisnic, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iaşi
 6. Analiza distribuției citărilor ca înlocuitor al factorului de impact - autor Mihai Constantinescu, Universitatea din Bucureşti
 7. Evenimentele organizate de Institutul Cultural Român cu prilejul Zilei Culturii Naționale, reflectate prin afișe (2011-2016) – autor Rozalia Barta, Biblioteca Universității din Oradea

Toate lucrările prezentate au tratat temele anunțate și au determinat o serie de discuții pe marginea subiectelor abordate, astfel încât putem considera că scopul celor 2 (două) întâlniri profesionale a fost atins.

 

Preşedinte al Secţiunii Periodice a ABR,

Moraru Violeta-Elena

26 septembrie 2016


 

Noutăți