Statistică şi evaluare

Președinte: Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Catrina Caluian, Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sesiunea de primăvară-vară a Secţiunii Statistică și evaluare

În atenția celor interesați,
 
În ziua de 8 iunie, începand cu orele 10.00, la Biblioteca Academiei de Știinte Economice din București (Sala Schuman) vor avea loc lucrările Secțiunii de Statistică și evaluare cu tema: Date statistice relevante pentru bibliotecile din România - modalități de colectare, centralizare și interpretare.
Vor fi avute în vedere toate tipurile de biblioteci, iar abordările vor viza conexiunea cu mediul internațional (facilitarea transmiterii către
organismele internaționale de profil, conform solicitărilor). De asemenea, aceste date vor fi preluate în cadrul noului formular RSA la care se lucrează în cadrul Secțiunii de Statistică și evaluare a ABR.
Vă rugăm să anunțați participarea dumneavoastră până la data de 31 mai.
Vă mulțumesc pentru participare și pentru respectarea termenelor.
 
Ivona Olariu
Secțiunea de Statistică și Evaluare a ABR

Proces-Verbal al Secțiunii Statistică şi evaluare

Dezbaterile din cadrul întrunirii profesionale din 30 iunie a.c. au fost deschise de către președintele secțiunii, dr. Ivona Olariu, care a prezentat ordinea de zi și a salutat prezența dlui prof. Mircea Regneală și a președintei Consiliului Director ABR, doamna Adriana Szekely.

 

Read more: Proces-Verbal al Secțiunii Statistică şi evaluare

Proces-verbal al Secțiunii Statistică și evaluare

PROCES-VERBAL

al Secțiunii STATISTICĂ ŞI EVALUARE

Conferința Națională a ABR, ediția a XXVI-a, Iași, 9-11 septembrie 2015

Sala B.P. Hașdeu, BCU Iaşi

 

Lucrările s-au desfășurat în ziua de 10 septembrie 2015 și au fost deschise de președintele secțiunii, Ivona Olariu, care a prezentat ordinea de zi a ședinței și participarea, din partea Consiliului ABR, a doamnei Adriana Szekely.

 

Read more: Proces-verbal al Secțiunii Statistică și evaluare

Proces-verbal al Secţiunii Statistică şi Evaluare

Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Statistică şi Evaluare,

Conferinţa Naţională ABR, Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2014

 

Joi, 4 septembrie 2014, în cadrul celei de a XXV-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, şi-a desfăşurat lucrările Secţiunea Statistică şi Evaluare. Preşedinta secţiunii, doamna Ivona Olariu, a moderat întâlnirea care a avut loc la sediul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca.

Read more: Proces-verbal al Secţiunii Statistică şi Evaluare

Proces verbal al secțiunii Statistică și evaluare

PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 29 august 2012, în cadrul

Secţiunii de Statistică şi evaluare desfășurate la cea de a XXIII-a Conferinţă Naţională a ABR, Galaţi, 29-31 august 2012

 

 

La lucrările secțiunii, desfășurate în prima zi a Conferinţei, au participat 12 bibliotecari provenind din biblioteci universitare, publice, CCD și Biblioteca Academiei, precum și de la Biblioteca Universităţii Agrare din Chişinău.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea lucrării Model de introducere a conceptului Balanced Scorecard într-o bibliotecă universitară din România de către preşedinta secţiunii, Ivona Olariu, de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. Lucrarea a abordat probleme legate de modul de definire a conceptului, modele de introducere a BSC in alte tari, o propunere de aplicare a BSC în bibliotecile românești, inclusiv calcularea setului de indicatori de performanță propuși în model pentru câteva biblioteci universitare și publice, beneficiile implementării BSC și modul de folosire a datelor obținute, necesitatea reînceperii colectării RSA în rândul bibliotecilor universitare etc.

Discuţiile provocate de această expunere au avut ca subiecte:

l  necesitatea colectării datelor statistice în toate tipurile de biblioteci şi folosirea lor în managementul de bibliotecă;

l  tipurile de formulare folosite pentru colectarea datelor statistice;

l  ultimele ediţii ale standardelor din domeniu: ISO 11620, ISO 2789 și ISO TR 28118;

l  problema traducerii în limba română a acestor standarde;

l  propunerea unui set de indicatori de performanţă aplicabili tuturor tipurilor de biblioteci;

l  folosirea datelor statistice în compararea performanţelor bibliotecilor de același tip;

l  experiența colegilor din Republica Moldova pe aceste probleme.

 

În perioada până la următoarea Conferință Națională vor fi desfășurate următoarele activități:

-          selecția unui set de biblioteci pentru care vor fi colectate datele statistice necesare și vor fi calculati indicatorii de performanță selectați din ISO 2789: 2006, ISO 11620:2008 și ISO TR 28118: 2009 (conform propunerilor din lucrarea prezentată la Conferință);

-          reînceperea colectării RSA în cazul bibliotecilor universitare;

-          întâlnirea anuală de lucru a secțiunii (locul și data de desfășurare vor fi comunicate ulterior).

 

Proces verbal Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România Constanţa - 10-12 septembrie 2009

La desfăşurarea lucrărilor secţiunii, găzduite de Sala de Ştiinţe Sociale a Bibliotecii Judeţene, au luat parte reprezentanţi de la BCU Cluj, BCU Bucureşti, BCU Iaşi, Biblioteca UT Iaşi, Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte, Biblioteca Universităţii de Nord Baia Mare, Biblioteca Universităţii Piteşti etc – în total 30 participanţi.
Lucrările secţiunii au fost deschise de preşedintele secţiunii, doamna Adriana Szekely, care a prezentat un rezumat al problemelor abordate la reuniunea profesională desfăşurată la Iaşi, în luna iunie. S-a propus şi adoptat ca, în prima parte, să fie prezentate cele trei comunicări, urmând ca partea a doua să fie dedicată discuţiilor şi întrebărilor.
Cele trei lucrări prezentate aparţin autorilor:

1. Agnes ERICH, Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte – Evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor online – LIBEVAL
2. Ivona OLARIU, BCU Iaşi – Sistemul de management al performanţei ca strategie de maximizare a rezultatelor profesionale
3. Doru STAN, Biblioteca Universătăţii din Piteşti - Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional. Constatări şi sugestii.

Read more: Proces verbal Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România Constanţa - 10-12...

Raportul întrunirii de lucru a secţiunii - 2009 (Iaşi, 17 iunie 2009)

pdf Raportul întrunirii de lucru a secţiunii - 2009 (Iaşi, 17 iunie 2009) (27.5 kB)

Secţiunea de Statistică şi evaluare din cadrul ABR s-a reunit pentru a dezbate cateva dintre problemele specifice bibliotecii digitale:

- standardele actualizate referitoare la bibliotecile digitale;

- statisticile de utilizare a bazelor de date abonate sau proprii bibliotecilor;

- proiectele finanţate din fonduri structurale europene privind evaluarea bibliotecilor on-line.


Întrunirea Secţiunii Statistică şi evaluare 2008

In zilele de 12 – 13 iunie 2008 la B.C.U. Iasi „Mihai Eminescu” a avut loc prima intalnire profesionala a sectiunii de Statistica si Evaluare din cadrul A.B.R.

Deschiderea oficiala a întalnirii a fost facută de către domnul director general al BCU Iasi, prof.univ. dr. Alexandru Călinescu , care a adresat participanţilor la cele trei sectiuni ale ABR – Periodice, Colectii speciale si Statistica si evaluare – cateva cuvinte de salut. D-na director general adj. Nicoleta Popescu a subliniat importanta acestor intalniri profesionale si schimburilor permanenete de experiente in diverse tipuri de biblioteci.

La intalnirea secţiunii de Statistica si evaluare au participat peste 20 de bibliotecari din urmatoarele tipuri de biblioteci:
Biblioteci centrale universitare: Iasi, Cluj si Timisoara
Biblioteci universitare: Iasi – Biblioteca Universitatii Tehnice, Biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie, Biblioteca USAMV, Biblioteca Facultatii de Gestiunea Afacerilor; Craiova – Biblioteca Universitatii
Biblioteci publice: Biblioteca Judeteana „V.A.Urechia” Galati
Biblioteci specializate: Biblioteca Academiei – Filiala Cluj

Read more: Întrunirea Secţiunii Statistică şi evaluare 2008
 

Noutăți