PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 29 august 2012, în cadrul

Secţiunii de Statistică şi evaluare desfășurate la cea de a XXIII-a Conferinţă Naţională a ABR, Galaţi, 29-31 august 2012

 

 

La lucrările secțiunii, desfășurate în prima zi a Conferinţei, au participat 12 bibliotecari provenind din biblioteci universitare, publice, CCD și Biblioteca Academiei, precum și de la Biblioteca Universităţii Agrare din Chişinău.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea lucrării Model de introducere a conceptului Balanced Scorecard într-o bibliotecă universitară din România de către preşedinta secţiunii, Ivona Olariu, de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. Lucrarea a abordat probleme legate de modul de definire a conceptului, modele de introducere a BSC in alte tari, o propunere de aplicare a BSC în bibliotecile românești, inclusiv calcularea setului de indicatori de performanță propuși în model pentru câteva biblioteci universitare și publice, beneficiile implementării BSC și modul de folosire a datelor obținute, necesitatea reînceperii colectării RSA în rândul bibliotecilor universitare etc.

Discuţiile provocate de această expunere au avut ca subiecte:

l  necesitatea colectării datelor statistice în toate tipurile de biblioteci şi folosirea lor în managementul de bibliotecă;

l  tipurile de formulare folosite pentru colectarea datelor statistice;

l  ultimele ediţii ale standardelor din domeniu: ISO 11620, ISO 2789 și ISO TR 28118;

l  problema traducerii în limba română a acestor standarde;

l  propunerea unui set de indicatori de performanţă aplicabili tuturor tipurilor de biblioteci;

l  folosirea datelor statistice în compararea performanţelor bibliotecilor de același tip;

l  experiența colegilor din Republica Moldova pe aceste probleme.

 

În perioada până la următoarea Conferință Națională vor fi desfășurate următoarele activități:

-          selecția unui set de biblioteci pentru care vor fi colectate datele statistice necesare și vor fi calculati indicatorii de performanță selectați din ISO 2789: 2006, ISO 11620:2008 și ISO TR 28118: 2009 (conform propunerilor din lucrarea prezentată la Conferință);

-          reînceperea colectării RSA în cazul bibliotecilor universitare;

-          întâlnirea anuală de lucru a secțiunii (locul și data de desfășurare vor fi comunicate ulterior).

 


 

Noutăți