In zilele de 12 – 13 iunie 2008 la B.C.U. Iasi „Mihai Eminescu” a avut loc prima intalnire profesionala a sectiunii de Statistica si Evaluare din cadrul A.B.R.

Deschiderea oficiala a întalnirii a fost facută de către domnul director general al BCU Iasi, prof.univ. dr. Alexandru Călinescu , care a adresat participanţilor la cele trei sectiuni ale ABR – Periodice, Colectii speciale si Statistica si evaluare – cateva cuvinte de salut. D-na director general adj. Nicoleta Popescu a subliniat importanta acestor intalniri profesionale si schimburilor permanenete de experiente in diverse tipuri de biblioteci.

La intalnirea secţiunii de Statistica si evaluare au participat peste 20 de bibliotecari din urmatoarele tipuri de biblioteci:
Biblioteci centrale universitare: Iasi, Cluj si Timisoara
Biblioteci universitare: Iasi – Biblioteca Universitatii Tehnice, Biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie, Biblioteca USAMV, Biblioteca Facultatii de Gestiunea Afacerilor; Craiova – Biblioteca Universitatii
Biblioteci publice: Biblioteca Judeteana „V.A.Urechia” Galati
Biblioteci specializate: Biblioteca Academiei – Filiala Cluj

Intalnirea a debutat cu o prezentare in PowerPoint a lucrarii „Masuratori standardizate pentru biblioteci in schimbare” – Adriana Szekely, preşedintele sectiunii. Prezentarea s-a axat pe o succinta descriere a scopurilor, obiectivelor si activitatilor sectiunii de Statistica si Evaluare din cadrul IFLA; pe semnalarea noilor standardelor de specialitate referitoare la serviciile electronice si nu in ultimul rand, pe indicatorii de performanta relevanti si aplicabili pentru bibliotecile din Romania, propusi si recomandati de Subcomisia de Statistica a C.N.B.

S-au dezbatut diferite aspecte referitoare la evaluarea in biblioteci: evaluarea formarii utilizatorilor prin aplicarea unor sondaje de opinie sau chestionare; evaluarea programelor/modulelor de formare profesionala; evaluarea personalului de specialitate; evaluarea bibliotecilor pe baza indicatorilor de performanta etc.

S-a conturat un set de criterii aplicabil în evaluarea personalului (dupa modelul bibliotecilor centrale universitare), pe baza unor punctaje alocate fiecarui criteriu.

S-a prezentat comparativ sistemul de acordare a salarizarii diferentiate in diferite tipuri de biblioteci, in urma evaluarii activitatii profesionale individuale a personalului de specialitate.

D-na director general adjunct Nona Popescu a intervenit in cadrul sectiunii cu cateva precizari referitoare la :
1. Proiectul de scanare a fişelor din catalogul alfabetic (exclusiv cele scrise de mana) – realizat în cadrul unui contract cu firma Content Conversion Specialists – şi vizualizarea acestora, dupa preluarea şi importul direct în formatul bibliografic din Aleph 500.
2. Formularul CULT.1 – s-a pus problema mentionarii sumelor alocate pentru bazele de date. Unde se evidentiaza sumele in contabilitatea insitutiei ca justificare a cheltuielilor efectuate cu achizitia acestora?
Alte probleme dezbatute :
- modalitatile de inregistrare a tranzactiilor de imprumut la sala de lectura si la salile cu acces direct. De exemplu, la BCU Iasi studentii au posibilitatea să rezerve (reţină) pentru 5 zile publicatiile în sala de lectură, iar contorizarea frecventei presupune inregistrarea de tot atatea ori per cititor /zi cu n publicatii.
- Semnarea fiselor de lichidare: gratuit sau contra cost? La BCU Iasi lichidarile se efectueaza contra cost. Justificare: timpul de verificare in baza de date, cartoteca, operarea lichidarii si stampilarea fisei de lichidare. Pret/ lichidare: 1 leu! La celelalte BCU-uri acestea sunt gratuite.
- La BCU Timisoara incasarea serviciilor contra cost se efectueaza de catre 2 (doua) casiere care lucreaza in ture, iar la BCU Iasi se utilizeaza case de marcat pentru incasarea serviciilor contra cost!

D-na director general adj. Letitia Buruiana, de la BJ Galati a subliniat necesitatea evaluarii permanente a relatiei cu utilizatorii, insistandu-se pe comunicarea cu acestia; aplicarea unor sondaje de opinie privind gradul de satisfactie a utilizatorilor privind serviciile oferite de biblioteca; necesitatea unor cursuri de statistica de biblioteca, in genul celor sustinute de d-na Doina Popa, la Busteni in anul 2006. In urma respectivelor cursuri, participantii s-au familiarizat cu Rapoartele Statistice Anuale, cu indicatorii de performanta aplicabili in biblioteci si formulele de calcul ai acestora.

D-na Zita Haiduc, sef serviciu I in cadrul Bibliotecii Academiei Romane – Filiala Cluj a prezentat modul de evaluare a personalului pe baza normelor elaborate de catre Academia Romana si deschiderea acestui tip de biblioteci spre colaborarea cu biblioteci din alte sisteme (invatamant, cultura etc.). Exemplul cel mai elocvent mentionat in acest context fiind cel al includerii in statistica nationala a bibliotecilor academiei!

D-na Ivona Olariu, presedinta Filialei Iasi si vicepresedinta sectiunii, a prezentat modul de acordare a premiilor Al. Rosetti pentru bibliotecari si a criteriilor/punctajelor acordate fiecarui aplicant.

D-na Delia Parsan, director general adjunct la BCUT a prezentat modalitatea de stabilire a activitatilor suplimentare pe care angajatul trebuie sa le efectueze (se ataseaza fisei posului o fisa suplimentara cu activitatile care trebuie efectuate pentru obtinerea salarizarii diferentiate), precum si modul de stabilire a salarizarii diferentiate si a salariului de merit, pe baza unui set de criterii si punctaje aprobate de Consiliul de Administratie si aplicate dupa evaluarea rapoartelor profesionale individuale.

Adriana Szekely, dand ca exemplu pagina web a BCU „L.Blaga” din Cluj-Napoca, a subliniat importanta mentionarii statisticilor de utilizare a bazelor de date, precum si a datelor statistice privind colectiile, utilizarea si utilizatorii bibliotecii, a datelor financiare, etc. – in paginile web ale bibliotecilor. Acest tip de informatii trebuie sa fie disponibile pentru consultarea publicului in conformitate cu Legea 544/12 octombrie 2001 – liberul acces la informatiile de interes public. De asemenea, s-a insistat asupra necesitatii evaluarii programelor de formare profesionala si a redactarii periodice a unor rapoarte de evaluare utile pentru imbunatatirea acestui tip de activitate, indiferent daca exista un plan coerent de formare pe biblioteca sau sunt organizate cursuri disparate, pe module de interes.

La sfarsitul intalnirii au fost punctate concluziile intalnirii si s-au convenit urmatoarele:
- pana la Conferinta ABR din septembrie s-a recomandat sa fie consultata metodologia cercetarii statistice in domeniul culturii de pe site-ul Institutului National de Statistica si conturarea unor propuneri pentru metodologia de intocmire a statisticii de biblioteca;
- d-na Carmen Bonciu s-a angajat la intocmirea unei liste complete si actualizate cu bibliotecile de drept public si privat din Romania, utila in special in comunicarea Rapoartelor Statistice Anuale, in format electronic.
- Participarea cu lucrari, care vor fi prezentate in cadrul conferintei, s-a recomandat sa fie punctata /creditata dupa modelul altor asociatii profesionale si sa conteze in formarea continua a personalului de specialitate din biblioteci.

Adresam si pe aceasta cale multumirile noastre organizatorilor, care in conditiile dificile impuse de lucrarile de reamanajare si de constructii, au reusit sa creeze un cadru propice bunei desfasurari a intalnirilor profesionale sustinute de care asociatie. Un astfel de efort merita tot respectul nostru, al participantilor la aceste intalniri.

Presedintele Sectiunii de Statistica si Evaluare
Adriana Szekely


 

Noutăți