La desfăşurarea lucrărilor secţiunii, găzduite de Sala de Ştiinţe Sociale a Bibliotecii Judeţene, au luat parte reprezentanţi de la BCU Cluj, BCU Bucureşti, BCU Iaşi, Biblioteca UT Iaşi, Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte, Biblioteca Universităţii de Nord Baia Mare, Biblioteca Universităţii Piteşti etc – în total 30 participanţi.
Lucrările secţiunii au fost deschise de preşedintele secţiunii, doamna Adriana Szekely, care a prezentat un rezumat al problemelor abordate la reuniunea profesională desfăşurată la Iaşi, în luna iunie. S-a propus şi adoptat ca, în prima parte, să fie prezentate cele trei comunicări, urmând ca partea a doua să fie dedicată discuţiilor şi întrebărilor.
Cele trei lucrări prezentate aparţin autorilor:

1. Agnes ERICH, Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte – Evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor online – LIBEVAL
2. Ivona OLARIU, BCU Iaşi – Sistemul de management al performanţei ca strategie de maximizare a rezultatelor profesionale
3. Doru STAN, Biblioteca Universătăţii din Piteşti - Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional. Constatări şi sugestii. Discuţiile care au urmat prezentărilor s-au desfăşurat în jurul problemelor speciale pe care le ridică evaluarea bibliotecilor online, dar şi a introducerii noului concept de management al performanţei pentru evaluare şi, mai ales, în scopul creşterii performanţelor profesionale. A fost luată în discuţie şi Grila de evaluare şi promovare a personalului din bibliotecile publice şi universitare, propusa de CNB, atât pentru angajaţii cu studii superioare cât şi pentru cei cu studii medii.
Doamna I. Olariu a propus ca toate lucrările prezentate în cadrul Conferinţei să fie editate într-un volum, sub egida ABR, cu atât mai mult cu cât acestea sunt supuse aprobării pentru susţinere conducerii Asociaţiei – ca o garanţie a nivelului ştiinţific corespunzător. O alternativă ar fi şi includerea acestor lucrări într-un număr special din Revista de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.
Doamna Viorica Onişoru (CCD Alba) a propus ca Asociaţia să se implice în includerea evaluării bibliotecii ca un criteriu în evaluarea directorului instituţiei de învăţământ, subliniid ca aceasta ar fi o modalitate ca modernizarea bibliotecilor să devină o preocupare a conducerii şcolilor.

Propuneri pentru planul de activitate 2009-2010

1. Stabilirea unui set de criterii de evaluare a personalului din bibliotecile universitare, publice şi şcolare, în contextul aplicării noului pachet de legi pentru educaţie (Codul Educaţiei şi Legea salarizării unice);
2. Identificarea posibilităţilor de măsurare a utilizării de la distanţă a resurselor online ale bibliotecii;
3. Întâlnirea anuală a Secţiunii de Statistică (2010) – la Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.

A consemnat
Ivona Olariu,
vicepreşedinte secţiune
Avizat,
Adriana Szekely


 

Noutăți