PROCES-VERBAL

al Secțiunii STATISTICĂ ŞI EVALUARE

Conferința Națională a ABR, ediția a XXVI-a, Iași, 9-11 septembrie 2015

Sala B.P. Hașdeu, BCU Iaşi

 

Lucrările s-au desfășurat în ziua de 10 septembrie 2015 și au fost deschise de președintele secțiunii, Ivona Olariu, care a prezentat ordinea de zi a ședinței și participarea, din partea Consiliului ABR, a doamnei Adriana Szekely.

 

1. Prezentări de lucrări

Nicoleta Rahme, secretarul Comitetului Tehnic 229 – Biblioteconomie, informare, documentare din cadrul Bibliotecii Naționale a României, a susținut o prezentare de informare despre activitatea Comitetului. S-a subliniat faptul că orice standard ISO tradus în limba română trebuie să treacă prin ASRO pentru a putea intra în patrimoniul Comitetului. S-a adus în discuție Legea nr. 163/2015 privind standardizarea națională și s-a propus formularea în scris, către Guvern, a unui protest împotriva articolelor din lege care nu sunt în acord cu practica și realitățile. În prezent, Comitetul lucrează la traducerea textului integral a ISO 11620, ed. a 3-a, 2014. Sunt în atenția Comitetului, pentru viitor, următoarele standarde: ISO 690, ISO 2789 (ed. a 5-a, 2013), ISO 10957 (2009).

Lucreția Bârz și Viorica Onișoru, de la CCD Alba, au prezentat rezultatele unui studiu privind interesul elevilor pentru lectură.

Ivona Olariu a prezentat cele mai noi ediții ale standardelor folosite în biblioteci, ISO 11620: 2014 Informare și documentare - Indicatori de performanță pentru biblioteci și ISO 16439: 2014 Informare și documentare - Metode si proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor. În întâlnirile profesionale viitoare vor fi realizate prezentări ale acestor standarde.

 

2. Discuții despre completarea formularului CULT1 și a standardelor de bibliotecă

Discuțiile pe baza acestui subiect au debutat, în cadrul Secțiunii, înainte de Conferință, deoarece INS a solicitat ABR propuneri de modificare a formularului CULT1, astfel încât datele colectate anual din biblioteci să corespundă realităților din aceste instituții, să evidențieze ceea ce este relevant în activitate și, mai ales, să nu pună bibliotecile în dificultate de a raporta anumite cifre din cauza imposibilității evaluării lor corecte.

S-a sesizat lipsa bibliotecilor școlare din formular, drept pentru care s-a propus să se facă o notă în precizările metodologice ale formularului CULT1 din care să rezulte că bibliotecile școlare își reflectă activitatea în formularul privind situații școlare elaborat tot de INS.

În cadrul discuțiilor pe marginea modificării formularului CULT s-a propus scoaterea coloanelor 3 și 4 din Cap. 1 – Colecțiile bibliotecii. De asemenea, s-a decis eliminarea  cuvântului „rare” din rândul 12, Cap. 1 – Colecțiile bibliotecii.

S-a reamintit că formularele RSA, care se completau cu ani în urmă atât de bibliotecile publice, cât și de cele universitare, au avut o rată de colectare mai bună în cazul primei categorii, în timp ce bibliotecile universitare au renunțat a le mai completa, în timp. S-a propus revizuirea acestor documente la nivelul bibliotecilor universitare, inclusiv corelarea cu standardele ISO în vigoare, apoi reinițierea colectării lor la nivel național, în cadrul ABR.

S-a propus ca secțiunea să-și creeze, prin intermediul unui soft free de statistică, propria bază de date statistice. Acest lucru ar putea fi realizat, în viitor, prin inițierea unui proiect la nivelul Asociației.

 

3. Alegeri

S-a votat în unanimitate păstrarea componenței Biroului executiv al Secțiunii: președinte-Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară Iași; secretar-Catrina Căluian, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați.

În perioada următoare, vor fi contactați și membrii absenți de la Conferință, pentru a-și exprima poziția referitoare la rămânerea în structura Secțiunii.

 

4. Înscrieri de noi membri

Au fost primiți în cadrul secțiunii doi membri: Claudia Lungu, Biblioteca Națională a României și Agneta Lovasz, Biblioteca Universității Politehnice Timișoara.

 

5. Alte detalii

Au fost prezenți la dezbateri 31 de bibliotecari din diverse biblioteci naționale, universitare, publice și școlare.

 

 

Au consemnat,

Catrina Căluian

Ivona Olariu


 

Noutăți