Proces-verbal,

Încheiat astăzi, 30 august 2012, cu prilejul desfășurării celei de-a XXIII-a Conferințe Naționale a ABR – Bibliotecile, tradiție și inovație - în cadrul secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă / Diviziunea biblioteci școlare.

Cuvântul de început a fost luat de doamna Alina Firan, bibliotecar CCD Gorj, președintele secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă care a mulțumit pentru prezență și frumoasa colaborare pe parcursul anului școlar 2011-2012. Tot atunci și–a prezentat demisia de onoare din funcția de președinte al acestei secțiuni, a urat succes  în desfășurarea lucrărilor și a dat cuvântul Danielei Argatu, secretarul acestei secțiuni.

 

A continuat Ileana Ciubucă, bibliotecar la Școala Nr.8 Brașov, cu prezentarea proiectului educațional ”Ora de lectură în bibliotecă” din cadrul concursului naţional Trofeul Dascălilor, ajuns la a III-a ediție și având ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Braşov și Consiliul Judeţean. Variatele activități de atragere spre lectură a utilizatorilor pe grupe de vârstă, implicarea emoțională deosebită a doamnei bibliotecar precum și produse ale activității desfășurate (broșuri, calendar, blogul ”Îngerașul meu”) au fost prezentate pe larg și au subliniat nevoia de comunicare la nivelul bibliotecii școlare.

A urmat drd. Nicoleta Butuza, bibliotecar la Colegiul Național ”A. Mureșanu” Bistrița, cu prezentarea unui proiect educațional cofinanțat de Primăria Bistrița și care s-a desfășurat pe parcursul a doi ani școlari, ”Bistrița - Besançon: regiuni europene pentru tineri eco-europeni activi” și care a avut ca parteneri Consiliul elevilor, Consiliul local al tinerilor și elevii filierei bilingv francofone din CNAM. Numeroasele exemple de bună practică, implicarea extraordinară a tuturor participanților s-au cuantificat în broșura proiectului și demn de reținut a fost și Carta valorilor elaborată de acei tineri.

A continuat drd. Florentina Dobrogeanu-Ipsilante, șef birou, Biblioteca Metropolitană București cu proiectul ”Cartea fermecată - Biblioteca Metropolitană București, tradiție și inovare: Centrul Cultural Octavian Goga și care au avut ca parteneri Grădinița Nr. 273 București, Grupul de prieteni ai bibliotecii și Atelierul de păpuși Șoricelul Hapciu. Numeroasele activități realizate micuții utilizatori, tehnicile și strategiile de atragere spre lectură (mascote, teatru de păpuși, dans, jocuri de rol, concurs de lectură, descoperirea cărților fermecate) au impresionat auditoriul.

Doamna președinte a Diviziunii biblioteci școlare, Valentina Lupu, a prezentat în continuare decizia membrilor Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă de a o vota în funcția de președinte pe doamna director general BPN I. C. Petrescu București, Carmen Pesantez, un etalon al consecvenței și profesionalismului în ABR. A ținut reamintească nevoia asociere profesională a bibliotecarilor pentru a li se recunoaște adevărata valoare, iar condiția obligatorie: să existe o bună colaborare și comunicare. A urat succes doamnei Carmen Pesantez și a apreciat proiectele prezentate la această secțiune.

Doamna președinte Carmen Pesantez a mulțumit membrilor pentru încrederea acordată și doamnei Lupu pentru efortul constant de a reuni bibliotecarii școlari în cadrul ABR și și-a exprimat dorința de a face lucruri concrete pentru această secțiune, precum și deschiderea pentru o comunicare și colaborare profesională deosebită. Din acest motiv a stabilit ca prioritară realizarea urgentă  a bazei de date cu membrii acestei secțiuni și cu datele de contact ale acestora pentru a rezolva în timp util propunerile și cererile bibliotecarilor școlari. A informat auditoriul și de existența revistelor în format nou: ”Liber – revistă pentru educație și cultură” și ”Education in Romania” (în limba franceză și spaniolă), editate de BPN I. C. Petrescu București, forul metodologic de altfel al bibliotecilor școlare și de CCD.

Doamna Manuela Dragoș de la CCD Dâmbovița a anunțat desfășurarea Conferinței Naționale a bibliotecarilor școlari și de CCD la Târgoviște în acest an școlar.

Doamna Daniela Mihăilă de la CCD Timișoara a lansat invitația la Conferința Națională ”Biblioteca – spațiu ideal de comunicare și informare”, ediția a III-a, Buziaș în toamna acestui an.

Doamna bibliotecar pensionar Victoria Nalaț a ținut o scurtă pledoarie plecând de la ideea că ”modernitatea are alura unei intoxicări” și precizând că astăzi, în cadrul acestei secțiuni s-a demonstrat contrariul și a avut încă odată ocazia să retrăiască amintiri deosebite din activitatea dumneaei în cadrul ABR.

În încheiere, doamna Carmen Pesantez a mulțumit pentru participare și a declarat închise lucrările secțiunii.

Drept urmare s-a întocmit acest proces-verbal.

 

 

secretar Secțiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă,

prof. Daniela Argatu, bibliotecar CCD G. Tofan Suceava


 

Noutăți