This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic

 

În perioada 23–24 mai 2013, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa a găzduit, la Târgovişte, Conferinţa Naţională cu tema Biblioteca_şThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e adresată bibliotecarilor caselor corpului didactic din întreaga ţară.

Tema acestei manifestări ştiinţifice şi metodice a vizat realităţile şi perspectivele bibliotecii şcolare în contextul noilor abordări informaţionale şi de comunicare, schimbul de experienţă profesională şi de bune practici. Făcând parte din categoria activităţilor de formare continuă, evenimentul a reunit participanţi din 29 de judeţe şi din Bucureşti, cărora li s-au alăturat 38 de bibliotecari şcolari din judeţul Dâmboviţa, precum şi bibliotecari din biblioteci publice şi profesori documentarişti. De asemenea, au răspuns invitaţiei personalităţi din spaţiul cultural şi spiritual dâmboviţean.

Partenerii manifestării au fost: Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Asociaţia Bibliotecarilor din România (A.B.R.), Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C. Petrescu” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu” Târgovişte, Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Târgovişte, Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi” Fieni, Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni.

 

 

Deschiderea oficială a lucrărilor Conferinţei a fost făcută de doamna director a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, Aurora Solomon, care, pornind de la sintagma „la-nceput a fost cuvântul”, a subliniat importanţa bibliotecii şi a bibliotecarului de-a lungul timpului.

Din partea Arhiepiscopiei Târgoviştei a luat cuvântul părintele profesor Adrian Ignat arătând că biserica şi şcoala au fost dintotdeauna generatoare de valori şi cultură, iar biblioteca este o verigă în acest lanţ în lipsa căreia nu se poate realiza educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

În discursul său, domnul Cosmin Alexandru, consilier la Prefectura Târgovişte, a urat oaspeţilor bun venit în Târgovişte, spaţiu cu vestigii aparţinând unor culturi demult apuse, veche cetate de scaun a Ţării Româneşti, important centru economic, politico-militar şi cultural-artistic pe parcursul a trei secole. Referindu-se la primele tipărituri ale lui Macarie, domnia sa a făcut o paralelă între cartea tradiţională şi evoluţia indusă de era digitală. Aceeaşi direcţie, a evoluţiei bibliotecilor şi a îmbinării tradiţiei cu modernitatea, a reieşit şi din alocuţiunea inspectorului Liviu Vasilescu de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa.

Domnul jurist Vali Niţu, consilier în Primăria Municipiului Târgovişte, s-a adresat profesioniştilor în domeniul cărţii şi al bibliotecilor mulţumindu-le pentru tot ceea ce fac pentru cultura românească, subliniind totodată importanţa cărţii şi a educaţiei în cultivarea valorilor autentice.

Domnul ing. Ioan Marinescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a arătat că este onorat să ia parte la o manifestare de înalt nivel profesional. Domnia sa a ţinut să menţioneze că, odată cu criza economică, a avut loc şi o criză a bibliotecilor, iar în acest context, autorităţilor le revine un rol important în păstrarea legăturii cu cartea, indiferent de suportul ei.

Discursul domnului Mircea Regneală, preşedinte al A.B.R., a fost unul pragmatic, având în vedere experienţa îndelungată în domeniul biblioteconomic. Domnia sa a subliniat dificultăţile cu care se confruntă oamenii profesiei, statutul marginalizat al bibliotecarului în comparaţie cu alte ţări europene, rolul şi misiunea bibliotecii, nevoia educaţiei timpurii în vederea dezvoltării respectului pentru această instituţie info-documentară, importanţa cărţii şi a lecturii. În final, domnia sa a ţinut să felicite organizatorii pentru realizarea unei manifestări de înaltă ţinută ştiinţifică.

La rândul său, doamna Agnes Erich, director al Bibliotecii Judeţene ,,I.H. Rădulescu” din Târgovişte, a prezentat un salut călduros colegilor bibliotecari prezenţi la manifestare.

Din partea Societăţii Scriitorilor Târgovişteni a luat cuvântul domnul Constantin Voicu care a adus un omagiu scriitorului, ca cel care este „sufletul poporului său, un om al şcolii şi al condeiului”, cărţii şi nobleţii bibliotecarului.

A urmat o prezentare a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, realizată de metodista Manuela Dragoş, şi câteva prezentări ale bibliotecilor şcolare din judeţ (Găeşti, Fieni, Moreni, Pucioasa, Răcari, Titu) însoţite de un film documentar.

Domnul Cosmin Sabo, manager eBibliophil - Baia Mare, a realizat o prezentare interactivă a proiectului rezultat din derularea programului „Cercetarea, dezvoltarea şi implementarea gestionării electronice a informaţiilor” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. eBibliophil reprezintă un instrument modern care permite accesul rapid şi facil la informaţie, înzestrat cu o interfaţă prietenoasă şi multiple utilităţi, o aplicaţie pentru bibliotecă, având ca centru de referinţă nevoia de informare a utilizatorului ce-şi poate crea astfel  propria bibliotecă online.

Domnul Németh Ágoston, manager Ex-Lh - Budapesta, a prezentat produsele ex-Libris - sistemul integrat de bibliotecă Aleph şi noua sa interfaţă - Primo şi avantajele acestora. Este vorba de un sistem adaptabil de module care maximizează eficienţa bibliotecii şi permite accesul rapid şi facil la documente de orice tip, precum şi partajarea resurselor, un sistem implementat în multe ţări din lume, care oferă respectarea tuturor standardelor internaţionale.

Doamna Gabriela Băran, profesor la Universitatea Bucureşti. Specializarea  Ştiinţele Informării şi Documentării, a avut o interesantă comunicare legată de influenţele franceze ale învăţământului preuniversitar din România – proiectul CDI, specificitatea activităţilor profesorilor documentarişti şi istoricul implementării acestui proiect în ţara noastră.

Doamna ing. Doina Ostafe, preşedinte al Secţiunii Informatizarea Bibliotecilor, a prezentat o statistică a bibliotecilor şcolare referitor la stadiul de informatizare sau dotare IT, arătând că lipsa unei strategii la nivel local şi naţional îngreunează activitatea acestora, de aceea este nevoie, în primul rând, de informatizarea CCD-urilor care să poată gestiona mai bine activitatea celorlalte biblioteci din sistem.

Intervenţiile participanţilor pe parcursul celor două zile au constat în comunicări ştiinţifice de înaltă ţinută profesională. Au fost abordate probleme actuale ale domeniului, precum: necesitatea informatizării bibliotecilor şcolare şi a partajării informaţiilor şi datelor; creşterea competenţelor bibliotecarilor şcolari prin cursuri şi proiecte de formare şi reconversie profesională; nevoia de colaborare dintre bibliotecarul şcolar şi profesorul documentarist; parteneriatele dintre biblioteca şcolară şi biblioteca publică şi avantajele acestei colaborări; rolul bibliotecii şcolare în comunitatea locală; exemple de bune practici; propuneri pentru proiecte viitoare.

Ca la orice manifestare de acest gen, nu puteau lipsi momentele editoriale, prin prezenţa Editurii Bibliotheca şi lansarea cărţii „Cronologia studiilor literare româneşti” prezentată de profesorul Marin Neagu. De asemenea, au fost prezentate revistele „Graiul Dâmboviţei”- publicaţie a cadrelor didactice din judeţ, editată de CCD Dâmboviţa şi „Curier”- revistă de cultură şi bibliologie, editată de Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu”.

În cadrul Centrului de Documentare şi Informare al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgovişte au fost organizate ateliere de lucru pe tema “Noi abordări ale bibliotecii şcolare”.

A doua zi a manifestării a fost dedicată vizitelor documentare la Complexul Muzeal “Curtea Domnească” din Târgovişte, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Turnul Chindiei, Biserica Domnească şi ruinele vechii cetăţi, Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” şi Biblioteca Şcolii Gimnaziale “Diaconu Coresi” din Fieni. La Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni a avut loc întâlnirea „Oameni şi cărţi” cu scriitorul George Coandă, iar la Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Tehnologic “Aurel Rainu” din Fieni s-a desfăşurat dezbaterea ”Biblioteca - resursă informaţională activă în spaţiul comunicării şi al documentării”. Manifestarea s-a încheiat cu o seară dâmboviţeană organizată în Munţii Bucegi, la Complexul Turistic pentru Tineret “Căprioara” din Moroieni.

Făcând o evaluare a activităţilor derulate pe parcursul întregii conferinţe, doamna Muza Maftei, consilier superior în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, a ţinut să aprecieze calitatea organizării, profesionalismul, implicarea şi solidaritatea de breaslă, arătând că ar fi necesar să fie şters stigmatul „auxiliar” din statutul bibliotecarului al cărui rol  în procesul de învăţământ, educaţie şi cultură nu poate fi contestat.

 

Carmen Pesantez, Director general

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, Bucureşti


 

Noutăți