PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, joi - 5 septembrie 2013, în cadrul lucrărilor Secţiunii Tehnici Pedagogice în Bibliotecă / Diviziunea Biblioteci Şcolare. Întâlnirea a fost prilejuită de cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)„Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”, desfăşurată la Oradea, în perioada 4-6 septembrie 2013. Lucrările secţiunii s-au desfăşurat în sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea. Întâlnirea a reunit 63 de participanţi - bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, studenţi şi profesori ai Facultăţii de Litere ai Universităţii din Bucureşti - Specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării, bibliotecari de la Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”  şi bibliotecari de la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti. Participanţii s-au bucurat de prezenţa în sală a doamnei Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, personalitate marcantă a biblioteconomiei din Republica Moldova, care, cu modestie, a ţinut să împărtăşească din experienţa colegilor români. Prima parte a lucrărilor secţiunii a avut un caracter organizatoric, în timp ce a doua parte a avut un caracter aplicativ, fiind dedicată lucrărilor cu caracter ştiinţific şi diseminării bunelor practici.

Cuvântul de început a fost adresat de preşedintele secţiunii, drd. Carmen Pesantez, director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” din Bucureşti, care a salutat prezenţa numeroşilor participanţi la lucrările acestei secţiuni.

În deschidere, doamna Mariana Trofin, bibliotecar CCD Bihor, a prezentat o expoziţie de pictură şi desene realizată ca urmare a proiectul educaţional „Cartea şi Biblioteca” (artă şi creaţii literare), desfăşurat în parteneriat cu opt instituţii şcolare din judeţ, în anul şcolar 2012-2013.

Secretarul secţiunii, doamna Daniela Argatu, bibliotecar CCD „George Tofan” Suceava, a prezentat Raportul de activitate pentru perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2013. S-au remarcat diversitatea, complexitatea şi excelenţa numeroaselor activităţi susţinute de bibliotecarii şcolari şi de profesorii documentarişti, în colaboare cu diverşi parteneri, impresionând totodată prin numărul din ce în ce mai mare al beneficiarilor proiectelor derulate. Aceste rezultate au încurajat iniţierea şi derularea, la nivel naţional, de noi parteneriate pentru perioada următoare.

Florentina Dobrogeanu-Ipsilante, de la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti, a prezentat importanţa parteneriatelor culturale exemplificat printr-un exemplu de bune practici – Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi formarea bibliotecarilor prin programul Biblionet. Au fost subliniate rolul bibliotecarului ca formator şi inovator şi importanţa programelor de finanţare pentru biblioteci şi bibliotecari.

Dr. Anca Badea a prezentat implicarea Bibliotecii Metropolitane din Bucureşti în atragerea utilizatorilor de toate vârstele şi ocupaţiile prin proiectul – Educaţia nonformală în biblioteci, punând accentul pe lectură, comunicare, educaţie interculturală, voluntariat şi oferte pentru copiii cu dizabilităţi.

Prin lucrarea Promovarea activităţilor bibliotecii şcolare prin proiecte educaţionale iniţiate de bibliotecarul şcolar”, Elena Maria Nişcoveanu, de la Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov, a subliniat necesitatea parteneriatelor educaţionale şi a împărtăşit celor prezenţi din experienţa avută în şcoala în care activează, în urma colaborării cu cadrele didactice şi cu psihologul şcolar, având ca obiectiv major dezvoltarea competenţelor de lectură.

Laura Mihaela Andrei, documentarist CCD „Spriu Haret” Iaşi, a făcut cunoscut un alt proiect judeţean de succes, intens mediatizat – „Biblioteca Anului - 2012-2013”, având ca scop atragerea către bibliotecă prin promovarea tehnologiilor moderne şi a conştientizării importanţei pe care o are relaţia şcoală-bibliotecă. Produsele acestui proiect s-au concretizat în trei filme câştigătoare, postate şi pe Youtube, ca exemple de bună practică. Având în vedere impactul produs, s-a propus extinderea acestui proiect la nivel naţional, ca activitate a secţiunii pentru perioada imediat următoare.

Pornind de la un model canadian, Ileana Ciubucă, bibliotecar la Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov, a continuat cu  proiectul educaţional Traista cu poveşti, dedicat clasei I, prin care s-a urmărit dezvoltarea deprinderilor de folosire a cărţii şi a cititului prin comunicare.

Studenţii Andreea Bălăneanu şi Andrei Stancu, (anul II, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti. Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării) coordonaţi de doamna profesor Simona Fortin, au prezentat un studiu comparativ inedit atât prin abordare cât şi prin obiectivele urmărite – Carte versus film: Numele trandafirului. Ei au făcut o paralelă între carte, film şi adaptarea scenică a lui Gr. Gonţa de la Teatrul I.L. Caragiale din Bucureşti dar şi între teoriile semiotice şi lumile posibile.

Grina Mihaela Rafailă, de la Muzeul Naţional de Istorie al Municipiului Bucureşti, a prezentat un studiu istoric deosebit de interesant  şi util pentru evoluţia învăţământului românesc – Şcoala de la Sf. Sava Bucureşti.

Nicoleta Butuza de la Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” din Bistriţa a completat seria exemplelor de bune practici prin prezentarea proiectului „Contează pe educaţie”, un exemplu de parteneriat privind educaţia antreprenorială prin biblioteci, derulat cu sprijinul Băncii Transilvania şi a Şcolii Internaţionale din Cluj.

Veronica Bratu, de la Liceul Teoretic Buziaş, a dezvoltat ideea promovării activităţii unei structuri infodocumentare preuniversitare – „Centrul de Documentare şi Informare – promotor al educaţiei nonformale” şi a lansat o invitaţie la Conferinţa Internaţională „Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii”, ediţia I, care va avea loc la Timişoara, în perioada 7-9 noiembrie 2013.

Ca o concluzie a tuturor materialelor prezentate, drd. Carmen Pesantez, preşedintele secţiunii, a punctat, într-o manieră ştiinţifică, Importanţa parteneriatelor pentru dezvoltarea imaginii bibliotecii, pentru creşterea vizibilităţii structurii infodocumentare, în general, şi a promovării muncii bibliotecarilor şcolari şi a profesorilor documentarişti.

Abordând importanţa lucrărilor de specialitate, doamna Carmen Pesantez a ţinut să semnaleze celor prezenţi apariţia primului „Tratat de biblioteconomie” (vol. I, Editura ABR, 2013), coordonator prof. univ. dr. Mircea Regneală, preşedinte ABR, publicaţie extrem de utilă pentru domeniul biblioteconomic. De asemenea, au fost menţionate alte apariţii editoriale: cartea lui George Tofan „Învăţământul în Bucovina”, editată de CCD Suceava la împlinirea a 100 de ani de la apariţia manuscrisului; „Education in Romania” (engleză-franceză-spaniolă) şi „LIBER – revistă pentru bibliotecă, educaţie şi cultură”, editate de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, încurajându-i totodată pe bibliotecarii şcolari să scrie în revistele de specialitate pentru a-şi face cunoscute activităţile pe care aceştia le desfăşoară.

Doamna Valentina Lupu, vicepreşedinte ABR, a ţinut să-şi exprime mulţumirea faţă de Biblioteca Naţională a României pentru generoasa donaţie a revistei „Biblioteca” şi pentru sprijinul constant acordat bibliotecarilor şcolari. Pe de altă parte, domnia sa a făcut un îndemn pentru achiziţionarea „Ghidului bibliotecilor şcolare şi a centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar românesc” şi a „Tratatului de biblioteconomie”.

Au fost făcute propuneri privind organizarea Conferinţei Bibliotecilor Şcolare din primăvara anului 2014. S-a discutat despre stadiul implementării modificărilor propuse pentru Proiectul de Lege a Bibliotecilor, analizată în cadrul lucrărilor Secţiunii Legislaţie, din 4 septembrie a.c.

În încheiere, doamna Carmen Pesantez a mulţumit tuturor pentru participare şi pentru maniera profesională în care s-au derulat lucrările Secţiunii Tehnici Pedagogice în Bibliotecă.

 

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare,

Valentina Lupu

Preşedinte Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă/Diviziunea Biblioteci Şcolare,

drd. Carmen Pesantez, director general al BPN „I.C. Petrescu” Bucureşti

Secretar Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă/Diviziunea Biblioteci Şcolare,

prof. Daniela Argatu


 

Noutăți