RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

2012- 2013

În perioada 1 septembrie 2012 – 1 septembrie 2013, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi profesionale, culturale şi educaţionale:

 • · Concurs naţional de creaţie literară „Copilăria s-a născut la sat” - Liceul Teoretic Buziaş; Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş – Agenda culturală: poziţia 1156, Buziaş – 28/29sept. 2012 (Veronica Bratu);
  • · Aniversarea Casei Corpului Didactic Vaslui - 40 de ani de activitate neîntreruptă în slujba învăţământului – organizarea a numeroase manifestări cultural-educative şi profesionale în perioada 1-5 octombrie 2012 (Valentina Lupu);
  • · Ziua Internaţională a profesorului – Sesiune de comunicări la CCD George Tofan” Suceava 5.10.2012 (Daniela Argatu);
  • · Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare - 22 octombrie 2012 (aproape toate bibliotecile şcolare din ţară au desfăşurat, pe parcursul întregii săptămâni 20.10-23.10.2012, numeroase acţiuni dedicate cărţii, bibliotecarului şcolar, lecturii şi bibliotecii);
  • · Ziua Casei Corpului Didactic George Tofan” Suceava, 5 noiembrie 2012 (Daniela Argatu);
   • Conferinţa Naţională, „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare” (ediţia a III-a) organizată de Universitatea de Vest din Timişoara prin specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, Liceul Teoretic Buziaş prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, 9-10 noiembrie 2012 (Valentina Lupu, Maria Micle, Dana Mihăilă, Veronica Bratu, Carmen Pesantez – comunicare ştiinţifică expediată pentru editare volum);
   • Lansare de carte – „Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri”, vol. I şi II, Nicoleta Marinescu, Muzeul Unirii Iaşi, 11 noiembrie 2012 (Elena Tîrziman,Valentina Lupu, Daniela Argatu, Laura Andrei);
   • Dezbaterea publică a proiectului de modificare a Legii bibliotecilor, vizând în principal bibliotecile şcolare şi centrele de informare şi documentare, s-a desfăşurat la Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti, 22 noiembrie 2012 (Carmen Pesantez – director general BPN ,,I.C. Petrescu” Bucureşti, sprijinită de întregul colectiv al acestei instituţii, cu implicarea Asociaţiei Bibliotecarilor din România, reprezentată preşedintele ei, de prof. univ. dr. Mircea Regneală, prof. Valentina Lupu – vicepreşedinte; Tabita Chiriţă, Claudia Lungu şi Raluca Man - Biblioteca Naţională a României; din partea CCD-urilor din ţară au luat parte: prof. Daniela Argatu, prof. Oana Jianu, documentarist Laura Andrei, documentarist Stela Sebe, bibliotecarele Marilena Huiu, Horiana Petrescu, Floarea Păunescu, Fănica Sima, Daniela Mihăilă, Dorina Ursan; Florina Brat – redactor la BPN, alături de colegi, precum şi bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti din ţară);
   • · Marea Unire a Românilor - 1 decembrie 2012 (susţinerea evenimentului de către numeroase biblioteci şcolare din ţară);
   • · Şedinţa Consiliului de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (stadiul elaborării „Tratatului de biblioteconomie”; biblioteci şcolare, spor toxicitate) - Valentina Lupu, Stela Sebe, Maria Colătău, Daniela Argatu - 13 decembrie 2012;
   • · Concursul judeţean „Biblioteca anului” organizat şi desfăşurat de CCD “Spiru Haret” Iaşi, 14.12.2012 (Laura Andrei);
   • · Ziua Caselor Corpului Didactic din România, 15.01.2013 (toate bibliotecile CCD au susţinut evenimentul prin diverse activităţi culturale);
   • · Eminescu - mereu contemporan - 15 ianuarie 2013 (susţinerea, prin diverse activităţi, a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
   • · Lansare de carte Inventar la viaţă” – Dana Viorica Onişoru, Alba Iulia, 25 ianuarie 2013;
   • · Ion Luca Caragiale - 1 februarie 2013 (susţinerea, prin diverse activităţi, a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
   • · Ion Creangă - 1 martie 2013 (susţinerea, prin diverse activităţi, a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
   • · Şedinţa Consiliului de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (stadiul achiziţionării „Ghidului bibliotecilor şcolare şi al centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar românesc” de către bibliotecile şcolare; criteriile de acordare a premiilor ABR; propuneri de machete grafice pentru 2% şi pentru legitimaţiile ABR) - Valentina Lupu, Stela Sebe, Maria Colătău, Daniela Argatu - 11 martie  2013;
   • Activitatea cu tema ”2013 - Anul European al Cetăţenilor în Uniunea Europeană” organizată de Biblioteca Casei Corpului Didactic Giurgiu şi Biblioteca Colegiului Naţional ,,Ion Maiorescu” Giurgiu, 13 martie 2013;
   • Alegerea membrilor conducerii Filialei Ilfov a ABR, în cadrul Cercului metodic al bibliotecarilor şi responsabililor CDI din judeţul Ilfov, 21 martie 2013 (prof. univ. dr. Mircea Regneală – preşedinte ABR, Carmen Pesantez – director general Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” Bucureşti, Valentina Lupu – preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare, Horiana Arghira Petrescu – aleasă, în unanimitate de voturi, preşedinte Filiala ABR Ilfov);
   • Conferinţa ,,Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor în bibliotecile şcolare din SUA” la Biblioteca „Mikes Kelemen” din Covasna, cu participarea bibliotecarilor şcolari din Braşov, Harghita, Bacău (Kiss Laszlo, Oana Jianu), 28 martie 2013;
   • Manifestări educativ-culturale desfăşurate în toate bibliotecile şcolare din ţară, înscrise în programul Să ştii mai multe, să fii mai bun!, 2-6 aprilie 2013;
   • · Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret - 2 aprilie 2013 (susţinerea prin diverse activităţi a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
   • · Ziua Cărţii şi a Dreptului de Autor şi Ziua Bibliotecarului - 23 aprilie 2013;
    • Ø Lansare de carte cu participarea autorilor la Ziua Bibliotecii USV”, 22 aprilie 2013 (Daniela Argatu):

- Dicţionar de cuvinte recente, ediţia a III-a, Editura Logos, Bucureşti, 2013, coordonator: Florica DIMITRESCU, Alexandru CIOLAN, Coman LUPU

- Misterele Cuvintelor, ediţia a II-a, Editura Logos, Bucureşti, 2013, Alexandru CIOLAN

 • Ø Simpozionului Judeţean Cultura@ SMART în bibliotecă” (ediţia a II-a), Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava şi Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” din Suceava, 23 aprilie 2013 (Daniela Argatu);
 • Ø Workshopuri cu temele Biblioteci digitale & Cataloage electronice şi Legislaţia & Formarea profesională şi Statistica de bibliotecă în cadrul Zilelor bibliotecarului clujean, eveniment organizat de BCU „Lucian Blaga”, Biblioteca Judeţeană Cluj, Biblioteca UMF, 25-26.05.2013 (Daniela Argatu);
 • Ø „Universul cărţii – universul lecturii” - Angelica Marcela Marcu, bibliotecar la Colegiul Agricol “D. Cantemir” şi Irina Galuşcă, bibliotecar la Colegiul Naţional “Cuza Vodă” din Huşi şi Valentina Lupu, judeţul Vaslui, 23 aprilie 2013;
 • Bibliotecari de ieri şi de azi care au slujit şi slujesc carteala la Şcoala nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui (Valentina Lupu – preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare, bibliotecar Elena Alexa, Elena Trifan - fost bibliotecar al CCD Vaslui, în perioada 1972-1986, bibliotecare pensionare, Mariana Juverdeanu, Elena Crăciun, Maria Buhuşi, Catinca Petrini, Rodica Busuioc, 23 aprilie 2013;
 • Ø Trecut, prezent şi viitor al profesiei de bibliotecar, Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” Bârlad, Colegiului Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, Valentina Lupu (bibliotecar Sava Viorica, bibliotecar Luminiţa Zuran, bibliotecar Iulia Rotaru), 23 aprilie 2013;
 • Ø Lansarea cărţii Astra Bălan 10 ani de activitate – Ioan Roman, Balan – Harghita.
 • Eveniment naţional Noaptea Bibliotecilor Româneşti - 23 aprilie 2013, a completat, în mod fericit, Ziua Bibliotecarului, a Cărţii şi a Dreptului de Autor: implicare extraordinară - Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C. Petrescu” Bucureşti, Suceava (142 de biblioteci şcolare), Vaslui, Alba, Focşani, Buzău, Bihor, Ilfov, Bacău, Iaşi, Galaţi, Cluj, Sibiu, Braşov, Constanţa, Călăraşi, Covasna etc.;
 • · Concursul Naţional “Constantin Virgil Bănescu”, în perioada aprilie – mai 2013, CCD Dâmboviţa, Liceul „Voievodul Mircea” Târgovişte;
 • Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic Biblioteca_şThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e, organizată de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, sub egida ABR şi MEN, cu sprijinul ISJ şi a autorităţilor locale, 23–24 mai 2013 (Muza Maftei - consilier general MEN - DGRURSN, prof. univ. dr. Mircea Regneală – preşedinte ABR, Valentina Lupu – preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare, Stela Sebe – secretar Diviziunea Biblioteci Şcolare, Carmen Pesantez – preşedinte Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă şi director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” Bucureşti, Daniela Argatu – secretar Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă, Maria Colătău – membru Consiliu ABR şi bibliotecarii CCD: Dragoş Manuela, Viorica Onişoru, Tanţa Popescu, Dorina Ursan, Oana Jianu, Laura Andrei, Horiana Arghira Petrescu, Daniela Mihăilă, Iuliana Gaiţă, Laura Rudeanu, Marilena Huiu, Emese Laszlo, Ajka Klara Mardirosz, Ileana Condruţ, Floric Sima, Doina Sbârnea, Roxana Grigorescu, Maria Pitariu, Liana Sturza, Margarta Pop, Mariana Trofin, Mihaela Oana Niculescu, Floarea Păunescu, Rodica Turc, Mariana Guzulescu, Liviu Munteanu).
 • · Şedinţa Consiliului de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (stadiul înscrierii bibliotecarilor şcolari la Conferinţa Naţională; situaţia financiară alarmantă datorată şi neachitării cotizaţiilor de către membrii ABR; demersurile făcute de preşedintele ABR, împreună cu alţi colegi,  la cele două confederaţii sindicale - Alma Mater şi Spiru Haret pentru sporul de toxicitate; lansarea unei liste de discuţii  pentru membrii ABR structurate pe secţiuni la adresa http://forum.abr.org.ro) - Valentina Lupu, Stela Sebe, Maria Colătău, Daniela Argatu, 14 iunie 2013;
 • · Articole publicate în reviste de specialitate:  Biblioteca, numerele 9, 11, 12/2012 şi 2, 5, 6/2013 (Daniela Argatu, Valentina Lupu, Carmen Pesantez, Daria Firescu); în numărul următor al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării a ABR (Gabriela Baran, Corina Stănilă,  Carmen Pesantez, Daniela Argatu, Simona Fortin); Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare. Secţiunea a III-a: „Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor”. Ed. a 3-a, Buziaş, noiembrie 2012 (Veronica Bratu, Carmen Pesantez, Valentina Lupu ...); EX LIBRIS MEIS (Cătălina Jianu, Daniela Argatu, Valentina Lupu, Rodica Crăciun, Roxana Chiriac s.a.); LIBER. Revistă pentru bibliotecă, educaţie şi cultură nr. 1-4/(2009-2012) – sub tipar (Carmen Pesantez, Valentina Lupu, Stela Sebe, Daniela Argatu, Ana Macovei, Despina Gheorghiu, Cornelia Jora, Magda Spiridonescu, Mihaela Maria Kocsis, Iuliana Gaiţă, Márdirosz Ajka-Klára, Laura Andrei, Eva Nicolescu, Viorica Onişoru, Simona Clinciu, Camelia Mocanu, Dacian Gotea, Maria Teşedan, Daniela Pop, Rozália Bárdi, Ana Borza, Alexandru Balog, Agneta Şaitoş, Florica Roibu, Natalia Eilender, Maria Ioja, Vilsonia Balog, Viorica Troie,  Mariana Trofin, Codruţa Manea, Cristina Platona, Silvia Maliţa, Adriana Ardelean, Corina Cucerzan, Dorina Popescu, Elena Codreanu, Daniela Faca, Elisabeta Stan, Marioara Prahanca, Daniela Urs, Melania Joldea, Anna Paulenschi, Olimpia Indrie, Ana Sere, Ileana Tomescu, Gabriel Vancea, Angelica Barabaş, Etelca Kiss, Monica Moricz, Delia Potre, Mihaela Găvriluţ, Mariana Cotrău, Adina Butişcă, Irina Durko, Mariea Petcu, Maria Bechir, Mariana Mola, Sofiţa Gugiu, bibliotecari şi redactori din BPN – Dragoş Trifan, Andreia Fanea, Barabaş Francisc, Lucaciu Lucica); blog-uri de specialitate: http://gbcdi.wordpress.com, http://zibccdalba.wordpress.com, precum şi foarte multe biblioteci şcolare şi CDI-uri din ţară (43);
 • · Informatizare: CDS/ISIS Marc (Vaslui, Focşani), eBibliophil: Liceul Teroretic Ion Luca Vatra Dornei (Rodica Crăciun);
 • · Parteneriate educaţionale încheiate de bibliotecile şcolare/CDI-uri cu instituţii de învăţământ similare din ţară şi străinătate, ale administraţiei locale, judeţene (media pe ţară - 5 parteneriate/bibliotecă şcolară);
 • · Toate CCD-urile au organizat cursuri de formare continuă, avizate, acreditate, prin POSDRU (Profesionalism la toate nivelele învăţământului preuniversitar / Eficienţa informatizării bibliotecii şcolare / Neamţ, Suceava, Harghita) adresate bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti.

Secretar Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă

prof. Daniela Argatu – CCD „George Tofan” Suceava


 

Noutăți