RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

2013- 2014

 

În perioada 1 septembrie 2013 – 1 septembrie 2014, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi profesionale, culturale şi educaţionale:

 

 

 

I. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE PERFECŢIONARE

1. Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico–ştiinţifice şi psihopedagogice:

 • Sesiune de comunicări la CCD “George Tofan” Suceava cu ocazia Zilei Internaţională a profesorului –5.10.2013 (Daniela Argatu);
 • · Simpozionului internaţional Biblioteca școlară spațiu ideal de informare și comunicare în perioada 25-26 octombrie 2013, la  Buziaș, a IV-a ediție, organizată de către Liceul Teoretic Buziaş (Centrul de Documentare şi Informare), Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Buziaş în colaborare cu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (specializarea ştiinţe ale informării şi documentării), Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş şi Casa Corpului Didactic Timiş (Veronica Bratu, Daniela );
 • Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare - 22 octombrie 2013 (aproape toate bibliotecile şcolare din ţară au desfăşurat, pe parcursul întregii săptămâni 20.10-23.10.2013, numeroase acţiuni dedicate cărţii, bibliotecarului şcolar, lecturii şi bibliotecii);
 • · Ziua Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, 5 noiembrie 2013 (Daniela Argatu);
 • Conferinţa Naţională „CDI, vector al dezvoltării culturii informaţiei”, Sibiu, 8-9 noiembrie 2013, avizată de Ministerul Educației Naționale (MEN) și susținută de Institutul Francez din România (IFR) desfășurată în parteneriat cu: ISJ Sibiu, Biblioteca Astra Sibiu, Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), ARS CDI, Asociația EduMedia;
 • Vizită de studii la Munchen, 18-19.10.2013 (Daniela Argatu);
  • Simpozionul regional Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului, organizatde Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, 18-19.11.2013 (invitaţi: prof. Mihaela Cicoiu – insp. ISJ Vaslui, prof. Gelu-Voicu Bichineţ – vicepreşedinte ANBPR şi dir. Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătaru” Vaslui, scriitorul Gruia Novac, prof. Andrei Tudor Huiban – dir. Colegiul Naţional „Gh. Roşca” Bârlad, Mancaş Iulian directorul Clubului Copiilor „Spiru Haret” Bârlad, dar şi ale doamnei Valentina Lupu - vicepreşedinte ABR şi prof. Daniela Argatu  şi gazda, bibliotecarul-documentarist, Luminiţa Ludmila Zuran).
  • Dezbaterea Literatură şi spiritualitate, CCD Bistriţa Năsăud în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa Năsăud;
  • Proiectul „Dăm viaţă bibliotecilor”. Monitorizare structuri infodocumentare din unităţile de învăţământ şi premierea a trei dintre ele. Premiile au fost înmânate directorilor de la Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” Bistriţa, Liceul Teoretic “Radu Petrescu” Prundu Bârgăului şi Şcoala Gimnazială Rebra, de inspectorul şcolar general Camelia Tabără după ce Casa Corpului Didactic a prezentat rezultatele unui studiu pe marginea acestui subiect;
  • Marea Unire a Românilor - 1 decembrie 2013 (susţinerea evenimentului de către numeroase biblioteci şcolare din ţară):

- „1 DecembrieUnire-n suflet şi-n simţire-Marea Unire”- CCD Alba, expoziţie de carte organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României;

 • Ziua Caselor Corpului Didactic din România, 15.01.2014 (toate bibliotecile CCD au susţinut evenimentul prin diverse activităţi culturale);
 • Eminescu - 15 ianuarie 2014 (susţinerea, prin diverse activităţi, a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
 • Ion Luca Caragiale - 1 februarie 2014 (susţinerea, prin diverse activităţi, a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
 • Ion Creangă - 1 martie 2014 (susţinerea, prin diverse activităţi, a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
 • Sesiune interjudeţeană de comunicări, Educaţie. Formare. Profesionalism, ed. a 7-a, CCD Suceava 7 februarie 2014 (Daniela Argatu);
  • 21 Martie - Ziua internaţională a poeziei; Activităţi prilejuite de sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Poeziei” la CCD Bistriţa Năsăud:

-            Dezbatere – „Poezia este un fel de muzică-trebuie să o auzi ca să o apreciezi!”-(Voltaire);

-            Poemele Anei Blandiana în lectura bibliotecarilor şcolari;

-            7 poeţi universali într-un microrecital susţinut de elevi din Lechinţa şi Bistriţa coordonaţi de prof. Adrian Iliuţă şi prof. Ionela Silvia Nuşfelean;

-            Lectură publică susţinută de 7 poeţi bistriţeni  -  Mirela Orban, Andreea Gal, Victoria Fătu Nalaţiu, Olimpiu Nuşfelean, Menuţ Maximinian, Victor Ştir, David Dorian  -  şi de 7 poeţi în devenire  -  Antonius Chiciudean, Antonia Chiciudean, Teodor Encean, Ioana-Ilinca Moldovan, Roxana Deac, Paula Suciu, Larisa Florea.

 • Activitatea “Presa – informare și manipulare” CDI-ul Liceulului Teoretic “Radu Vlădescu” din Pătârlagele, 21 martie 2013, (Marile Trifan, bibliotecar CCD, Maria Colătău – președinte Filiala ABR Buzău);
 • Activităţi înscrise în programul Să ştii mai multe, să fii mai bun!, 7–11 aprilie 2014:

-          Bibliotecile şcolare sucevene au fost implicate în totalitate în aceste activităţi din domeniul cultural-educativ pe care le-au pregătit încă din primul semestru al acestui an şcolar şi au constat în cercuri de lectură, ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică, mese rotunde, dezbateri, activităţi de voluntariat, peer - education, schimburi de experienţă, parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte (activităţile desfăşurate au fost promovate pe site-ul propriu instituţiei şcolare, pe cel al partenerilor implicaţi în activităţi, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme);

-          Proiectul  “Păpuşa Buzieşeană ” cu secţiunile Atelier de cusături populare tradiţionale şi Atelier de creaţie pentru elevi: Tehnica şerveţelului–Tehnica decoupage, desfăşurată în cadrul CDI-ul Liceului Teoretic Buziaş (bibliotecar Veronica Bratu);

 • Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret - 2 aprilie 2013 (susţinerea prin diverse activităţi a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
 • 23 aprilie 2014 - Ziua Mondială a bibliotecarului, a cărţii şi a dreptului de autor:

-          Simpozion interjudeţean Etică şi profesionalism în bibliotecă desfăşurat la Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava; toţi paticipanţii au primit câte un set cu publicaţiile lui Artur Silvestri din partea Asociaţiei Române pentru patrimoniu (Daniela Argatu, bibliotecar Oana Motrici – 70 de participanţi);

-          “Marşul cititorilor”, iniţiativă lansată de Viorica Onişoru, bibliotecar CCD Alba (au participat bibliotecare şi elevi din scolile judeţului Alba, elevii costumându-se în personajele lor preferate, au confecţionat afişe, pliante, tricouri cu citate, păpuşi-personaje);

-          Colegiul Agricol “D. Cantemir” şi Irina  Galușcă, bibliotecar la Colegiul National “Cuza Vodă” din Huși, județul Vaslui au organizat o activitate cu titlul generic: Universul cărții – universul lecturii”;

 • Noaptea bibliotecilor româneşti:

–          83 de biblioteci şcolare din judeţul Suceava participante, 23 aprilie 2014, orele 16-19;

-          Liceul “Ion Mincu” Vaslui;

-          Biblioteca, un paradis dezbatereîn tematica „Cartea şi biblioteca la ceas de sărbătoare“ organizată cu ocazia Nopţii Bibliotecilor, ediţia a II-a; alte activităţi din cadrul acestei manifestări: lansare de carte: George-Vasile Raţiu, „Valea Bârgăului în anii 1940-1944”, Editura Charmides, Bistriţa, 2013, Ediţie îngrijită de Mircea Gelu Buta;„In memoriam George Vasile RaţiuExpozitie de carte; Întâlnire cu scriitori bistriţeni. Lecturi publice şi microrecital de poezie religioasă. Personalităţi culturale bistriţene şi elevii de la Palatul Copiilor Bistriţa (Cercul de creaţie literară-coordonator profesor Ionela Nuşfelean). Invitaţi scriitorii: Victoria Fătu – Nalaţiu, Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfelean, Virgil Raţiu, Victor Ştir, Menuţ Maximinian.

 • Simpozionul Zilele Şcolii Albei, 13 iunie 2014 (Viorica Onişoru, Gianina Barb);
 • Şedinţa anuală a secţiunii “Legislaţie de bibliotecă şi pregătire profesională”, 20-21 iunie 2014, la Alba Iulia desfăşurată în colaborare cu Biblioteca Universităţii 1 Decembrie 1918 (Viorica Onişoru, Gianina Barb);
 • Concursul naţional „Biblioteca anului” organizat şi desfăşurat de CCD “Spiru Haret” Iaşi, după următorul calendar:

-          septembrie – decembrie 2013: încheierea a 33 de acorduri de parteneriat cu casele corpului didactic din ţară, cu Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, Asociaţia Bibliotecarilor din România, Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu”, Editurile Polirom, Herald şi Educational Centre Romania;

-          decembrie 2013 – 2 aprilie 2014: faza judeţeană a concursului Biblioteca anului la care au participat 143 de filme (60 la categoria gimnaziu şi 83 la categoria liceu);

-          2 aprilie 2014: premierea la faza judeţeană, organizată de coordonatorii judeţeni de la casele corpului didactic şi desfăşurată în toate judeţele participante;

-          23 aprilie 2014: Ceremonia de premiere a câştigătorilor concursului naţional în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi. La ceremonie au fost prezenţi elevii din echipele câştigătoare, coordonatorii lor, bibliotecarii de la casele corpului didactic din ţară, cât şi invitaţi din Asociaţia Bibliotecarilor din România, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi. Participanţi: peste 1000 de elevi şi 150 de bibliotecari şi de cadre didactice. Pentru prima dată, în acest an, a participat în calitate de invitat special, o echipă de elevi de la Şcoala Românească din Cipru. Pe durata proiectului naţional “Biblioteca anului” pagina de Facebook a CCD Iasi, unde s-a desfăşurat faza naţională a concursului, a fost apreciată de peste 10.000 de persoane, numărul vizualizărilor pentru informaţiile postate pe această pagină sau distribuite de pe pagină fiind de aproximativ 50.000.

- În urma votării şi jurizării filmelor participante la concursul "Biblioteca anului", clasamentul naţional a fost următorul:

SECŢIUNEA GIMNAZIU

Premiul I - Şcoala Gimnazială Nr. 11 “St. O. Iosif”, Braşov

Premiul al II-lea - Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Covasna

Premiul al III-lea - Şcoala Gimnazială “George Enescu” Moineşti, Bacău

SECŢIUNEA LICEU

Premiul I - Colegiul Naţional "Elena Ghiba-Birta", Arad (Iuliana Gaiţă)

Premiul al II-lea - Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu”, Bistriţa Năsăud

Premiul al III-lea - Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Iaşi (Laura Andrei);

b) Activitatea metodică şi psihopedagogică la nivelul consfătuirilor anuale, cercurilor metodice (schimb de experienţă semestrial):

 • Participare la cea de-a XXIV-a Conferinţa Naţională ABR cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”, Oradea, 4-6 septembrie 2013;
 • Consfătuiri anuale ale bibliotecarilor şcolari din fiecare judeţ;
 • Cercuri metodice semestriale în fiecare judeţ;
 • Şedinţe de lucru în Consiliul Naţional al ABR : 12.12.2013; 12.03.2014; 12.06.2014.
 • Consultanţă de specialitate acordată de bibliotecarii CCD pentru bibliotecarii şcolari din fiecare judeţ;

2. Perfecţionare continuă: Cursul avizat Cultura informaţiei – 29 de bibliotecari şcolari la CCD Suceava (Daniela Argatu).

 

II. ELABORAREA DE LUCRARI DE SPECIALITATE :

Daniela Argatu. Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale, E. Stef Iaşi, 2014 ;

III. ORGANIZAREA LANSĂRILOR DE CARTE ŞI A EXPOZIŢIILOR TEMATICE LA SEDIUL BIBLIOTECILOR ŞCOLARE:

 • Lansare de carte Inventar la viaţă” – Dana Viorica Onişoru, Alba Iulia, 25 ianuarie 2013;
 • Lansare de carte Ghidul judeţului Bistriţa-Năsăud, autor Marc Elena Egreta, Editura “Nova Didactica” a Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud (întâlnire cu managerul Bibliotecii Judeţene Bistriţa Năsăud, scriitorul Ioan Pintea-manifestări organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a limbilor vorbite în Europa);
  • „Săptămâna educaţiei globale” – expoziţie de carte pedagogică CCD Bistriţa Năsăud;
  • Expoziţii de carte: Ziua CCD „George Tofan” Suceava:

-          28 noiembrie 2013, Ziua Bucovinei – expoziţie;

-          15 ianuarie 2014, Eminescu mereu contemporan – simpozion şi expoziţie ;

-          24 ianuarie 2014, Bucovina şi Unirea – dezbatere şi expoziţie;

 • 1 – 5 iunie Zilele Cărţii pentru Copii -expoziţie tematică.
 • Expoziţii tematice realizate şi în colaborare cu şcolile din fiecare judeţ: tehnici decorative, 1 Decembrie, Bucuriile iernii, Frumuseţea copilăriei etc.
 • Articole publicate în reviste de specialitate: Biblioteca;
 • Parteneriate educaţionale încheiate de bibliotecile şcolare/CDI-uri cu instituţii de învăţământ similare din ţară şi străinătate, ale administraţiei locale, judeţene (media pe ţară - 4 parteneriate/bibliotecă şcolară).

Secretar Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă

prof. Daniela Argatu – CCD „George Tofan” Suceava

 

 

 


 

Noutăți