RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ

2011 - 2015

 

Toate filialele Asociaţiei Bibliotecilor din România (ABR) au înregistrat progrese notabile care s-au impus prin activități din ce în ce mai bogate şi mai variate, dovadă a maturităţii, seriozităţii profesionale şi a solidarităţii de breaslă. Pentru toate acestea se cuvine să le mulţumim preşedinţilor şi secretarilor de filiale, directorilor de biblioteci şi directorilor caselor corpului didactic, care au înţeles misiunea structurii infodocumentare şi au acordat tot sprijinul desfăşurării acestor activităţi.

 

În perioada 1 septembrie 2011 – 1 septembrie 2015, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale:

 

I. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE PERFECŢIONARE

1. Perfecţionarea prin participări la conferințe, simpozioane, congrese, workshopuri etc.:

 • Participare la conferințe şi întâlniri ştiinţifice naționale:

Simpozionul Naţional „Şcoala şi viaţa”, Ediţia a XXII–a, cu tema: „Educaţia pentru schimbare – modernitate şi actualitate în şcoala românească”, organizat de CCD Ialomiţa şi CCD Călărași, 9 iunie 2011;

Conferinţa Formarea continuă a bibliotecarilor în Statele Unite ale Americii şi Canada”, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” Bucureşti, 23 septembrie 2011. Invitaţi: Leonard Kniffel (redactor şef la revista „American Libraries”, Chicago, Illinois), Joseph Mika (Profesor la School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit - Michigan), Irene Owens (Decan la School of Library and Information Science, North Carolina Central University, Durham - Carolina de Nord), Marianne Hartzell (Consultant Hartzell-Mika Consulting, East Lansing, Michigan), Hermina Anghelescu (Conferențiar la School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit - Michigan);

Seminarul „Dezvoltarea limbajului şi a lecturii în reţea”. Invitată: Doamna Ute Hachmann, director Biblioteca Brilon, Germania. Organizator: Institutul Goethe, cu sprijinul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), Bucureşti, 17-18 octombrie 2011, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”;

CONFERINŢA NAŢIONALĂ a ABR cu tema Biblioteca - tradiţie şi inovare, Ediţia a XXIII-a, Galaţi, 29-31 august 2012;

Conferinţa Naţională „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, Ediţia a III-a, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara prin Specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, Liceul Teoretic Buziaş prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, 9-10 noiembrie 2012 (Valentina Lupu, Maria Micle, Dana Mihăilă, Veronica Bratu, Carmen Pesantez);

Conferinţa ,,Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor în bibliotecile şcolare din SUA”, organizată la Biblioteca „Mikes Kelemen” din Covasna, cu participarea bibliotecarilor şcolari din Braşov, Harghita şi Bacău, 28 martie 2013 (Laszlo Kiss, Oana Jianu);

- Simpozionului Judeţean Cultura@ SMART în bibliotecă”, Ediţia a II-a, CCD “George Tofan” Suceava şi Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” din Suceava, 23 aprilie 2013 (Daniela Argatu);

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic Biblioteca_şThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e, organizată de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, sub egida ABR şi MEN, cu sprijinul ISJ şi a autorităţilor locale, Târgovişte, 23–24 mai 2013; Invitaţi: consilier general MEN Muza Maftei şi prof. univ. dr. Mircea Regneală – preşedinte ABR, Valentina Lupu – preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare, Stela Sebe – secretar Diviziunea Biblioteci Şcolare, Carmen Pesantez – preşedinte Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă şi director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” Bucureşti, Daniela Argatu – secretar Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă, Maria Colătău – membru Consiliu ABR);

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A ABR cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”, Ediţia a XXIV-a, Oradea, 4-6 septembrie 2013;

- Simpozionului internaţional „Biblioteca școlară spațiu ideal de informare și comunicare”, Ediţia a IV-a, organizată de Liceul Teoretic Buziaş (Centrul de Documentare şi Informare), Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Buziaş, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (Specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării), Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş şi Casa Corpului Didactic Timiş, 25-26 octombrie 2013 (Veronica Bratu, Dana Mihăiescu);

Conferinţa Naţională „CDI, vector al dezvoltării culturii informaţiei”, avizată de Ministerul Educației Naționale (MEN) și susținută de Institutul Francez din România (IFR), desfășurată în parteneriat cu: ISJ Sibiu, Biblioteca „Astra” Sibiu, Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), ARS CDI, Asociația EduMedia, Sibiu, 8-9 noiembrie 2013;

Simpozionul regional „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului”, organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, 18-19 noiembrie 2013 (Valentina Lupu - vicepreşedinte ABR şi prof. Daniela Argatu  - CCD Suceava şi  bibliotecar-documentarist Luminiţa Zuran);

Simpozionul naţional „Bune practici în stabilirea traseului educaţional eficient al copilului cu nevoi speciale”, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, 7 decembrie 2013;

Simpozion interjudeţean „Etică şi profesionalism în bibliotecă” desfăşurat la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, cu ocazia „Zilei Bibliotecarului, a Cărţii şi Dreptului de Autor”; toţi cei 70 de paticipanţii au primit donaţii de carte din partea Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, 23 aprilie 2014 (Daniela Argatu, bibliotecar Oana Motrici);

- CONFERINȚA NAȚIONALĂ A ABR „Bibliotecile – acces deschis la educaţie şi cultură”, Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2014;

Conferinţa Naţională „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”, Ediţia a V-a, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara - prin Specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării şi Liceul Teoretic Buziaş - prin Centrul de Documentare şi Informare (Veronica Bratu, Dana Mihăiescu – CCD Timişoara), 21-22 noiembrie 2014;

Conferinţa ANELIS Plus 2014: „Accesul la Literatura Ştiinţifică: Documentare. Publicare. Evaluare”, Cluj-Napoca, 29-31 octombrie 2014;

Simpozionul Judeţean al Bibliotecarilor Şcolari, organizat de Liceul Tehnologic “Malaxa”, Zărneşti în colaborare cu CCD Braşov, 2014;

Simpozionul regional „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului”, organizat de CCD Vaslui şi Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”, Zorleni, 27-28 noiembrie 2014 (Luminiţa Zuran şi Valentina Lupu);

Simpozionul regional „Educația nonformală - punte de legătură între teorie și practică”, în cadrul Săptămânii dedicate Festivalului Național al Șanselor Tale - România 2014, ediția a XV-a cu tema ”Oportunități de dezvoltare personală prin educație nonformală”, 24-30 noiembrie 2014 (Daniela Argatu - CCD Suceava);

Sesiunea interjudeţeană E_biblioteca integratoare” organizată la CDI-ul Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, 23 aprilie 2015 (Daniela Argatu, Mattyllena Boicu - CCD Suceava).

 • Participare la conferințe şi întâlniri ştiinţifice internaționale:

-  Conferințe IFLA: 2012 - Helsinki, Finlanda; 2014 - Lyon, Franța (Simona Clinciu – Brașov);

Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, Chișinău, 23–26 aprilie 2014 (Laura Andrei – CCD Iași);

„QQML, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries” -  Istanbul -  Turcia, 27-30 mai 2014; Paris - Franţa, 25-29 mai 2015 (Simona Clinciu – Brașov);

Al XXXVI-lea Congres al cadrelor didactice din Republica Moldova și al cadrelor didactice române din Ucraina, Serbia și Bulgaria, 24 august 2014 (Daniela Argatu);

Conferinţa Bibliotecarilor din Republica Moldova “Biblioteci puternice – comunităţi puternice”, organizată de Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, Chişinău, 5 noiembrie 2014 (Stela Stănoiu – CCD Vrancea);

„ECIL - European Conference on Information Literacy”, Dubrovnik, Croația, 20-23 octombrie 2014;

Simpozionul internațional „Didactica științelor încadrată în mediul IT”, 8-9 mai 2015 (Daniela Argatu – CCD Suceava).

Conferința IASL, Maastricht, 28 iunie - 2 iulie 2015. ABR este membră a IASL, prin eforturile domnului Laszlo Kiss, președintele Filialei Covasna a ABR, cu proiectul „De la Marea Neagră la Marea Baltică” - parcurgerea pe bicicletă a cca. 3.000 de km din România până în Olanda, de la Constanța la Maastricht.

 

 • Ziua Caselor Corpului Didactic din România - 15 ianuarie 2013, 2014 (toate bibliotecile CCD au susţinut evenimentul prin diverse activităţi culturale);
 • Aniversarea Casei Corpului Didactic Vaslui - 40 de ani de activitate neîntreruptă în slujba învăţământului organizarea a numeroase manifestări cultural-educative şi profesionale în perioada 1-5 octombrie 2012 (Valentina Lupu);
 • Ziua Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, 5 noiembrie 2012, 2013 (Daniela Argatu);
 • Ziua Porților Deschise la Casa Corpului Didactic București, 23 octombrie 2013;
 • Ziua Porţilor Deschise la Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, cu ocazia sărbătorii a 133 de ani de existenţă şi activitate neîntreruptă în slujba pedagogiei româneşti, a învăţământului, educaţiei şi culturii, 11 decembrie 2013;
 • Simpozionul  Zilele Şcolii Albei, 13 iunie 2014 (Viorica Onişoru, Gianina Barb);
 • Ziua Internaţională a Profesorului - Sesiune de comunicări la CCD “George Tofan” Suceava, 5 octombrie 2012, 2013 (Daniela Argatu);
 • Zilele şcolii la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”, Oradea. Expoziţii cu albumele şi operele lui Brâncuşi pentru concursul de desene şi grafică şi pentru concursul de torturi brâncuşiene; Concursul “Din viaţa lui Brâncuşi”; Evocarea personalității sculptorului Constantin Brâncuşi; Atelier de creaţie unde elevii au fost redactorii unui ziar (bibliotecar Roibu Florica);
 • Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret - 2 aprilie 2013 (susţinerea a evenimentului, prin diverse activităţi, de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
 • Ziua mondială Bibliotecarului, a Cărţii şi a Dreptului de Autor - 23 aprilie 2013, 2014:

- Lansări de carte cu participarea autorilor: Dicţionar de cuvinte recente” (Ediţia a III-a, Editura Logos, Bucureşti, 2013), coordonatori: Florica Dimitrescu, Alexandru Ciolan, Coman Lupu; Misterele Cuvintelor” de Alexandru Ciolan (Ediţia a II-a, Editura Logos, Bucureşti, 2013), 22 aprilie 2013 (Daniela Argatu); Astra Bălan 10 ani de activitate” – Ioan Roman, Bălan (CCD Harghita).

- Workshopuri cu temele Biblioteci digitale & Cataloage electronice şi Legislaţia & Formarea profesională şi Statistica de bibliotecă în cadrul Zilelor bibliotecarului clujean, eveniment organizat de BCU „Lucian Blaga”, Biblioteca Judeţeană Cluj, Biblioteca UMF, 25-26 mai 2013;

- Universul cărţii – universul lecturii” - Vaslui, 23 aprilie 2013 (Angelica Marcela Marcu, bibliotecar la Colegiul Agricol “D. Cantemir” şi Irina Galuşcă, bibliotecar la Colegiul Naţional “Cuza Vodă” din Huşi şi Valentina Lupu, judeţul Vaslui);

Bibliotecari de ieri şi de azi care au slujit şi slujesc cartea - Şcoala nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui, 23 aprilie 2013 (Valentina Lupu – preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare, bibliotecar Elena Alexa, Elena Trifan - fost bibliotecar al CCD Vaslui, în perioada 1972-1986, bibliotecare pensionare, Mariana Juverdeanu, Elena Crăciun, Maria Buhuşi, Catinca Petrini, Rodica Busuioc);

- Trecut, prezent şi viitor al profesiei de bibliotecar, Colegiul Tehnic “Al.I. Cuza” Bârlad, Colegiului Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, 23 aprilie 2013 (Valentina Lupu, bibliotecarele Sava Viorica, Luminiţa Zuran şi Iulia Rotaru);

“Marşul cititorilor”, iniţiativă lansată de Viorica Onişoru, bibliotecar CCD Alba (au participat bibliotecari şi elevi din şcolile judeţului Alba, elevii s-au costumat în personajele lor preferate, au realizat afişe, pliante, au confecţionat tricouri cu citate, păpuşi-personaje), 23 aprilie 2014, 2015;

„Universul cărții – universul lecturii” - Colegiul Agricol “D. Cantemir” şi Irina Galușcă, bibliotecar la Colegiul National “Cuza Voda” din Huși, județul Vaslui, 23 aprilie 2014;

- Lansarea cărții „Biblioteca în viața școlii”, CCD Bihor, 23 aprilie 2014;

- „Flashmob de promovare a lecturii”, 23 aprilie 2015 (Viorica Onișoru - CCD Alba).

 • Proiectul naţional Noaptea Bibliotecilor Româneşti prilejuit de sărbătorirea „Zilei Bibliotecarului, a Cărţii şi a Dreptului de Autor” – au participat toate bibliotecile şcolare din ţară:

- 23 aprilie 2013: participarea extraordinară a 142 de biblioteci şcolare din ţară; coordonator: Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C. Petrescu”din Bucureşti;

- 23 aprilie 2014: 83 de biblioteci şcolare din judeţul Suceava; Liceul “Ion Mincu” Vaslui; „Biblioteca, un paradis” - dezbatere cu tema „Cartea şi biblioteca la ceas de sărbătoare“ organizată cu ocazia „Nopţii Bibliotecilor”, Ediţia a II-a; alte activităţi din cadrul acestei manifestări: lansare de carte: George-Vasile Raţiu - „Valea Bârgăului în anii 1940-1944”, Editura Charmides, Bistriţa, 2013 - ediţie îngrijită de Mircea Gelu Buta; „In memoriam George Vasile Raţiu” - expoziţie de carte; Întâlnire cu scriitori bistriţeni. Lecturi publice şi microrecital de poezie religioasă. Personalităţi culturale bistriţene şi elevii de la Palatul Copiilor Bistriţa (Cercul de creaţie literară - coordonator profesor Ionela Nuşfelean). Invitaţi: scriitorii Victoria Fătu-Nalaţiu, Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfelean, Virgil Raţiu, Victor Ştir, Menuţ Maximinian.

 • Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare - 22 octombrie 2012, 2013 (toate bibliotecile şcolare din ţară au desfăşurat activităţi cultural-educative dedicate cărţii, bibliotecarului şcolar, lecturii şi bibliotecii);
 • Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare: „Biblioteca şcolară – hartă de idei”, activitate metodico-ştiinţifică în parteneriat - Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa şi Centru Europe Direct Târgovişte, 30 octombrie 2014;
 • Concurs naţional de creaţie literară „Copilăria s-a născut la sat” - Liceul Teoretic Buziaş; Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş – Agenda culturală: poziţia 1156, Buziaş, 28-29 septembrie 2012 (Veronica Bratu);
 • Program cultural, recreativ, educativ, filantropic „Biblioteca – Fereastră pentru viitorul meu” - parteneriat al CCD Sălaj cu Protopopiatul Ortodox Zalău, care a avut ca scop familiarizarea elevilor cu mediul şi atmosfera din cadrul bibliotecii, 2012-2013;
 • Marea Unire a Românilor - 1 decembrie 2012, 2013 (susţinerea evenimentului de către numeroase biblioteci şcolare din ţară);
 • Eminescu - mereu contemporan - 15 ianuarie 2013, 2014 (susţinerea evenimentului, prin diverse activităţi, de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
 • Ion Luca Caragiale - 1 februarie 2013, 2014 (susţinerea evenimentului, prin diverse activităţi, de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
 • 200 de ani de la naşterea poetului Grigore Alexandrescu - 22 februarie 2014 (CCD Bihor);
 • Ion Creangă - 1 martie 2013 (susţinerea evenimentului, prin diverse activităţi, de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară);
 • “2013 - Anul European al Cetăţenilor în Uniunea Europeană” – eveniment organizat de Biblioteca Casei Corpului Didactic Giurgiu şi Biblioteca Colegiului Naţional ,,Ion Maiorescu” Giurgiu, 13 martie 2013;
 • Concursul Naţional “Constantin Virgil Bănescu”, CCD Dâmboviţa şi Liceul „Voievodul Mircea” Târgovişte, aprilie - mai 2013;
 • Dezbaterea „Literatură şi spiritualitate”, CCD Bistriţa Năsăud în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”, Bistriţa Năsăud;
 • Dezbaterile „La ce ne folosesc biblioteconomia şi ştiinţa informării? sau Rolul şi rostul bibliotecii şi al bibliotecarului” în cadrul Târgul Gaudeamus – Carte Şcolară, ediţia a XI-a (19-29 septembrie 2013); și „Bibliotecile din România – între incertitudini şi speranţe” în cadrul Târgul Gaudeamus, ediţia a XX-a (20-24 noiembrie 2013) - o campanie pentru bibliotecă și de conştientizare a publicului larg privind rolul instituţiei infodocumentare în societate. Organizator: Radio România Cultural, în colaborare cu Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti - Specializarea Ştiințele Informării şi Documentării, Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Pedagogică Națională “I.C. Petrescu”, Biblioteca Metropolitană şi Casa Corpului Didactic Ilfov;
 • Proiectul „Dăm viaţă bibliotecilor” – studiu realizat de CCD Bistriţa constând în monitorizarea activităţilor derulate de structurile infodocumentare din unităţile de învăţământ şi premierea a trei dintre ele. Premiile au fost înmânate Colegiului Naţional “Andrei Mureşanu” Bistriţa, Liceului Teoretic “Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului şi Şcolii Gimnaziale Rebra;
 • Biblioteci şcolare – Centre de documentare şi informare ilfovene – Trecut, prezent, perspective” - întâlnirea metodică semestrială a bibliotecarilor şcolari şi a responsabililor de biblioteci şcolare şi ai CDI din Judeţul Ilfov. Organizatori: CCD Ilfov, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, ISJ Ilfov, 17 octombrie 2013;
 • „Toleranţa - valoare teoretică sau practică” prilejuită de Ziua Internaţională pentru Toleranţă, 14 noiembrie 2013;
 • „Ziua mondială a salutului” – o zi în care nu ne mai lăsăm manierele în cui, un moment umoristic, „Forme de salut pe continent”, reguli de salut conform „Codului Bunelor Maniere”, 21 noiembrie 2013 (ccd Bihor);
 • Ziua Internaţională a Nonviolenţei, 25 noiembrie 2013 (CCD Bihor).
 • Sesiune interjudeţeană de comunicări „Educaţie. Formare. Profesionalism”, ediţia a 7-a, CCD Suceava, 7 februarie 2014 (Daniela Argatu);
 • Ziua Internaţională a Poeziei - 21 martie: activităţi culturale la CCD Bistriţa Năsăud:

Dezbatere „Poezia este un fel de muzică - trebuie să o auzi ca să o apreciezi!” (Voltaire);

Poemele Anei Blandiana în lectura bibliotecarilor şcolari;

7 poeţi universali într-un microrecital susţinut de elevi din Lechinţa şi Bistriţa coordonaţi de prof. Adrian Iliuţă şi prof. Ionela Silvia Nuşfelean;

Lectură publică susţinută de șapte poeţi bistriţeni: Mirela Orban, Andreea Gal, Victoria Fătu Nalaţiu, Olimpiu Nuşfelean, Menuţ Maximinian, Victor Ştir, David Dorian  -  şi de șapte poeţi în devenire  -  Antonius Chiciudean, Antonia Chiciudean, Teodor Encean, Ioana-Ilinca Moldovan, Roxana Deac, Paula Suciu, Larisa Florea.

 • “Presa – informare și manipulare”, eveniment organizat de CDI-ul Liceulului Teoretic “Radu Vlădescu” din Pătârlagele, 21 martie 2013, (Marile Trifan, bibliotecar CCD, Maria Colătău – președinte Filiala ABR Buzău);
 • ŞCOALA ALTFEL - manifestări educativ-culturale înscrise în programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun! desfăşurate de toate bibliotecile şcolare din ţară, 2-6 aprilie 2013; 7-11 aprilie 2014; 6-10 aprilie 2015:

Activităţi cultural-educative derulate de bibliotecile şcolare sucevene: cercuri de lectură, ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică, mese rotunde, dezbateri, activităţi de voluntariat, peer-education, schimburi de experienţă, parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte (activităţile desfăşurate au fost promovate pe site-ul propriu instituţiei şcolare, pe cel al partenerilor implicaţi în activităţi, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme);

Proiectul “Păpuşa Buzieşeană”, cu secţiunile „Atelier de cusături populare tradiţionale” şi „Atelier de creaţie pentru elevi”: tehnica şerveţelului - tehnica decoupage, CDI-ul Liceului Teoretic Buziaş (bibliotecar Veronica Bratu);

- „Prin lectură, teatru și joc, spre viață!” – scenetă (Colegiul Naţional „Teodor Neş”, Salonta), „Fetiţa cu chibrituri” de H.C. Andersen – piesă (Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László”, Oradea), „Maratonul lecturii Kányádi Sándor” (Liceul Teoretic „Horváth János”, Marghita), „Comemorarea revoluției 1848” „Zúg március” (Liceul Teoretic „Horváth János”, Marghita), „Concert „Élő kövek” (Liceul Teoretic „Horváth János”, Marghita), „Raport de călătorie din Nepal” (Liceul Teoretic „Horváth János”, Marghita), „Lectura înfrumuseţează zilele reci” (Liceul Teologic „Horea”, Marghita), „Viața în nuanțe”(Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Oradea); activităţi caritabile: „Târgul de prăjituri” (Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”, Oradea şi Şcoala Gimnazială „Floare de Lotus”, Sînmartin), „Arta de a dărui” (Liceul de Arte, Oradea), „Dăruieşte cu dragoste” (Liceul Teoretic „Horváth János”, Marghita), „De Crăciun, adoptă un suflet! (Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea), „O carte pentru biblioteca ta” - donaţii de carte (Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu”,  Ştei); concursuri pe diferite teme: „Cel mai bun cititor”, „Semnul meu de carte” (Şcoala Gimnazială ,,Ioan Slavici”, Oradea), „Măşti de Halloween” (Şcoala Gimnazială ,,Ioan Slavici”, Oradea), concurs de recitare „Vidám versek szavalóverseny” (Liceul Teoretic„Horváth János” Marghita), „Comunicare și ortografie în limba română”(Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Oradea), concursul „Crăciunaşul” (Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea), concurs de eseuri „În ce societate aţi dori să trăiţi?” (Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea), concurs teologic „Pe urmele vocaţiei”(Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László”, Oradea), concurs pe teme de literatură şi desene – „Personajul preferat”, „Personaje de poveste” (Şcoala Gimnazială ,,Octavian Goga”, Oradea, Şcoala Gimnazială „Floare de Lotus”, Sînmartin), concurs de recunoaştere a unor texte din scrierile lui Creangă, concurs de felicitări „Feerie de Crăciun”şi de Ziua Îndrăgostiţilor (Şcoala Gimnazială ,,Ioan Slavici”, Oradea), concurs de ghicitori (Liceul Teologic Penticostal „Betel”, Oradea), concurs de nuvele în limba maternă - maghiară (Liceul Tehnologic nr. 1, Cadea), concurs de compunere (Liceul Tehnologic nr. 1, Cadea); ateliere de creaţie: realizarea unor produse hand-made pentru bradul de Crăciun (Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”, Oradea), confecţionarea de felicitări şi martişoare din diferite materiale, confecţionarea decoraţiunilor de Crăciun (Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László”, Oradea şi Școala Gimnazială nr. 1, Diosig), confecţionarea şi încondeierea ouălor de Paşti (Liceul Tehnologic Sanitar „V. Voiculescu”, Oradea);

 • Proiectul „Biblioteca anului” (2012 - 2014) – concurs naţional organizat şi desfăşurat de CCD “Spiru Haret” Iaşi: încheierea a 33 de acorduri de parteneriat cu casele corpului didactic din ţară, cu Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, Asociaţia Bibliotecarilor din România, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, editurile Polirom, Herald şi Educational Centre Romania (septembrie - decembrie 2013); 143 de filme intrate în concurs la faza judeţeană, din care 60 la categoria gimnaziu şi 83 la categoria liceu (decembrie 2013 - 2 aprilie 2014); premierea pentru faza judeţeană (2 aprilie 2014); peste 1.000 de elevi, 150 de bibliotecari şi cadre didactice şi o echipă de elevi de la Şcoala Românească din Cipru participanţi la ceremonia de premiere a câştigătorilor concursului naţional, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi (23 aprilie 2014); aproximativ 50.000 vizualizări şi peste 10.000 de aprecieri ale site-ului.
 • Proiectul “Leonardo da Vinci” - “Seară românească”: prezentarea tradiţiilor şi obiceiurilor bihorene (cântece şi jocuri populare) oaspeţilor francezi (CCD Bihor);
 • Proiectul educațional „Biblioterapia”, desfășurat pe parcursul lunii februarie (CCD Bihor);
 • Proiectul de promovare a lecturii în rândul elevilor din învățământul primar – proiect cu Youtbank,  prin intermediul Cercului de lectură ”Teodor Neș”, Bihor;
 • Proiectul Icoane pe sticlă-tradiţii şi obiceiuri la români - în scopul dezvoltării potenţialului creativ, artistic şi plastic al elevilor, realizat cu sprijinul şcolilor şi liceelor din judeţ, 2012, 2013, 2014-2015;
 • Proiectul “Satul Tăut la început de Mileniu III” din cadrul „The Open Network for Community Development” („Dezvoltarea Mediului Rural”) împreună cu Școala Gimnazială Tăut - Bihor şi o şcoala din  Bertem – Belgia (Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea);
 • Proiect Comenius Regio - „Integrarea școlară și socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale” coordonat de ISJ Bihor;
 • Proiectul Erasmus+ Acțiunea KA2, Europe for People on Health (EXPOH) are ca obiectiv principal educaţia pentru sănătate. Partenerii din cadrul proiectului sunt școli din Italia, Spania, Polonia, Turcia. (Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea;
 • Activităţi metodice: „Rolul bibliotecii în educaţia afectivă a elevilor faţă de păstrarea tradiţiilor locale”, 18 martie 2011, Zărneşti; „Rolul bibliotecii şcolare în dezvoltarea spiritului cultural-artistic al elevilor”, 30 mai 2013, Zărneşti; „Să vorbim despre multiculturalism într-o Europă a cunoaşterii”, 23 mai 2014, Zărneşti (Simona Clinciu - CCD Brașov); „Bibliotecarul – Profesorul – Elevul – cheia pentru reuşită”, 15 mai 2015, Zărneşti (Simona Clinciu - CCD Brașov);
 • Cerc metodic cu bibliotecarii și responsabilii centrelor de documentare și informare din județul IlfovProiecte educative pentru dezvoltarea competenţei de lectură”, CCD Ilfov, 6 martie 2014;
 • Activitate educativă „Eco Natura” organizată de Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Vişina în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească „Titu”, 23 aprilie 2014;
 • Cercul metodico-ştiinţific „Bibliotecarul şcolar – consilier cultural educativ pentru elevi”, organizat la Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu”, Găeşti, 28 aprilie 2014;
 • Cerc metodic „Proceduri în biblioteca şcolară”, CCD Ilfov, 7 noiembrie 2014;
 • Activitate metodico-ştiinţifică: „Schimb de bune practici în structuri infodocumentare”, CCD Dâmboviţa în parteneriat cu CCD Bucureşti, 23 mai 2014;
 • Cercul metodico-ştiinţific „Impactul bibliotecii şcolare/ CDI-ului asupra actului didactic”, organizat la Şcoala Gimnazială Corneşti, 11 noiembrie 2014;
 • Cercul metodico-ştiinţific „Managementul bibliotecii şcolare/ CDI-ului”, organizat la Colegiul Economic „Ion Ghica”, Târgovişte, 25 martie 2015;
 • Activitatea metodico-ştiinţifică intitulată „Formarea abilităţilor de lectură la vârste timpurii. Pregătirea copilului pentru experienţa de cititor”, organizată de CCD Dâmboviţa în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Grădiniţa cu PP nr. 15 Târgovişte şi Şcoala Gimnazială „Radu cel Mare” din Găeşti, 29 martie 2015;
 • Cercul metodic al bibliotecarilor şcolari, cu tema „Călătorie în timp printre scriitorii buzoieni - trecut, prezent şi viitor”, organizat la Liceul Pedagogic „Spiru  Haret”, Buzău, 29 aprilie 2015 - activitate coordonată de doamnele Marilena Trifan şi Maria Colătău (CCD Buzău);
 • Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”: „Atelier de presă. Introducere în presa scrisă şi vorbită”; „Mama – simbol al tuturor începuturilor”; „Persoane şi locuri de poveste. Tehnici de interviu şi reporting”;
 • Biblioteca Anului 2014 la Vaslui, cu participarea următorilor bibliotecari: Zuran Luminiţa, Rotaru Iuliana Cezarina, Marcu Angelica Marcela, Vîlciu Mariana, Găluşcă Irina, Vesel Valentin;
 • Proiectul educațional interregional „Dezvoltarea competențelor de lectură ale elevilor în biblioteca şcolară” - parteneriat între patru judeţe – Bacău, Braşov, Covasna şi Harghita (Simona Clinciu – Brașov);
 • Evenimentul PROBIB (Mirela Șufariu - CCD Argeș).
 • Programul „Lecturi publice”, CCD Dâmboviţa în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni;
 • Cerc de lectură “Citeşte cu noi... de Dragobete”, CCD Ilfov, 20 februarie 2015;
 • Colocviu ştiinţific românesc al vasluienilor: „Ben Todică – ambasadorul românilor de pretutindeni în dialog cu vasluienii” şi prezentarea filmului „Drumul nostru”, la Colegiul Economic „Anghel Rugină”, Vaslui, 23 iulie 2015 (Valentina Lupu);
 • Cercul literar al cadrelor didactice - activitate lunară organizată de CCD Sălaj;
 • Cercuri de lectură: „Cărţile educă spiritual” (Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna”, Oradea), „Cărţile junglei” (Colegiul Naţional, „A. Iancu”, Ştei), „Aventurile lui Habarnam” de Nikolai Nosov (Colegiul Naţional „A. Iancu” şi Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ştei), „Vocea cititorului” (Colegiul Naţional „Teodor Neş”, Salonta), „Păpușile Muppets în acțiune - ora de lectură în bibliotecă” (Colegiul Naţional „Teodor Neş”, Salonta), „Consumatorul de suflete” de Carlo Frobetti” (Colegiul Naţional „Samuil Vulcan”, Beiuş), „Cine citeşte mai mul?” (Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László”, Oradea), „Colţ alb” (Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ştei), „Călător în galaxia lecturii” (Şcoala Gimnazială nr. 11, Oradea), „Ősz-szomorú, irodalmi és művészeti délután”(Școala Gimnazială nr. 1, Diosig);
 • Activitatea metodică intitulată „Românie, mândru plai”, organizată de Colegiul Economic Mangalia în colaborare cu CCD Constanţa, la Complexul Cultural „Callatis” din Mangalia, 20 martie 2015;
 • Workshop cu bibliotecarii și responsabilii centrelor de documentare și informare din județul Ilfov - „Călătorie în lumea cărții”, desfăşurat în cadrul “Săptămânii Casei Corpului Didactic Ilfov”, 22 mai 2015.

 

2. Perfecţionarea prin cursuri şi programe de perfecţionare:

 • Cursul de perfecţionare „Bibliotecar” – COR 414103, în 2011, acreditat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
 • Cursul avizat “Cultura informaţiei“ – 29 de bibliotecari şcolari la CCD Suceava, 2013-2014; Formator:  Daniela Argatu;
 • Vizită de studii la München, 18-19 octombrie 2013 (Daniela Argatu);
 • Cursul “Marketingul structurilor infodocumetare” (noiembrie-decembrie 2013) adresat bibliotecarilor şcolari şi responsabililor centrelor de documentare şi informare din Bucureşti, conform ofertei de formare avizată de Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 59236/21.11.2013. Organizator: CCD Bucureşti în colaborare cu Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu; Formator: Drd. Carmen Pesantez;
 • Cursul de dezvoltare profesională pentru bibliotecarii şcolari „Comunicarea în structurile infodocumentare” cuprins în oferta de formare a CCD Bihor; Formator: Mariana Trofin.
 • Training profesional în cadrul atelierului Sesiunii interjudeţene E_biblioteca integratoare,  23 aprilie 2015: „Tehnici de promovare a bibliotecii și a bibliotecarului”, psiholog dr. Liliana Bujor de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava (Daniela Argatu - CCD Suceava);
 • Cursuri de formare continuă organizate de Filiala ABR Vaslui, sub genericul “Societatea informaţiei şi a cunoaşterii”;
 • Curs avizat ,,Evidenţa şi organizarea colecţiilor de documente”, cu durata de 40 de ore (Tanța Popescu - CCD Ialomiţa);
 • Curs avizat „Comunicarea în şcoală” (Mariana Trofin - CCD Bihor);
 • Programul de formare “Cultura informaţiei în CDI şi bibliotecile şcolare“, organizat de CCD Vrancea;
 • Curs “Relaţii publice şi comunicare” (Rodica Turc - CCD Sălaj);
 • Workshopul pentru tineret intitulat “Update.jung&erwachsen”, organizat de ABR în cooperare cu Biblioteca „Goethe – Institut” Bucureşti, 20-21 octombrie 2014;
 • Workshopul „Bibliotecile şcolare în sprijinul educaţiei pentru sănătate” - în cadrul activităţii cultural-ştiinţifice Biblioteca, o oază de cultură, organizat în colaborare cu Asociaţia TopFormalis şi Direcţia de Sănătate Bihor, 23 aprilie 2015 (Mariana Trofin - CCD Bihor);
 • Toate CCD-urile au organizat cursuri de formare continuă, avizate, acreditate prin POSDRU adresate bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti.

 

3. Activitatea metodică, psihopedagogică şi dezbateri cu ocazia întâlnirilor profesionale anuale:

 • Dezbaterea publică a proiectului de modificare a Legii bibliotecilor, vizând în principal bibliotecile şcolare şi centrele de informare şi documentare, Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C. Petrescu” Bucureşti, 22 noiembrie 2012.
 • Şedinţa Consiliului de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 13 decembrie 2012: stadiul elaborării Tratatului de biblioteconomie” (vol I); acordarea sporului de toxicitate pentru personalul din bibliotecile şcolare (Valentina Lupu, Stela Sebe, Maria Colătău, Daniela Argatu);
 • Şedinţa Consiliului de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 11 martie  2013: stadiul achiziţionării „Ghidului bibliotecilor şcolare şi al centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar românesc” de către bibliotecile şcolare; criteriile de acordare a premiilor ABR; propuneri de machete grafice pentru 2% şi pentru legitimaţiile ABR (Valentina Lupu, Stela Sebe, Maria Colătău, Daniela Argatu);
 • Alegerea membrilor conducerii Filialei Ilfov a ABR, în cadrul Cercului metodic al bibliotecarilor şi responsabililor CDI din judeţul Ilfov. Eveniment organizat la Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” Bucureşti, 21 martie 2013. Cu participarea: Prof. univ. dr. Mircea Regneală – preşedinte ABR, Drd. Carmen Pesantez – director general al BPN „I.C. Petrescu” Bucureşti, Valentina Lupu – preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare, Horiana Arghira Petrescu, preşedinte Filiala ABR Ilfov;
 • Şedinţa Consiliului de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România: stadiul înscrierii bibliotecarilor şcolari la Conferinţa Naţională; situaţia financiară alarmantă datorată şi neachitării cotizaţiilor de către membrii ABR; demersurile făcute de preşedintele ABR, împreună cu alţi colegi, la cele două confederaţii sindicale – “Alma Mater” şi “Spiru Haret” pentru acordarea sporului de toxicitate; lansarea unei liste de discuţii  pentru membrii ABR structurate pe secţiuni (la adresa http://forum.abr.org.ro), 14 iunie 2013 (Valentina Lupu, Stela Sebe, Maria Colătău, Daniela Argatu);
 • Şedinţa anuală a Secţiunii “Legislaţie de bibliotecă şi pregătire profesională”, 20-21 iunie 2014, desfăşurată la Alba Iulia, în colaborare cu Biblioteca Universităţii „1 Decembrie” 1918 (Viorica Onişoru, Gianina Barb);
 • Dezbaterea publică a Fișei cadru de evaluare a activității bibliotecarului școlar în vederea obținerii gradației de merit, 1 aprilie 2015;
 • Întâlnirea anuală a Secţiunii ABR Achiziţia şi Organizarea Colecţiilor, cu tema „Deselecţia publicaţiilor în cadrul bibliotecilor şcolare. Estimarea preţului publicaţiilor provenite din donaţii”, organizată de ABR şi Biblioteca Naţională a României, 24 aprilie 2015; Cercul pedagogic al bibliotecarilor şcolari şi al profesoruilor documentarişti din Municipiul Bucureşti, eveniment prilejuit de sărbătorirea „Zilei Bibliotecarului”, organizat de Casa Corpului Didactic Bucureşti, 24 aprilie 2015;
 • Reuniunea Națională a Secțiunii ABR Comunicarea Documentelor şi Împrumutul Interbibliotecar, cu tema „Biblioteca și bibliotecarul în societatea cunoașterii: realități și tendințe”, desfăşurată la Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare”, Suceava, 24 aprilie 2015, cu participarea bibliotecarilor școlari din 6 județe (organizator: Daniela Argatu - CCD Suceava);
 • Lucrările Secțiunii ABR Cultura Informației, cu tema „Cultura informației și gândirea sustenabilă”, organizată la Colina Universității „Transilvania” din Brașov, 22 mai 2015, cu participarea bibliotecarilor universitari și școlari (Simona Clinciu – Brașov);
 • Întâlnirea anuală a Secţiunii ABR Legislaţie de bibliotecă şi pregătire profesională, Râmnicu Vâlcea, 5 iunie 2015 (Roxana Chiriac - Suceava);
 • Schimburi de experienţă cu filialele: Bacău, Iaşi, Suceava, Timişoara,Dolj, Bihor, Bistriţa- Năsăud, Alba, Dâmboviţa, Ilfov, Bucureşti (Valentina Lupu - Vaslui, Oana Jianu - CCD Bacău);

- Schimb de experienţă - Liceul Tehnologic „N. Iorga” Negreşti (bibliotecar Gabi Moga), noiembrie 2014;

- Schimb de experienţă - judeţul Suceava, 29 mai 2015;

- Schimb de experienţă cu tema „Profesia de bibliotecar în schimbare” - între bibliotecarii judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa;

 • Consfătuiri anuale ale bibliotecarilor școlari din fiecare județ;
 • Cercuri metodice semestriale ale bibliotecarilor școlari din fiecare județ;
 • Ședințe de lucru în cadrul Consiliului de Conducere al ABR (Valentina Lupu, Maria Colătău, Stela Stănoiu, Daniela Argatu);
 • Consultanţă de specialitate acordată de bibliotecarii CCD pentru bibliotecarii şcolari din fiecare judeţ.

II. Elaborarea de lucrări de specialitate

 • Lansare de carte – „Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri” (vol. I-II) de Nicoleta Marinescu, Muzeul Unirii din Iaşi, 11 noiembrie 2012 (Elena Tîrziman, Valentina Lupu, Daniela Argatu, Laura Andrei);
 • „Biblioteconomia românească la început de secol XXI” - volum omagial dedicat Profesorului Mircea Regneală la 70 de ani, coordonatori dr. Robert Coravu și conf. univ. dr. Elena Tîrziman (Constanţa: Editura Ex Ponto, 2013);
 • “Manualul bibliotecarului şcolar. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare. Ediţia a II-a. Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2013 (Laura Rudeanu - CCD Bucureşti);
 • “Ghidul bibliotecarului școlar. Eurocompetențe profesionale”, Editura Stef, Iaşi, 2014 (autor Daniela Argatu – CCD Suceava);
 • “Proceduri în biblioteca școlară” (coautor Daniela Argatu);
 • „Caietul dirigintelui pentru clasele de gimnaziu”. Editarea revistei “Didactica Militans”; lucrările: „Modalităţi de optimizare în educaţia copiilor”, „Cărticica primăverii”, „Biblioteca în viaţa şcolii”, „Lumea imaginară a cărţilor”, „Cartea şi biblioteca, prietenii mei”, „Maeştrii condeiului”. Colaborator al revistei şcolii “Febra liceenilor” (Mariana Trofin - CCD Bihor);
 • Articole publicate în reviste de specialitate: „Biblioteca. Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării”; „Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa informării”; volumul Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare” (Buziaş); EX LIBRIS MEIS; „Liber - revistă pentru bibliotecă, educație și cultură” (2009-2013), editată de Biblioteca Pedagogică Națională “I.C. Petrescu”; „Biblioteca – Spaţiu de atitudine” (CCD Sălaj); Preocupări didactice”;Școala și viața”; blog-uri de specialitate etc.

III. LANSĂRI DE CARTE ŞI ORGANIZAREA DE CONCURSURI ŞI EXPOZIŢII TEMATICE

 • Lansare de carte “Inventar la viaţă”Dana Viorica Onişoru, Alba Iulia, 25 ianuarie 2013;
 • Lansare de carte „Ghidul judeţului Bistriţa-Năsăud”, autor Marc Elena Egreta, Editura “Nova Didactica” a Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud (întâlnire cu managerul Bibliotecii Judeţene Bistriţa Năsăud, scriitorul Ioan Pintea - manifestări organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei internaţionale a limbilor vorbite în Europa);
 • Săptămâna Educaţiei Globale – expoziţie de carte pedagogică, CCD Bistriţa Năsăud;
 • Proiectul educativ regional „Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor”, ediţia a II-a, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale; Organizator: Mariana Trofin, CCD Bihor;
 • Expoziţii tematice realizate şi în colaborare cu şcolile din fiecare judeţ: tehnici decorative, 1 Decembrie, Bucuriile iernii, Frumuseţea copilăriei etc.
 • Participarea la târguri naţionale de carte (Bookfest, Gaudeamus – Carte școlară etc.).
 • Expoziţii de carte: Ziua CCD „George Tofan” Suceava:

28 noiembrie 2013, Ziua Bucovinei – expoziţie;

15 ianuarie 2014, Eminescu mereu contemporan – simpozion şi expoziţie;

- 24 ianuarie 2014, Bucovina şi Unirea – dezbatere şi expoziţie;

- 1 – 5 iunie Zilele Cărţii pentru Copii - expoziţie tematică.

 • Lansări de carte: “Miniaturi vocale pe versuri eminesciene - romanţe şi lieduri” de Gheorghe Sărac (Editura Magic Print, Oneşti, 2014) - volum prefaţat de prof. univ. dr. Viorel Cosma, Doctor Honoris Causa al Universităţilor de Artă din Chişinău şi Iaşi, sub genericul “Poezia eminesciană, hrană spirituală, esenţială a muzicii româneşti”(Valentina Lupu); ,,Vânătoarea de spioni” de I. Ciarnău,  ,,Cum am învins cancerul” (Colegiul Naţional „O. Goga”, Marghita); “Piemontul Buduresei” (Colegiul Naţional „Samuil Vulcan”, Beiuş); “Anuarul Liceului Teoretic „Arany János”, Salonta; lansarea cărţii scriitorului Constantin Butişcă (Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna”, Oradea); „Biblioteca, o oază de cultură”,  „Licurici, poezii pentru cei mici”, „Copilărie, joc şi armonie” (Mariana Trofin - CCD Bihor); „Vis împlinit… ascensiunea” de Eugen Enciu şi dezbaterea audiobook „Prezent şi perspective”, Centrul „Mihai Eminescu”, Bârlad, 23 aprilie 2015  (Valentina Lupu);
 • „Cărţile colegilor noştri” - promovarea autorilor ilfoveni: lansarea romanului „Talismanul” (ediția a doua din trilogia „Ziua Cucilor”), autor prof. Nică D. Lupu, Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau”, Brănești), 19 septembrie 2014; lansarea romanului „Director cu termen redus”, autor prof. Ioan Gheorghișor, Școala nr.1 ,,Ion Vișoiu”, Chitila, 3 octombrie 2014;
 • „Medalion Literar Mihai Eminescu” organizat la CDI-ul Şcolii Gimnaziale Gălbinaşi, Buzău, 15 ianuarie 2015;
 • Lansarea revistei „Astra blăjeană”, nr. 3/2014, cu ocazia Zilei Şcolii Ardelene; Expoziţie de carte veche; Expoziţie de carte de specialitate: „Omagiu şcolilor Blajului (1754-2014)”, 2014 (Viorica Onișoru - CCD Alba);
 • Expoziţie de carte cu autografe „Daruri frumoase, cărţi preţiopase, CCD Ilfov, 5 decembrie 2014;
 • Întâlniri cu scriitori contemporani: Ana Blandiana (Şcoala Gimnazială nr. 11, Oradea), Marni Bates (Liceul Teoretic „Ady Endre”, Oradea), I. Ciarnău (Colegiul Naţional „O. Goga”, Marghita);
 • Concurs național ”Între imagine și cuvânt”, 2014-2015 (Viorica Onișoru - CCD Alba);
 • Întrunirea Societăţii de lectură „Radu Brateş” - Ion Brad şi invitaţii săi: istoricul George Potra şi diplomatul Nicolae Mareş, 2014 (Viorica Onișoru - CCD Alba);
 • ConcursulLaudă semințelor celor de față și-n veci tuturor”, din cadrul Festivalului Internațional “Lucian Blaga”, la secțiunea “Infodocumentare” (Viorica Onișoru - CCD Alba);
 • Concursuri naţionale şi internaţionale, proiecte naţionale: proiectul interjudețean „Oglindirea sufletului în literatură”; proiectul Comenius Regio „Social and School Integration of Children with Special Needs” (Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea); proiectul Erasmus „Predarea ca o poveste” (Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea); Festivalul Naţional al Şanselor Tale, ediţia a XV-a; Festivalul Internaţional „Naşterea Domnului - Dar de Crăciun”; „Flori de mai” etc.

 

IV. Parteneriate educaţionale încheiate de bibliotecile şcolare/centrele de documentare şi informare (CDI) cu instituţii de învăţământ similare din ţară şi străinătate, cu instituţii ale administraţiei locale, judeţene: media pe ţară - nouă parteneriate/bibliotecă şcolară (2013-2014); cinci parteneriate/bibliotecă şcolară (2014-2015).

Manifestări cultural-educative în colaborare cu instituţii de învăţământ, de cultură şi parteneri media:

 • Ziua Caselor Corpului Didactic din România, 15 ianuarie 2015;
 • Eminescu - mereu contemporan, 15 ianuarie 2015;
 • Ion Luca Caragiale, 1 februarie 2015;
 • Ion Creangă, 1 martie 2015;
 • Ziua Mondială a Teatrului;
 • Ziua Internaţională a Francofoniei;
 • Ziua Pământului;
 • Ziua Mondială a Diversităţii Culturale;
 • Ziua Învățătorului, 5 iunie 2015;
 • Zilele Eminescu, 14 iunie 2015, Bârlad;
 • Ziua Europeană a Limbilor Moderne;
 • Ziua Internaţională a Profesorului, 5 octombrie 2014;
 • Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, 22 octombrie 2014;
 • Ziua Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, 5 noiembrie 2014;
 • Marea Unire a Românilor, 1 decembrie 2014;
 • Zilele Porţilor Deschise;
 • Ziua Şcolii.

V. Informatizare:

 • Isis Mark 21: CCD Suceava, CCD Vaslui, CCD Focşani, Grup Școlar Industrial “Al.I. Cuza” Bârlad;
 • eBibliophil: Liceul Teroretic “Ion Luca” Vatra Dornei.

 

VI. Activităţi de promovare

Promovare naţională: 40 de biblioteci CCD și 120 de biblioteci școlare - în Catalogul Naţional CASIDRO (http://www.bibnat.ro/biblioteci.php?)

 

Biroul Executiv al Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” (2011-2015)

Drd. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Preşedinte (2012-2015)

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti

Prof. Daniela Argatu, Secretar (2011-2015)

Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava


 

Noutăți