PROCES-VERBAL

al Secțiunii TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ

 

Încheiat astăzi, 10 septembrie 2015, cu ocazia întâlnirii profesionale a Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” - Diviziunea Biblioteci Şcolare, în cadrul celei de-a XXVI-a Conferinţe a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) cu tema Biblioteca și provocările epocii digitale” (Iaşi, 9-11 septembrie 2015).  Întâlnirea a avut loc la Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” din Iași şi a reunit 105 participanţi.

 

Președintele Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, drd. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo de la Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti - Secţia Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu”, a deschis lucrările şi a mulțumit pentru prezența impresionantă și pentru frumoasa colaborare avută pe parcursul perioadei 2011-2015.

Prima parte a întâlnirii a fost dedicată  prezentării comunicărilor ştiinţifice, diseminării de proiecte şi dezbaterilor pe marginea acestora.

Doamna Laura Rudeanu, documentarist la Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti şi vicepreşedinte al Filialei ABR Bucureşti, a prezentat lucrarea „Biblioteca şcolară – proiect de viitor”, dezideratele unei biblioteci școlare precum și nevoile utilizatorilor acesteia, perspective ale managementului şcolar. Biblioteca şcolară reprezintă o componentă esenţială şi indispensabilă a sistemului de învăţământ preuniversitar, rolul său primordial fiind de suport al activităţilor didactice şi de cercetare. Acestuia i se adaugă acela de centru vital pentru dezvoltare personală şi reinventare.

Dr. Florina Brat, de la Secția Pedagogică „I.C. Petrescu” a B.C.U „Carol I” București, a susținut lucrarea Reinventarea bibliotecarului școlar în epoca digitală” - o analiză a evoluției profesiei de bibliotecar școlar în contextul schimbărilor socio-economice și culturale ale societății românești, în fața globalizării și a ritmului accelerat de dezvoltare și perfecționare a noilor tehnologii IT, actuala criză identitară în contextul larg al categoriilor socio-profesionale şi a diminuării numărului de biblioteci şcolare, precum şi posibile soluții: reinventarea bibliotecarului școlar în epoca digitală și sensibilizarea opiniei publice în privința rolului acestuia.

Doamna Viorica Genţiana Onişoru, bibliotecar la Casa Corpului Didactic Alba, a prezentat rezultatul unui proiect de succes, iniţiat în anul 2014 şi reluat în 2015, ca urmare a succesului de care s-a bucurat. Aflat la cea de-a doua ediţie, sub titlul „Când biblioteca iese în stradă – marşul cărţilor şi cititorilor în judeţul Alba”, proiectul s-a desfășurat pe 23 aprilie 2015, cu ocazia Zilei Bibliotecarului din România şi a Zilei Internaţionale a Cărţii şi Dreptului de Autor. Acţiunea, iniţiată şi coordonată de Casa Corpului Didactic Alba, a fost diseminată după o idee a doamnei Antonela Sofia Barbu, şef serviciu în cadrul Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş. Scopul proiectului a fost promovarea lecturii şi a activităţilor educative, precum şi îmbunătăţirea imaginii învăţământului preuniversitar din judeţ. Partenerii implicaţi au fost instituţii din afara sistemului de învăţământ - primăriile din oraşele în care proiectul s-a desfăşurat în spaţiul public.

Doamna Alina Creț, de la Colegiul Național “Liviu Rebreanu” din Bistrița Năsăud, a prezentat un studiu de caz – „Comportamente de lectură la elevi”. Studiul a plecat de la premisa că elevii nu agreează lectura, după cum mulţi susțin: „tinerii din ziua de azi nu citesc”. Rezultatele anchetei sociologice au fost următoarele: 38% citesc pentru relaxare, 21% pentru dobândirea de cunoștințe, 40% folosesc bibliografia școlară, 62% literatură de ficțiune, 60% carte tipărită, 6% citesc regulat, 60% au peste 50 de cărți în biblioteca personală, 78% citesc acasă, 47% citesc o carte pe săptămână.

Doamna Camelia Dumitru, bibliotecar la Casa Coprului Didactic Satu Mare, a lansat o dezbatere pornind de la eseul „Pro şi contra carte tipărită vs eBook?”, concluzia fiind aceea că între eBook și cartea în format tradiţional tipărit nu există o concurență reală - „şi una, şi alta pot fi practicate cu succes, atât în spaţiul virtual cât şi în spaţiul fizic al bibliotecii” (Steve Coffman), iar generațiile ce vor veni se vor putea bucura în egală măsură de ambele formate.

Domnul László Kiss, bibliotecar la Liceul “Mikes Kelemen” şi preşedinte al Filialei ABR Covasna, a făcut o prezentare a bibliotecii liceului în spațiul social virtual. S-a subliniat faptul că, în ceea ce privește structura spațiului social pentru un bibliotecar școlar, au fost aplicate două modele combinate - anglo-saxon și francez: site-ul în limba română şi în limbi străine, respectiv două conturi de e-mail pentru tranzacții și discuții cu parteneri români şi străini, Skype pentru întâlniri şi discuţii online, crearea de conținut digital pentru partenerii educaționali, Flipgrid pentru video în timp real - cu activități din proiectele bibliotecii, Facebook, Second life pentru vizite virtuale, biblioterapia etc. În cadrul Diviziunii Biblioteci Şcolare, domnia sa a realizat o diseminare a proiectului “Lecturând prin Europa – Bibliotecile şcolare de la Marea Neagră la Marea Nordului”, o campanie inițiată pentru a sensibiliza opinia publică asupra importanței bibliotecilor. De asemenea, s-a realizat diseminarea Conferinţei Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare (IASL) de la Maastricht, desfăşurată în perioada 28 iunie-2 iulie 2015.

Au fost menţionate alte două lucrări înscrise la Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” care se regăsesc pe CD-ul celei de-a XXVI-a Conferinţe ABR: „Proiecte educative pentru dezvoltarea competenţei de lectură în bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare din judeţul Ilfov” de prof. Rori Gheorghişor, inspector şcolar de limba română – ISJ Ilfov şi Horiana Petrescu, preşedinte al Filialei ABR Ilfov; şi „Aplicaţia software eBibliophil, un soft utilizat de biblioteca şcolară” de Veronica Bratu, bibliotecar la Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Teoretic Buziaş.

Pornind de la abordarea unui nou mod de manifestare a societăţii informaţiilor şi comunicaţiilor, drd. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo a prezentat un material amplu intitulat „Strategii de promovare a imaginii şi rolului bibliotecii în epoca digitală”. Au fost urmărite șase direcţii de promovare: comunicarea în mediul virtual ca factor de promovare a imaginii şi vizibilităţii bibliotecii; dezvoltarea marketingului info-documentar; managementul imaginii bibliotecii; dezvoltarea unei culturi a evaluării şi valorificarea datelor statistice; formarea profesională continuă a personalului de specialitate; dezvoltarea de parteneriate şi derularea de proiecte şi programe. Au fost exemplificate trei proiecte importante, în contextul obiectivelor Agendei Digitale 2020: Future Library, o etapă a proiectul european INELI-BALKANS (International Network of Emerging Library Innovators) gestionat de Biblioteca Naţională a României, în vederea creării unei reţele de biblioteci durabile în zona Balcani; platforma Educaţie şi cultură în era digitală – DigiEduCult 2015” prin care care se urmăreşte crearea unui cadru de dialog constructiv privind educaţia şi cultura astfel încât acestea să răspundă cerinţelor societăţii informaţionale; conferinţa Open Education/ Educaţie Deschisă, în cadrul “Săptămânii Educaţiei Deschise” (9-13 martie 2015), având ca scop accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor. Domnia sa a propus un sondaj de opinie având ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de bibliotecă, dezvoltarea funcţiilor educative şi culturale şi a imaginii bibliotecii. În acest sens, au fost distribuite chestionare destinate bibliotecarilor şi specialiştilor în domeniu. Obiectivele urmărite au fost: identificarea factorilor şi elementelor care influenţează imaginea bibliotecii; evaluarea calităţii serviciilor şi a ofertelor educaţionale şi culturale ale bibliotecii; identificarea tipului de bibliotecă preferat în România.

Concluzia a fost aceea că profesioniştii domeniului trebuie să fie conştienţi că pentru a-şi asigura viitorul, biblioteca trebuie să-şi schimbe imaginea, să se reinventeze, asumându-şi rolul de instituţie strategică în societatea informaţională.

În partea a doua a întâlnirii, președintele Carmen-Leocadia Pesantez Pozo a prezentat un amplu Raport de activitate al Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, pentru perioada 2011-2015, a adresat mulţumiri conducerii Asociației Bibliotecarilor din România, colaboratorilor, organizatorilor Conferinţei ABR de la Iaşi şi tuturor participanților. Nu în ultimul rând, a ţinut să-l felicite pe domnul László Kiss pentru iniţiativa şi efortul de a promova bibliotecile şcolare româneşti peste hotare.

Doamna Valentina Lupu, vicepreședinte al ABR, a felicitat întreaga echipă a Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” pentru întreaga activitate depusă și a trecut la alegerea noului comitet de conducere al Secțiunii, pentru perioada 2015-2019. Pentru funcția de președinte a fost propusă doamna Carmen-Leocadia Pesantez Pozo - pentru un nou mandat, pentru funcția de secretar – doamna Lăcrămioara Onea, şi patru membri – Florina Brat, Laura Rudeanu, Luminița Zuran și Nicoleta Butuza. Cu unanimitate de voturi au fost votate individual toate nominalizările.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Prof. Daniela Argatu, Secretar

Secțiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”

 


 

Noutăți