PROCES-VERBAL

SECŢIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ


Încheiat astăzi, 8 septembrie 2016, cu prilejul întâlnirii profesionale a Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, organizată în cadrul celei de-a XXVII-a Conferințe a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Biblioteca fără bariere” (Timişoara, 6-9 septembrie). Întâlnirea a avut loc la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara și a reunit 54 de participanţi.

Moderatoarea întâlnirii a fost drd. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, președintele Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”,  care a deschis lucrările, salutând prezența participanților și dând citire ordinii de zi:

-  cuvânt de bun-venit adresat de către doamna Lupu Valentina, membru de onoare al ABR;

- moment de reculegere în memoria şi cinstirea cărturarului Gheorghe Buluță - fost director al Bibliotecii Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, nume de referinţă în domeniul bibliologiei româneşti, şi a colegului Ioan Roman - fost preşedinte al Filialei ABR Harghita, trecuţi în nefiinţă;

- prezentarea comunicărilor științifice;

- lansarea volumului „Frumusețe răpitoare într-alt cer de poezie” în prezența autoarei, doamna Victoria Fătu-Nalațiu;

- concluzii.

În prima parte a întâlnirii, doamna Lupu Valentina, membru de onoare al ABR şi președinte al Filialei ABR Vaslui, un adevărat model de implicare în activitatea de bibliotecă, a salutat audiența și a ţinut să precizeze că filiala pe care o conduce s-a remarcat prin creşterea numărului de membri, ca urmare a bunei cooperări cu specialiştii din bibliotecile publice. Domnia sa a adresat îndemnul de a acorda o importanță deosebită formării continue, exprimându-și totodată disponibilitatea de a colabora în continuare cu toți colegii, spre binele profesiei şi a breslei. Nu în ultimul rând, a dorit să sublinieze importanţa Asociaţiei pentru dezvoltarea profesiei de bibliotecar şi să precizeze rolul de coordonator al bibliotecilor şcolare pe care l-a avut Biblioteca Pedagogică „I.C. Petrescu”, şi pe care continuă să-l aibă, prin misiunea sa, actuala Secţie Pedagogică „I.C. Petrescu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti.

În continuare, președintele secțiunii, drd. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, a ţinut să responsabilizeze preşedinţii de filiale, accentuând necesitatea colaborării şi a respectării termenului de trimitere a rapoartelor anuale de activitate în vederea întocmirii la timp a Raportului anual al Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”.

Dr. Florina Brat, de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București – Secția Pedagogică „I.C. Petrescu”, a susținut comunicarea ştiinţifică „Activitatea de documentare pedagogică – sursă și resursă info-documentară în biblioteca școlară și CDI”, reflectare a unei activității desfăşurate pe parcursul a cinci ani (2007-2012). Documentarea pedagogică reprezintă suma activităților bazate pe tehnici de muncă intelectuală care servesc procesul educațional. Autoarea consideră că abordarea de tip tradițional ar trebui să fie un punct în care profesioniștii din structurile infodocumentare să exceleze în activitatea de zi cu zi, având în vedere că din epoca digitală cunoaștem o mulțime de realități pe care nu le mai putem controla. S-a dat exemplu faptul că elevilor care termină liceul le lipsește capacitatea de a se informa corect în mediul virtual. S-a subliniat necesitatea însușirii corecte de către elevi a documentării, ca proces integrat în cultura informației, precizându-se conceptul de teaching library – biblioteca ca partener în predare şi învăţare.

Drd. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București – Secția Pedagogică Națională „I.C. Petrescu”,  a susţinut lucrarea „Biblioteca școlară și tehnologiile informaționale: realități și perspective”, distribuind şi un chestionar pe tema abordată, material care face obiectul unei dezbateri a reţelei de biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare la nivel naţional. Pornind de la Agenda Digitală Europa 2020 şi obiectivele care vizează România au fost urmărite realităţile concrete şi provocările cu care se confruntă structurile infodocumentare din învăţământul preuniversitar. Au fost diseminate două întâlniri profesionale importante care s-au derulat în cursul anului 2016: Simpozionul „Generaţia digitală în biblioteca şcolară şi centrul de documentare şi informare. Realităţi şi perspective în evoluţia informării-documentării” (ediţia I, Bucureşti, 4 martie 2016), organizat de Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Colegiul Tehnic Energetic; şi Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic „Educaţie şi formare profesională în spiritul cerinţelor europene” (Bucureşti, 16 mai 2016), organizată de ABR în colaborare cu B.C.U. „Carol I”, care a reprezentat sesiunea din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”. A fost semnalată viitoarea apariţie a volumul II din „Proceduri în biblioteca şcolară” (Editura Casei Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava, 2016), autori Daniela Argatu, preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare, şi Cristinel Întorsură.

Doamna Viorica Gențiana Onișoru, bibliotecar la Casa Corpului Didactic Alba, a împărtăşit experiența a trei proiecte educaţionale de succes derulate de Filiala ABR Alba: „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor” (ediția a XI-a, 2016),  CD-ul cu lucrarea „Elevii și lectura în secolul XXI” (CCD Alba, 2016) şi „Marșul cărților și al cititorilor” (ediţia a III-a, 2016) organizat cu ocazia „Zilei Bibliotecarului, a Cărţii şi a Dreptului de Autor”.

Au fost menţionate alte două lucrări înscrise la Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”: „Biblioteca mobilă: metodă de promovare a lecturii în rândul copiilor şi adolescenţilor” de Liliana Grama, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, şi „Promovarea lecturii în biblioteca şcolară prin colaborare cu aria curriculară Limbă şi comunicare” de Mihaela Kamel, Şcoala Gimnazială „Decebal”, Craiova.

S-a făcut o propunere pentru organizarea unei conferințe on-line (Digital Video Conference) în sesiunea de primăvară, avându-se în vedere numărul mic al celor care se pot deplasa în ţară în acea perioadă încărcată de activităţi şcolare şi biblioteconomice.

Întâlnirea s-a încheiat cu un moment editorial emoţionant – lansarea volumului multilingv de aforisme şi cugetări „Frumusețe răpitoare într-alt cer de poezie” (Editura Născut Liber, Bistriţa, 2016) al autoarei Victoria Fătu-Nalațiu, o personalitate complexă a vieţii culturale româneşti – bibliotecar, scriitoare şi artist plastic, a cărei creaţie este cunoscută şi apreciată şi peste hotare. În august 2016, autoarea a obţinut Premiul pentru întreaga creaţie literară, cu ocazia „Serilor de la Casa Poetului Andrei Mureşanu”, Bistriţa. Recenzia cărţii a fost prezentată de Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo care a obţinut acordul autoarei de a distribui volumul în format electronic tuturor bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare din ţară. Doamna Viorica Gențiana Onișoru a dorit să precizeze că doamna Victoria Fătu-Nalațiu este bibliotecarul care are ridicată o statuie în curtea Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” din Bistriţa unde şi-a desfăşurat activitatea, ca o încununare a muncii neobosite în slujba profesiei, a educaţiei şi a valorilor culturale româneşti. Autoarea a dat citire câtorva din creațiile incluse în volum, afirmând că „bibliotecile adâncesc fântânile în salba curcubeului”, îndemnându-ne, în această lume a tehnologiei şi a spaţiului virtual, şi la visare, la trudă care „naşte dialogul ideilor” ce „gravează cu dalta altarele faptelor”.

Concluzia întâlnirii a fost aceea că într-o lume a mediilor în schimbare trebuie găsit permanent un echilibru de comunicare între generații, iar bibliotecarul are un rol deosebit de important în viaţa şcolii şi a comunităţii, în formarea personalităţii tinerei generaţii. S-a făcut un apel la deschidere, cooperare şi comunicare eficientă la nivelul tuturor structurilor infodocumentare din sistemul de învăţământ preuniversitar, cu sprijinul nemijlocit al ABR.


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit:

Bibliotecar Lăcrămioara Onea, Secretar

Secțiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”


 

Noutăți