Încheiat astăzi, 14 mai 2018, cu prilejul sesiunii din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, cu tema Conferinţa Naţională „100 de ani de istorie în biblioteca şcolară – tradiţie şi continuitate” – în contextul Centenarului Marii Uniri. Evenimentul s-a desfăşurat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti (Calea Victoriei, nr. 88, Sector 1). Organizatorii evenimentului au fost Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) şi Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

Reprezentând activitate de formare profesională continuă, evenimentul a reunit 130 de participanţi – bibliotecari şcolari, metodişti, profesori documentarişti, reprezentanţi ai caselor corpului didactic, manageri de bibliotecă, specialişti în domeniul ştiinţelor informării şi documentării, actori educaţionali, elevi şi studenţi, alături de bibliotecari din Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană şi colegi din Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Evenimentul a creat oportunitatea întâlnirii între generaţii de bibliotecari şi profesori, de dialog dinamic şi constructiv.

Invitaţi: Conf univ. dr. Cristina Popescu – prodecan al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, prof. Gabriel Vrînceanu – director al Casei Corpului Didactic Bucureşti, prof. dr. Florin Petrescu – director al Casei Corpului Didactic Ilfov, prof. Cristinel Popa – director al Casei Corpului Didactic Vaslui, dr. Adriana Borună – preşedinte al Filialei ABR Bucureşti, Ioana Crihană – director executiv al ANBPR, dr. Gabriela Băran – Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, prof. Valentina Lupu – membru de onoare al ABR, Laura Rudeanu – vicepreşedinte al Filialei ABR Bucureşti şi coordonator biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare din partea Casei Corpului Didactic Bucureşti.

Moderatorul întâlnirii au fost dr. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, preşedintele Secţiunii abr „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”. 

Ordinea de zi a reuniunii a cuprins:

 • prezentarea lucrărilor Conferinţei;
 • semnalarea noilor apariţii editoriale realizate de colegi bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti;
 • concluzii.

Au fost susţinute 22 de lucrări (a se vedea Anexa). Tematica dedicată Centenarului Marii Uniri s-a regăsit în majoritatea prezentărilor, iar spiritul unităţii şi al sărbătorii a animat comunitatea bibliotecarilor, îndemnând la o comunicare profesională consistentă şi constantă. Între subiectele abordate s-au numărat: şcoli şi biblioteci şcolare cu tradiţie; personalităţi locale şi contribuţiile lor la dezvoltarea învăţământului românesc, valorificarea memoriei locale şi promovarea valorilor naţionale; identitate versus modernitate în biblioteca şcolară; proiecte educative în parteneriatul bibliotecă-şcoală/CDI; concursuri şi eseuri dedicate Centenarului Marii Uniri; statutul cadrului didactic şi al bibliotecarului la început de secol şi nevoia de redescoperire în societatea cunoaşterii; relaţia profesor-bibliotecar în asigurarea unui act educaţional de calitate; imaginea bibliotecii în societatea contemporană; zona cărţilor versus lumea reţelelor; promovarea lecturii în contextul „generaţiei digitale”; rolul bibliotecii şcolare/CDI-ului în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale; diseminarea exemplelor de bună practică.

În deschiderea programului, doamna Petruţa Voicu – secretar general ABR, a subliniat importanţa unor astfel de întâlniri profesionale care ne responsabilizează şi ne obligă la o retrospectivă a ceea ce a însemnat biblioteca şcolară de-a lungul timpului: „Biblioteca şcolară s-a readaptat continuu la nevoile societăţii în ceea ce priveşte atât structura şi conţinutul educaţional, cât şi tehnologia informaţională. Alături de şcoli, bibliotecile exercită influenţe multiple asupra unei naţiuni şi contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie şi formare.”

Conf univ. dr. Cristina Popescu, prezentă la eveniment într-o dublă calitate – aceea de profesor al catedrei de ştiinţele informării şi documentării, dar şi de specialist în domeniu –, a transmis un gând modest şi asumat despre şcoală, bibliotecă şi carte. S-a arătat că biblioteca a oferit şi continuă să ofere spaţiul ideal de învăţare şi formare, iar „cartea, indiferent de formă, nu va pieri niciodată” fiind „şansa devenirii noastre spirituale”.

Ioana Crihană a mulţumit organizatorilor pentru invitaţia la Conferinţa bibliotecarilor şcolari şi a ţinut să transmită mesajul de bun augur al preşedintelui ANBPR, Sorina Stanca. Totodată, a prezentat experienţa bibliotecilor publice în domeniul formării profesionale, insistând pe nevoia de colaborare între biblioteci şi implicit între cele două asociaţii profesionale, având în vedere misiunea lor complementară în educarea membrilor comunităţii, incluziunea grupurilor vulnerabile, formarea de personal specializat, participarea la consolidarea societăţii informaţionale româneşti şi la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Agenda Digitală pentru România..

În intervenţia sa, dr. Adriana Borună a insistat pe nevoia de comunicare şi efort conjugat pentru derularea de proiecte comune în beneficiul comunităţii bibliotecare şi al creşterii vizibilizăţii structurilor infodocumentare din România, importanţa diseminării bunelor practici.

Dr. Gabriela Băran a prezentat un scurt istoric al bibliotecilor din România, de la începuturi până în prezent – tipologia bibliotecilor din spaţiul românesc, şcolile mănăstireşti şi activitatea didactică, biblioteci cu orientare didactică, biblioteci populare aflate în slujba învăţământului, dezvoltarea fondului de carte românească, dinamica bibliotecilor şcolare în ultimii ani, precum şi perspective ale şcolii româneşti de biblioteconomie.

Prof. Gabriel Vrînceanu, fin observator al evoluţiei bibliotecilor şi al relaţiei directe profesor-bibliotecar, a făcut o prezentare inedită al sensului actual şi de perspectivă al cărţii şi al bibliotecii, în condiţiile în care mediile de informare cresc: cărţile percepute ca „inimi de hârtie”, lectura indiferent de mediu şi biblioteca văzută ca reţea eficientă care să antreneze comunitatea, un spaţiu pentru fiecare.

Dr. Florin Petrescu a evidenţiat importanţa fixării personalităţilor locale în memoria colectivă, ca modele demne de urmat de către generaţiile viitoare.

Au fost semnalate două apariţii editoriale: „Ghidul profesorului documentarist pentru examenul de titularizare, definitivat şi gradul II” (2017), autor Anamaria-Florina Zaharia, şi volumul colectiv „Biblioteca – paradisul cunoaşterii” realizat de Casa Corpului Didactic Bihor şi prezentat de bibliotecar Mariana Trofin.

Dr. Florina Brat a prezentat un studiu amplu, elaborat de Serviciul Perfecţionare. Asistenţă Metodologică. Documentare al B.C.U. „Carol” – „100 de ani de istorie în biblioteca şcolară (1918-2018)”.

Evenimentul a fost animat de prezenţa Trupei de Teatru pentru Copii „Giganţii” de la Şcoala Gimnazială Cuza Vodă din Călăraşi, coordonată de bibliotecar Niculina Comănescu.

Participanţii au putut admira expoziţia de costume populare „Strai de sărbătoare” organizată de bibliotecar Aurora Negrilă de la Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” din Turnu Măgurele, Teleorman, şi creaţia artistică a elevilor de la Şcoala nr. 176 „Sfinţii Constantin şi Elena” din Bucureşti, coordonator bibliotecar Ioana Gramaticu.

Instituţia gazdă – B.C.U. „Carol I” a oferit participanţilor oportunitatea de a viziona expoziţia de fotografii din holul Aulei – „Eroine ale României Mari. Destine din linia I”, un omagiu adus participării femeilor române la evenimentele din timpul Primului Război Mondial, modele demne de urmat, reprezentante din toate clasele sociale. Expoziţia şi lansarea albumului cu acelaşi titlu este rezultatul parteneriatului B.C.U. „Carol I” cu Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Muzeul Național Militar Regele „Ferdinand I”, Muzeul Național de Istorie a României, Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Brașov şi cu Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov, susţinut de Primăria Municipiului București.

Au fost înmânate adeverinţe şi diplome tuturor participanţilor la Conferinţă.

În încheiere, preşedintele secţiunii, Carmen Pesantez, a ţinut să mulţumească tuturor participanţilor pentru interesul manifestat faţă de tematica Conferinţei, iar organizatorilor şi colaboratorilor pentru profesionalismul şi implicarea de care au dat dovadă în organizarea reuniunii. A apreciat totodată profesionalismul, dinamica şi eficienţa întâlnirii, precum şi calitatea prezentărilor. A fost subliniat rolul Asociaţiei Bibliotecarilor din România în formarea profesională şi în reprezentarea intereselor bibliotecarilor, precum şi importanţa aderării la comunitatea de breaslă. S-a arătat că este nevoie să avem forţa şi inspiraţia să fim la înălţimea aniversării Centenarului Marii Uniri, să privim încrezători către viitor, să gândim împreună strategii pe termen lung care să facă din biblioteci instituţii indispensabile societăţii, promotoare constante ale valorilor naţionale şi universale.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit:

Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo,

Preşedinte Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”

 

 ANEXĂ

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”, 14  mai 2018

 Alocuţiuni:

 1. Petruţa Mihaela VOICU – Secretar General al ABR, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”;
 2. Conf. univ. dr. Cristina POPESCU, Prodecan – Facultatea de Litere. Universitatea din Bucureşti;
 3. Ioana CRIHANĂ, Director Executiv – Asociaţia Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR);
 4. Prof. Cristinel POPA, Director – Casa Corpului Didactic Vaslui;
 5. Dr. Adriana-Elena BORUNĂ – Preşedinte al Filialei ABR Bucureşti; Biblioteca Naţională a României;
 6. Laura RUDEANU – Vicepreşedinte al Filialei ABR Bucureşti, Coordonator biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare – Casa Corpului Didactic Bucureşti.

Lucrările Conferinţei:

 1. Gabriel Vrînceanu, Director Casa Corpului Didactic Bucureşti – „Coracon de papel... past, present, future”;
 2. Dr. Florin PETRESCU, Director Casa Corpului Didactic Ilfov – „Corpul Didactic Ilfovean 100+;
 3. Prof. Cristinel POPA, Director – Casa Corpului Didactic Vaslui – „Biblioteca Casei Corpului Didactic în formarea profesională”;
 4. Ana MACOVEI, Casa Corpului Didactic Neamţ – „10 proiecte educative de nota 10”;
 5. Viorica Genţiana ONIŞORU, Casa Corpului Didactic Alba – „Proiect educativ în parteneriat dedicat Centenarului Unirii”;
 6. Mihaela-Maria KOCSIS, bibliotecar, Colegiul de Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde”, Timişoara – „133 de ani de istorie în biblioteca unei şcoli cu tradiţie din România: Şcoala silvică din Timişoara”;
 7. Maria PETCU, bibliotecar, Şcoala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu – „Şcoala Gimnazială «Acad. Marin Voiculescu» la ceas aniversar”;
 8. Prof. Carmen Dana IOANIŢOIU, Şcoala Gimnazială Predeşti, Jud. Dolj ; Cristina IOANIŢOIU, bibliotecar, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, Craiova  – „Biblioteca Colegiului Tehnic de Arte „Constantin Brâncuşi” Craiova păstrează tradiţia”;
 9. Mihaela SĂVUC, bibliotecar, Liceul „Ştefan cel Mare”, Codăeşti, Jud. Vaslui – „Biblioteca şcolară românească între ipostaza tradiţională şi tendinţa de modernizare”;
 10. Prof. Gabriela DIANU, Şcoala Gimnazială nr. 1 Glina, Jud. Ilfov – „Personalităţi ale oraşului Breaza, în contextul Centenarului Marii Uniri”;
 11. Aurora NEGRILĂ, bibliotecar, Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie”, Turnu Măgurele, Jud. Teleorman – „Cum am cunoscut-o pe Regina Maria”;
 12. Mihaela COTFAS, bibliotecar, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Bucureşti, Bucureşti – „Istorie în bibliotecile şcolare – tradiţie şi continuitate”;
 13. Ileana CIUBUCĂ, bibliotecar, Şcoala Gimnazială nr. 8, Braşov – „Convinge-mă să citesc!”;
 14. Tana OPREA, bibliotecar, Şcoala Gimnazială „Petre Ghelmez”, Bucureşti – „100 de ani de spirit românesc. Modernitate, identitate şi apartenenţă”;
 15. Margareta VLADU, bibliotecar, Liceul Tehnologic Turceni, Jud. Gorj – „Liceul Tehnologic Turceni”;
 16. Lucreţia NICHIFOR, bibliotecar, Colegiul Naţional „Viilor”, Bucureşti – „Viaţa literară, politica culturală, spiritul românesc şi conştiinţa istorică în lupta pentru realizarea unităţii naţionale a României”;
 17. Lică BALTAG, bibliotecar, Şcoala Gimnazială nr. 27, Bucureşti – „Independenţă prin cultură” ;
 18. Dr. Gabriela BĂRAN, Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere. Catedra Ştiinţele Informării şi Documentării – „Biblioteca pentru şcoală – trecut, prezent, viitor”;
 19. Dr. Florentina DOBROGEANU-IPSILANTE, bibliotecar, Biblioteca Metropolitană Bucureşti –„Transferul de competenţe în Biblioteca Metropolitană Bucureşti”;
 20. Horiana PETRESCU, Casa Corpului Didactic Ilfov – „Evenimente şi personalităţi ale judeţului Ilfov”;
 21. Valentina LIURCĂ, profesor documentarist, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Bucureşti – „100 de ani de meserii creative”;
 22. Studiul „100 de ani de istorie în biblioteca şcolară (1918-2018)”, elaborat de Serviciul Perfecţionare. Asistenţă Metodologică. Documentare, BCU „Carol”. Prezentare: Dr. Florina BRAT, Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” – B.C.U. „Carol”.

Apariţii editoriale:

 1. „Ghidul profesorului documentarist pentru examenul de titularizare, definitivat şi gradul II”, 2017. Autor: Anamaria-Florina ZAHARIA, profesor documentarist, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărăşeşti, Jud. Vrancea;
 2. Volumul colectiv „Biblioteca – paradisul cunoaşterii”. Prezentare: bibliotecar Mariana TROFIN, Casa Corpului Didactic Bihor.

Expoziţii:

 1. „Strai de sărbătoare” (costume populare);
 2. „Eroine ale României Mari. Destine din linia I” (fotografie).

 

 


 

Noutăți