Tehnici pedagogice în bibliotecă

Preşedinte:

Drd. Carmen-Leocadia Pesantez-PozoBiblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti – Secţia  Pedagogică „I.C. Petrescu”

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (office)

Telefon: 0721 719 334

 

Secretar: 

Lăcrămioara Onea, Şcoala Gimnazială  „George Enescu” Moineşti,

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0722 708 166

 

Biroul Executiv:          

Dr. Florina BratBiblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti – Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu”

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0740 956 701

 

Laura Rudeanu, Casa Corpului Didactic Bucureşti

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0740 317 554

 

Luminiţa Zuran, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0746 631 106

 

Nicoleta Paula Butuza, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, Bistriţa

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0263 213 607

 

Raport de activitatea al Secțiunii Tehnici pedagogice

RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

2012- 2013

În perioada 1 septembrie 2012 – 1 septembrie 2013, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi profesionale, culturale şi educaţionale:

 • · Concurs naţional de creaţie literară „Copilăria s-a născut la sat” - Liceul Teoretic Buziaş; Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş – Agenda culturală: poziţia 1156, Buziaş – 28/29sept. 2012 (Veronica Bratu);
  • · Aniversarea Casei Corpului Didactic Vaslui - 40 de ani de activitate neîntreruptă în slujba învăţământului – organizarea a numeroase manifestări cultural-educative şi profesionale în perioada 1-5 octombrie 2012 (Valentina Lupu);
  • · Ziua Internaţională a profesorului – Sesiune de comunicări la CCD George Tofan” Suceava 5.10.2012 (Daniela Argatu);
  • · Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare - 22 octombrie 2012 (aproape toate bibliotecile şcolare din ţară au desfăşurat, pe parcursul întregii săptămâni 20.10-23.10.2012, numeroase acţiuni dedicate cărţii, bibliotecarului şcolar, lecturii şi bibliotecii);
  • · Ziua Casei Corpului Didactic George Tofan” Suceava, 5 noiembrie 2012 (Daniela Argatu);
   • Conferinţa Naţională, „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare” (ediţia a III-a) organizată de Universitatea de Vest din Timişoara prin specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, Liceul Teoretic Buziaş prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, 9-10 noiembrie 2012 (Valentina Lupu, Maria Micle, Dana Mihăilă, Veronica Bratu, Carmen Pesantez – comunicare ştiinţifică expediată pentru editare volum);
   • Lansare de carte – „Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri”, vol. I şi II, Nicoleta Marinescu, Muzeul Unirii Iaşi, 11 noiembrie 2012 (Elena Tîrziman,Valentina Lupu, Daniela Argatu, Laura Andrei);
   • Dezbaterea publică a proiectului de modificare a Legii bibliotecilor, vizând în principal bibliotecile şcolare şi centrele de informare şi documentare, s-a desfăşurat la Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti, 22 noiembrie 2012 (Carmen Pesantez – director general BPN ,,I.C. Petrescu” Bucureşti, sprijinită de întregul colectiv al acestei instituţii, cu implicarea Asociaţiei Bibliotecarilor din România, reprezentată preşedintele ei, de prof. univ. dr. Mircea Regneală, prof. Valentina Lupu – vicepreşedinte; Tabita Chiriţă, Claudia Lungu şi Raluca Man - Biblioteca Naţională a României; din partea CCD-urilor din ţară au luat parte: prof. Daniela Argatu, prof. Oana Jianu, documentarist Laura Andrei, documentarist Stela Sebe, bibliotecarele Marilena Huiu, Horiana Petrescu, Floarea Păunescu, Fănica Sima, Daniela Mihăilă, Dorina Ursan; Florina Brat – redactor la BPN, alături de colegi, precum şi bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti din ţară);
Read more: Raport de activitatea al Secțiunii Tehnici pedagogice

Proces verbal al Secțiunii Tehnici Pedagogice

PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, joi - 5 septembrie 2013, în cadrul lucrărilor Secţiunii Tehnici Pedagogice în Bibliotecă / Diviziunea Biblioteci Şcolare. Întâlnirea a fost prilejuită de cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)„Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”, desfăşurată la Oradea, în perioada 4-6 septembrie 2013. Lucrările secţiunii s-au desfăşurat în sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea. Întâlnirea a reunit 63 de participanţi - bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, studenţi şi profesori ai Facultăţii de Litere ai Universităţii din Bucureşti - Specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării, bibliotecari de la Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”  şi bibliotecari de la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti. Participanţii s-au bucurat de prezenţa în sală a doamnei Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, personalitate marcantă a biblioteconomiei din Republica Moldova, care, cu modestie, a ţinut să împărtăşească din experienţa colegilor români. Prima parte a lucrărilor secţiunii a avut un caracter organizatoric, în timp ce a doua parte a avut un caracter aplicativ, fiind dedicată lucrărilor cu caracter ştiinţific şi diseminării bunelor practici.

Cuvântul de început a fost adresat de preşedintele secţiunii, drd. Carmen Pesantez, director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” din Bucureşti, care a salutat prezenţa numeroşilor participanţi la lucrările acestei secţiuni.

În deschidere, doamna Mariana Trofin, bibliotecar CCD Bihor, a prezentat o expoziţie de pictură şi desene realizată ca urmare a proiectul educaţional „Cartea şi Biblioteca” (artă şi creaţii literare), desfăşurat în parteneriat cu opt instituţii şcolare din judeţ, în anul şcolar 2012-2013.

Secretarul secţiunii, doamna Daniela Argatu, bibliotecar CCD „George Tofan” Suceava, a prezentat Raportul de activitate pentru perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2013. S-au remarcat diversitatea, complexitatea şi excelenţa numeroaselor activităţi susţinute de bibliotecarii şcolari şi de profesorii documentarişti, în colaboare cu diverşi parteneri, impresionând totodată prin numărul din ce în ce mai mare al beneficiarilor proiectelor derulate. Aceste rezultate au încurajat iniţierea şi derularea, la nivel naţional, de noi parteneriate pentru perioada următoare.

Florentina Dobrogeanu-Ipsilante, de la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti, a prezentat importanţa parteneriatelor culturale exemplificat printr-un exemplu de bune practici – Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi formarea bibliotecarilor prin programul Biblionet. Au fost subliniate rolul bibliotecarului ca formator şi inovator şi importanţa programelor de finanţare pentru biblioteci şi bibliotecari.

Dr. Anca Badea a prezentat implicarea Bibliotecii Metropolitane din Bucureşti în atragerea utilizatorilor de toate vârstele şi ocupaţiile prin proiectul – Educaţia nonformală în biblioteci, punând accentul pe lectură, comunicare, educaţie interculturală, voluntariat şi oferte pentru copiii cu dizabilităţi.

Prin lucrarea Promovarea activităţilor bibliotecii şcolare prin proiecte educaţionale iniţiate de bibliotecarul şcolar”, Elena Maria Nişcoveanu, de la Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov, a subliniat necesitatea parteneriatelor educaţionale şi a împărtăşit celor prezenţi din experienţa avută în şcoala în care activează, în urma colaborării cu cadrele didactice şi cu psihologul şcolar, având ca obiectiv major dezvoltarea competenţelor de lectură.

Laura Mihaela Andrei, documentarist CCD „Spriu Haret” Iaşi, a făcut cunoscut un alt proiect judeţean de succes, intens mediatizat – „Biblioteca Anului - 2012-2013”, având ca scop atragerea către bibliotecă prin promovarea tehnologiilor moderne şi a conştientizării importanţei pe care o are relaţia şcoală-bibliotecă. Produsele acestui proiect s-au concretizat în trei filme câştigătoare, postate şi pe Youtube, ca exemple de bună practică. Având în vedere impactul produs, s-a propus extinderea acestui proiect la nivel naţional, ca activitate a secţiunii pentru perioada imediat următoare.

Pornind de la un model canadian, Ileana Ciubucă, bibliotecar la Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov, a continuat cu  proiectul educaţional Traista cu poveşti, dedicat clasei I, prin care s-a urmărit dezvoltarea deprinderilor de folosire a cărţii şi a cititului prin comunicare.

Studenţii Andreea Bălăneanu şi Andrei Stancu, (anul II, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti. Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării) coordonaţi de doamna profesor Simona Fortin, au prezentat un studiu comparativ inedit atât prin abordare cât şi prin obiectivele urmărite – Carte versus film: Numele trandafirului. Ei au făcut o paralelă între carte, film şi adaptarea scenică a lui Gr. Gonţa de la Teatrul I.L. Caragiale din Bucureşti dar şi între teoriile semiotice şi lumile posibile.

Grina Mihaela Rafailă, de la Muzeul Naţional de Istorie al Municipiului Bucureşti, a prezentat un studiu istoric deosebit de interesant  şi util pentru evoluţia învăţământului românesc – Şcoala de la Sf. Sava Bucureşti.

Nicoleta Butuza de la Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” din Bistriţa a completat seria exemplelor de bune practici prin prezentarea proiectului „Contează pe educaţie”, un exemplu de parteneriat privind educaţia antreprenorială prin biblioteci, derulat cu sprijinul Băncii Transilvania şi a Şcolii Internaţionale din Cluj.

Veronica Bratu, de la Liceul Teoretic Buziaş, a dezvoltat ideea promovării activităţii unei structuri infodocumentare preuniversitare – „Centrul de Documentare şi Informare – promotor al educaţiei nonformale” şi a lansat o invitaţie la Conferinţa Internaţională „Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii”, ediţia I, care va avea loc la Timişoara, în perioada 7-9 noiembrie 2013.

Ca o concluzie a tuturor materialelor prezentate, drd. Carmen Pesantez, preşedintele secţiunii, a punctat, într-o manieră ştiinţifică, Importanţa parteneriatelor pentru dezvoltarea imaginii bibliotecii, pentru creşterea vizibilităţii structurii infodocumentare, în general, şi a promovării muncii bibliotecarilor şcolari şi a profesorilor documentarişti.

Abordând importanţa lucrărilor de specialitate, doamna Carmen Pesantez a ţinut să semnaleze celor prezenţi apariţia primului „Tratat de biblioteconomie” (vol. I, Editura ABR, 2013), coordonator prof. univ. dr. Mircea Regneală, preşedinte ABR, publicaţie extrem de utilă pentru domeniul biblioteconomic. De asemenea, au fost menţionate alte apariţii editoriale: cartea lui George Tofan „Învăţământul în Bucovina”, editată de CCD Suceava la împlinirea a 100 de ani de la apariţia manuscrisului; „Education in Romania” (engleză-franceză-spaniolă) şi „LIBER – revistă pentru bibliotecă, educaţie şi cultură”, editate de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, încurajându-i totodată pe bibliotecarii şcolari să scrie în revistele de specialitate pentru a-şi face cunoscute activităţile pe care aceştia le desfăşoară.

Doamna Valentina Lupu, vicepreşedinte ABR, a ţinut să-şi exprime mulţumirea faţă de Biblioteca Naţională a României pentru generoasa donaţie a revistei „Biblioteca” şi pentru sprijinul constant acordat bibliotecarilor şcolari. Pe de altă parte, domnia sa a făcut un îndemn pentru achiziţionarea „Ghidului bibliotecilor şcolare şi a centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar românesc” şi a „Tratatului de biblioteconomie”.

Au fost făcute propuneri privind organizarea Conferinţei Bibliotecilor Şcolare din primăvara anului 2014. S-a discutat despre stadiul implementării modificărilor propuse pentru Proiectul de Lege a Bibliotecilor, analizată în cadrul lucrărilor Secţiunii Legislaţie, din 4 septembrie a.c.

În încheiere, doamna Carmen Pesantez a mulţumit tuturor pentru participare şi pentru maniera profesională în care s-au derulat lucrările Secţiunii Tehnici Pedagogice în Bibliotecă.

 

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare,

Valentina Lupu

Preşedinte Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă/Diviziunea Biblioteci Şcolare,

drd. Carmen Pesantez, director general al BPN „I.C. Petrescu” Bucureşti

Secretar Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă/Diviziunea Biblioteci Şcolare,

prof. Daniela Argatu

Biblioteca_scolar@realitate.perspective

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic

 

În perioada 23–24 mai 2013, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa a găzduit, la Târgovişte, Conferinţa Naţională cu tema Biblioteca_şThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e adresată bibliotecarilor caselor corpului didactic din întreaga ţară.

Tema acestei manifestări ştiinţifice şi metodice a vizat realităţile şi perspectivele bibliotecii şcolare în contextul noilor abordări informaţionale şi de comunicare, schimbul de experienţă profesională şi de bune practici. Făcând parte din categoria activităţilor de formare continuă, evenimentul a reunit participanţi din 29 de judeţe şi din Bucureşti, cărora li s-au alăturat 38 de bibliotecari şcolari din judeţul Dâmboviţa, precum şi bibliotecari din biblioteci publice şi profesori documentarişti. De asemenea, au răspuns invitaţiei personalităţi din spaţiul cultural şi spiritual dâmboviţean.

Partenerii manifestării au fost: Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Asociaţia Bibliotecarilor din România (A.B.R.), Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C. Petrescu” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu” Târgovişte, Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Târgovişte, Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi” Fieni, Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni.

Read more: Biblioteca_scolar@realitate.perspective

Proces verbal al Sectiunii Tehnici pedagogice in biblioteca

Proces-verbal,

Încheiat astăzi, 30 august 2012, cu prilejul desfășurării celei de-a XXIII-a Conferințe Naționale a ABR – Bibliotecile, tradiție și inovație - în cadrul secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă / Diviziunea biblioteci școlare.

Cuvântul de început a fost luat de doamna Alina Firan, bibliotecar CCD Gorj, președintele secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă care a mulțumit pentru prezență și frumoasa colaborare pe parcursul anului școlar 2011-2012. Tot atunci și–a prezentat demisia de onoare din funcția de președinte al acestei secțiuni, a urat succes  în desfășurarea lucrărilor și a dat cuvântul Danielei Argatu, secretarul acestei secțiuni.

Read more: Proces verbal al Sectiunii Tehnici pedagogice in biblioteca

Cenaclul de lectura "Eco"

Biblioteca şcolii noastre găzduieşte şi în octombrie întâlnirea membrilor Cenaclului „Eco” al Colegiului „Andrei Bârseanu”. Profesorii şi elevii se vor bucura de prezenţa unui invitat special, scriitorul braşovean Laurenţiu-Ciprian Tudor.

Absolvent de Sociologie şi masterand în psihologie, domnul Laurenţiu-Ciprian Tudor este autor de eseuri, poet, dar şi vicepreşedinte al Fundaţiei Arania. La iniţiativa sa şi a poetului Adrian Munteanu a luat fiinţă Grupul de litere – sunete – şi – culori „Caii verzi de pe pereţi” Braşov, format din scriitori, muzicieni şi artişti plastici din Braşov şi nu numai.

Cel mai recent volum de poezie al lui Laurenţiu-Ciprian Tudor, „Capul cu păsări”,  a fost lansat în această vară şi va fi prezentat în şedinţa de cenaclu chiar de către autor, care va susţine şi o sesiune de autografe. Versul sensibil şi rafinat pe care îl cultivă tânărul autor va găsi cu siguranţă ecou în auditoriul format în mare parte din adolescenţi.

Vă aşteptăm marţi, 23 octombrie, ora 14:30, la bibliotecă.

Organizatori: profesoarele Catedrei de Limba si literatura romana

bibliotecara, Catalina Leca

CONFERINŢA NAŢIONALĂ - “Biblioteca şcolară - spaţiu ideal de informare şi comunicare”

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

“Biblioteca şcolară - spaţiu ideal

de informare şi comunicare”

EDIŢIA a III-a

Buziaş, 9-10 noiembrie 2012

 

Suntem onoraţi să vă lansăm propunerea de a participa între 9-10 noiembrie 2012, la cea de-a III-a ediţie a Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara. PFC, prin specializarea ştiinţe ale informării şi documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România - Secţiunea tehnici pedagogice şi Asociaţia Bibliotecilor Publice din România.

Tematica lucrărilor

 1. Tehnici şi metode interactive de instruire a copiilor şi adolescenţilor (cu sprijinul bibliotecii şcolare, CDI, bibliotecii publice).
 2. Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitate, iniţiate de sau în parteneriat cu: şcoli, biblioteci şcolare, secţiile pentru copii şi tineret ale bibliotecilor publice.
 3. Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor şcolare şi publice.
 4. Schimb de bune practici în colaborarea dintre: şcoală, bibliotecă şcolară, cdi, bibliotecă publică. 5.
 5. Observaţii profesionale privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare, CDI-urilor şi secţiilor pentru copii şi tineret ale bibliotecilor publice.
 6. Activităţi de marketing şi animaţie culturală.
Read more: CONFERINŢA NAŢIONALĂ - “Biblioteca şcolară - spaţiu ideal de informare şi comunicare”

Proces verbal Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România Constanţa - 10-12 septembrie 2009

Incheiat azi, 11.09.2009, cu prilejul desfasurarii lucrarilor Sectiunii “Tehnici pedagogice in biblioteca” din cadrul celei de-a XX-a Conferinte Nationale ABR “Continuitate si schimbare in biblioteca”.
Intrunirea Sectiunii a avut loc in sala de festivitati a Palatului Copiilor din Constanta, Str. Soveja, nr.17 (unde se afla si sediul Casei Corpului Didactic Constanta).
Sectiunea “Tehnici pedagogice in biblioteca” reuneste bibliotecarii din Biblioteca Nationala Pedagogica “I.C.Petrescu” Bucuresti, casele corpului didactic, din bibliotecile scolare, responsabilii CDI din CCD-uri si scoli (fie ei profesori documentaristi, cadre didactice sau didactice auxiliare), bibliotecarii din sectiunile de copii ale bibliotecilor judetene, municipale, comunale - membri ABR.
Au fost prezente in sala 102 persoane. S-au primit mape si diplome de participare la lucrarile Sectiunii sub antetul si semnatura ABR, ISJ Constanta, CCD Constanta.

Read more: Proces verbal Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România Constanţa - 10-12...

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din Casele Corpului Didactic – 2008

În perioada 5-7 noiembrie 2008, CCD Bacău a organizat Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din Casele Corpului Didactic, sub genericul „Bibliotecile şcolare – între Gutenberg şi Google”.

Activităţile au fost structurate pe trei teme principale: tehnici şi activităţi de stimulare a lecturii la elevi, utilizarea Internetului în promovarea lecturii şi a bibliotecii şcolare, biblioteca – centru de educare şi recreere.

Programul conferinţei a cuprins şi vizite documentare la Casa memorială “George Bacovia”, Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău, Biblioteca CCD Bacău şi centrul American Corner Bacău, Biblioteca Municipală “R. Rosetti” Oneşti şi biblioteca Colegiului Tehnic “Petru Poni” Oneşti.

În cadrul tematicii Stimularea lecturii în biblioteci, pe parcursul primelor două zile ale conferinţei au fost susţinute următoarele comunicări:

Read more: Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din Casele Corpului Didactic – 2008

Proces-verbal al întrunirii - Conferinţa Naţională a României 2008

Încheiat astăzi, 17.09.2008, cu ocazia întrunirii Secţiunii „Tehnici pedagogice în biblioteci”, în cadrul celei de-a XIX Conferinţă Naţională a ABR, cu tema „Bibliotecile româneşti în era digitală”.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte:

1. Comunicarea lucrărilor înscrise;

2. Stabilirea programului Secţiunii pe anul 2008-2009;

3. Alegerea vicepreşedintelui Secţiunii.

icon Proces-verbal al întrunirii - Conferinţa Naţională a României 2008 (29.5 kB)

Page 2 of 2
 

Noutăți