A XIII-A CONFERINTA NATIONALA A ABIR

IASI, 11-13 septembrie 2002

"Quo vadis bibliotheca?"

Programul conferintei

Miercuri, 11 septembrie

8.00-9.00    Primirea şi înregistrarea participantilor

9.00-9.30    Deschiderea oficială a lucrărilor Conferintei. Cuvinte de salut

9.30-11.00    Rapoartele membrilor Biroului de conducere . Raportul  Comisiei de Cenzori

11.00-11.30    Lansări de publicatii

11.30-12.00    Pauză de cafea

12.00-13.00    Decernarea premiilor si diplomelor ABIR

13.00-15.00    Pauză de prânz

15.00-16.00    Rapoartele presedintilor de sectiuni

16.00-18.00    Legea bibliotecilor si bibliotecile din învătământ (dezbateri)

18.00-19.00    Cina

19.30-20.30    Seară culturală la Muzeul Literaturii Române (Casa Pogor)

Joi, 12 septembrie

9.00-13.00    Lucrări pe sectiuni

13.00-15.00    Pauză de prânz

15.00-16.00    Sedinta comună a Consiliului de conducere al ABIR cu presedintii de sectiuni pentru întocmirea Planului de activităti al Asociatiei pe anul 2003

16.00-17.30    Prezentarea în plen a Planului de activităti al Asociatiei pe anul 2003. Închiderea lucrărilor

19.30    Masa festivă


Vineri, 13 septembrie

9.00-17.00    Excursie – turul orasului Iasi, cu vizitarea principalelor obiective culturale

PLANURILE DE ACTIVITATE ALE SECTIUNILOR 2002

Catalogare, clasificare, indexare

1.Tiparirea unui tezaur multilingv (român-englez-francez) bazat pe o editie prescurtata a CZU care acopera toate clasele si poate servi necesitatilor de indexare ale bibliotecilor publice si ale celor din învatamântul preuniversitar -  termen: trim. IV 2002

2. Organizarea unui seminar comun cu Sectiunea de Perfectionare Profesionala  pe tema armonizarii si coordonarii practicilor de  catalogare a publicatiilor periodice si indexarea subiectelor si instrumente de indexare la BCU Bucuresti - termen: luna octombrie 2002

3. Organizarea unui seminar privind traducerea româneasca a normelor ISBD (ER) si traducerea româneasca a documentului IFLA intitulat Functional Requirements  for Bibliographic Records (FRBR) la BCU Iasi - termen: luna aprilie 2003

4. Publicarea tezaurului bazat pe CZU pentru Clasa 630 - Silvicultura la BU Brasov -  termen: trim. III 2003

5. Traducerea volumului The Universal Decimal Classification: a Guide to its Use de I. C. McIlwaine - termen: trim. IV 2003

Read more: PLANURILE DE ACTIVITATE ALE SECTIUNILOR 2002

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII ABIR ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 2001- AUGUST 2002

Obligativitatea de a prezenta pe o perioadă relativ scurtă activitatea unei mari organizaţii, cu filiale în întreaga ţară şi activităţi complexe, cum este ABIR, nu este o sarcină simplă din cauza incapacităţii raportorului de a cuprinde într-un mod satisfăcător totalitatea elementelor relevante ale perioadei respective.
Dacă am ajuns la a XIII-a Conferinţă generală şi dacă interesul dumneavoastră pentru problemele profesiei este încă prezent, acestea sunt dovezi clare că asociaţia noastră funcţionează ca un organizm viu şi că ea lucrează în interesul dumeavoastră, cu toate că ea continuă să înfrunte aceleaşi situaţii grele ca în anii precedenţi în condiţiile dezinteresului autorităţilor, ale resurselor limitate şi ale mentalităţii care mai sălăsluieşte în mintea unor membrii ai ABIR care cer mult fără a oferi nimic şi care încearcă uneori să demoleze din interior asociaţia, criticând orice iniţiativă sau tentativă de a optimiza lucrurile.
Lăsând la o parte aceste lucruri, toţi trebuie să fim de acord că, în ciuda tuturor dificultăţilor, care sunt reale, ABIR a obţinut în planul profesiei infinit mai mult decât se putea obţine vreodată prin iniţiative personale sau de grup. Să ne gândim puţin la poziţia bibliotecarului din bibliotecile mici de dinainte de anul 1990, bibliotecar neapărat de nimeni, încadrat la personalul “TESA” şi la poziţia lui actuală în vecinătatea cadrelor didactice sau a cercetătorilor ştiinţifici. Nu sunt lucruri de neglijat. Să ne gândim apoi că în intervalul de numai un deceniu au apărut regulamente, normative, instrucţiuni care despovărează bibliotecarul de foarte multe obligaţii fără nici o legătură cu statutul său ce trebuie neapărat să fie unul intelectual.
Crearea la nivel de ramură şi naţional a o serie de organisme de tipul Conferinţei  directorilor de biblioteci universitare şi Consiliul Naţional al Bibliotecilor din Învăţământ, de care nici nu putea fi vorba înainte de 1989, au dinamizat domeniul, atrăgând atenţia autorităţilor asupra unei profesii care există şi îşi revendică drepturile la un statut intelectual corespunzător.

Read more: RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII ABIR ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 2001- AUGUST 2002

Distincții ABR 2002

Cea de-a XIII-a Conferintă Natională a ABIR

DISTINCTII ABIR

  • PREMIUL "Dan Simonescu"

Clara Mihaela FRIPTU, studentă anul III, Sectia de Bibliologie si Stiinta Informării, Universitatea din Bucuresti


Referat pentru acordarea Premiului "Dan Simonescu" pe anul 2002

Comisia de evaluare, alcătuită din Robert Coravu , Octavian Lohon şi Viorica Iepureanu, a luat în discuţie trei lucrări: „Copyright-ul documentelor electronice ”, autor Clara Mihaela Friptu, studentă în anul III la Secţia de Bibliologie şi Ştiinţa Informării a Universităţii din Bucureşti, „Ergonomia locului de muncă”, autor Ioana Buzaş, studentă în anul III la Secţia de Biblioteconomie a Universităţii din Oradea şi „Funcţia de animaţie culturală ”, autor Krisztina Bauholczer, de asemenea studentă, în anul III, la Secţia de Biblioteconomie a Universităţii din Oradea.
Membrii Comisiei de evaluare salută prezenţa printre candidaţii la obţinerea Premiului „Dan Simonescu”, pentru prima oară de la instituirea acestuia, a unor reprezentanţi ai unei instituţii de învăţământ de specialitate din afara Bucureştiului şi îşi exprimă speranţa că, în anii viitori, această tendinţă de implicare a şcolilor de biblioteconomie din ţară în activităţile Asociaţiei se va dezvolta.
Studiul Clarei Friptu, „Copyright-ul documentelor electronice ”, abordează un subiect de actualitate pentru biblioteci, în contextul pătrunderii din ce în ce mai pronunţate în colecţiile lor a acestei categorii de documente, prezentând sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale asupra documentelor electronice, aşa cum se regăseşte acesta în legislaţia românească şi în cea internaţională, precum şi preocupările unor organisme internaţionale, precum Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale sau IFLA, în vederea stabilirii cadrului juridic în domeniu.
Cu toate că studiul dovedeşte asimilarea în mod creator a bibliografiei consultate, neglijenţele în redactarea textului şi o anumită nesiguranţă în utilizarea limbajului de specialitate diluează calitatea expunerii, aceste aspecte trebuind, în opinia Comisiei, să stea mai mult, în viitor, în atenţia autoarei.
Lucrările Ioanei Buzaş şi Krisztinei Bauholczer, abordând o temă mai puţin tratată în contextul activităţilor de bibliotecă, cea a ergonomiei locului de muncă, respectiv una dintre funcţiile importante ale bibliotecii, cea de animaţie culturală, deşi dovedind potenţialul autoarelor pentru activitatea de cercetare, suferă din cauza apelului la o bibliografie mult prea modestă în raport cu scopurile urmărite, având mai degrabă caracteristicile unor rezumate şi nu calităţile unor studii care dovedesc capacitate de asimilare şi de interpretare personalizată a informaţiilor.      
Pentru calităţile expuse mai sus, atrăgând totuşi atenţia, încă o dată, asupra minusurilor semnalate, Comisia de evaluare a decis acordarea Premiului „Dan Simonescu” pe anul 2002 studentei Clara Friptu.

 

Noutăți