Şedinţe ale Consiliului de Conducere

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR

În ziua de 15 decembrie 2012, la Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de conducere al ABR.

Au participat membrii Consiliului de conducere şi, ca invitaţi, dr. Letiția Purdoiu, directorul Bibliotecii Facultății de Medicină Veterinară, Robert Coravu – redactor-șef, Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării şi Mihai Constantinescu – student, bursier ABR.

Read more: Şedinţa Consiliului de conducere al ABR

Ședința Consiliului de conducere al ABR - 8.07.2011

Vineri, 8 iulie 2011, la sediul ABR din cadrul Bibliotecii Naţionale a României s-a desfăşurat şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere al asociației. La şedinţă au participat ca invitaţi  doamna Cristina Pârvu, preşedintele filialei Sibiu, şi doamna Doina Răducan, președintele filialei București. Doamna conf. univ. dr. Elena Tîrziman, directorul general al Bibliotecii Naționale a României, a adresat un cuvânt de salut.

Principalele teme de discuţie au fost următoarele:

Read more: Ședința Consiliului de conducere al ABR - 8.07.2011

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-16.12.2010

Şedinţa Trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR a avut loc pe data de 16.12.2010, la Biblioteca Universităţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Au  participat următorii  membri ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Valentina Lupu (vicepresedinte), Mihaela Zecheru (vicepreşedinte), Lăcrămioara Blascioc (trezorier),  Corina Apostoleanu (secretar general), Maria Colătău, Maria Drăghici, Valerica Grigore, Ivona Olariu, Robert Coravu, Ovidiu Călugărescu.  Ca invitata a luat parte  doamna Letiţia Purdoiu de la Biblioteca Universităţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. Discuţiile au cuprins :

 1. Raport privind cheltuielile la cea de a XXI-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, prezentat de dra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
 2. Informare privind bugetul ABR până în luna decembrie 2010 şi situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă dra Lăcrămioara Blascioc, trezorierul Asociaţiei
 3. Situaţia înscrierilor în ABR- prezintă dna Corina Apostoleanu, secretar general
 4. Situaţia privind vânzările de abonamente şi cărţi – prezinta Rodica Mitoiu, secretar executiv
 5. Planificarea reuniunilor profesionale ale secţiunilor ABR, pentru anul 2011- prezintă dna Corina Apostoleanu, secretar general
 6. Stabilirea calendarului alegerilor pe filiale si secţiuni, pentru anul 2011 – prezintă dl Mircea Regneală
 7. Informare privind organizarea celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a ABR care va avea loc la Sibiu, prezintă dl Mircea Regneală
 8. Diverse.
Read more: Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-16.12.2010

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-29.06.2010

La Şedinţa Consiliului de Conducere al ABR din data de 29.06.2010 au participat 12 membri din cei 17 ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Lăcrămioara Blascioc (trezorier), Corina Apostoleanu (secretar general), Ovidiu Călugărescu , Maria Colătău, Robert Coravu, Maria Drăghici, Gabriela Dumitrescu, Valentina Grigore, Valentina Lupu, Delia Pârşan, Mihaela Zecheru.

Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Informare privind stadiul organizării celei de a XXI-a Conferinţe Naţionale a ABR, prezintă dl Mircea Regneală, preşedintele Comitetului de organizare;
2. Informare privind situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi pe primul trimestru al anului 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă dra. Lăcrămioara Blascioc, trezorierul Asociaţiei;
3. Informare privind desfăşurarea întâlnirilor secţiunilor profesionale ale ABR, prezintă dna. Corina Apostoleanu, secretar general;
4. Supunerea la vot, din partea Consiliului de conducere al ABR, a iniţiativei de reînfiinţare a Secţiunii Biblioteci medicale;
5. Diverse.

Read more: Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-29.06.2010

Şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR-25.03.2010

La Şedinţa Consiliului de Conducere al ABR din data de 25.03.2010 au participat 14 membri din cei 17 ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Lăcrămioara Blascioc, Corina Apostoleanu, Robert Coravu, Adriana Szekely, Ivona Olariu, Maria Drăghici, Valentina Lupu, Gabriela Dumitrescu, Mihaela Zecheru, Ovidiu Călugărescu, Delia Pârşan, Maria Colatau si Valentina Grigore.

Ordinea de zi a fost:

 1. Informare privind stadiul organizării celei de a XXI-a Conferinţe Naţionale a ABR, prezintă dl. Mircea Regneală, preşedintele Comitetului de organizare;
 2. Informare privind situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi pe primul trimestru al anului 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă d-ra Lăcrămioara Blascioc;
 3. Informare privind situaţia înscrierilor în ABR şi a listelor actualizate cu membrii Asociaţiei, prezintă d-na Corina Apostoleanu, secretar general;
 4. Tematica Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării pentru anul 2010, informare prezentată de dl. Robert Coravu, redactor şef;
 5. Probleme organizatorice;
 6. Diverse.
Read more: Şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR-25.03.2010

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR – 15.12.2009

Marţi,15 decembrie 2009 a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR, la care au participat 12 din cei 17 membri: Mircea Regneală – preşedinte, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Adriana Szekely şi Valentina Lupu – vicepreşedinţi, Robert Coravu, Ivona Olariu, Maria Drăghici, Gabriela Dumitrescu, Mihaela Zecheru, Luminiţa Mihaela Dragu, Ovidiu Călugărescu şi Delia Pârşan – membri.

Dintre problemele abordate şi hotărârile luate, semnalăm:

- Trezorierul asociaţiei , d-ra Lăcrămioara Blascioc a prezentat situaţia cheltuielilor făcute cu prilejul Conferinţei Naţionale, bugetul ABR şi situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009.

- S-au discutat metodele de încurajare a membrilor ABR de a redirecţiona 2% către ABR din impozitul reţinut de stat.

- A fost prezentată situaţia înscrierilor în ABR şi s-a discutat situaţia instituţiilor membre ABR şi a membrilor individuali.

- A fost discutată problema organizării site-ului ABR şi realizarea unei versiuni în limba engleză cu datele esenţiale (structură, statut etc).

- Revista Romana de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării va fi propusă pentru evaluare la CNCSIS;

- S-a discutat situaţia planificării activităţilor profesionale ale secţiunilor ABR;

- Domnul Preşedinte Mircea Regneală a prezentat raportul preliminar asupra stadiului organizării celei de a XXI-a Conferinţe Naţionale a ABR, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 9 – 11 septembrie 2010 şi va avea ca temă: Biblioteca în cultura informaţiei şi comunicării. S-au dezbătut probleme legate de organizarea conferinţei, s-a stabilit comitetul de organizare şi s-au discutat problemele legate de taxa de participare la conferinţă.

 

Noutăți