Şedinţe ale Consiliului de Conducere

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-21.06.2007

În ziua de 21 iunie 2007 a avut loc şedinţa Consiliului de conducere al ABR, cu următoarea ordine de zi:
1. Desfăşurarea şedinţelor de constituire a filialelor ABR – informare prezentată de dl Robert Coravu
2. Situaţia înscrierilor în ABR
3. Activităţi ale secţiunilor ABR organizate în primul semestru al anului 2007
4. Situaţia achiziţiilor de publicaţii ABR şi a abonamentelor la Revista Română de Biblioteconomie
şi Ştiinţa Informării
5. Aprobarea programului de desfăşurare a Conferinţei Naţionale a ABR (Braşov – septembrie 2007) – informare prezentată de dna prof. Angela Repanovici, director al Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov
6. Situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2006
7. Diverse

La şedinţă au participat 14 din cei 17 membri ai Consiliului de conducere: preşedinte prof. univ. dr. Mircea Regneală, secretar general Robert Coravu, trezorier Lăcrămioara Blascioc, vicepreşedinţi: Angela Repanovici, Mihaela Zecheru, Corina Apostoleanu, Valentina Lupu, membri: Mihaela Dragu, Adriana Szekely, Ovidiu Călugărescu, Delia Pârşan, Liliana Lazia, Maria Drăghici.

Read more: Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-21.06.2007
 

Noutăți