Cultura informaţiei

Preşedinte: 

Angela Repanovici, Universitatea ”Transilvania” Braşov

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretar:

Robert Coravu, Universitatea din București

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proces-verbal al întrunirii - Conferinţa Naţională a României 2008

încheiat astăzi, 18.09.2008 privind desfăşurarea lucrărilor Secţiunii Referinţe – ABR.

Doamna Mariana Ianuş – preşedintele secţiunii – a prezentat raportul activităţilor desfăşuratea în cadrul secţiunii în perioada 2007-2008.

Urmează prezentarea lucrărilor anunţate în programul conferinţei.

Doamna Octavia-Luciana Porumbeanu (Universitatea din Bucureşti) a prezentat lucrarea: “Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale”

Au fost discuţii pe tema lucrării şi întrebări privind diferenţa între utilizatorii ce caută informaţia în mediul real (bibliotecă) şi mediul virtual.

A intervenit domnul Robert Coravu (BCU Bucureşti) , doamna Corina Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană Constanţa), doamna Camelia Boca (BCU Iaşi).

Doamna Camelia Toporaş a prezentat lucrarea “Servicii de instant messenger în Biblioteca Judeţeană V. A. Urechia – Galaţi”. Tema a prezentat extinderea serviciilor de referinţe în mediul virtual şi aplicaţia acestora la Biblioteca Judeţeană Galaţi: orar, personal, statistica serviciului, publicul ţintă, competenţele bibliotecarilor, avantaje şi limite, gradul de solicitare, evoluţia numărului de utilizatori şi a solicitărilor prin messenger.

Doamna Adrian Szekely a adresat întrebări legate de tema prezentată.

Au intervenit în discuţii : Mariana Ianuş, Robert Coravu, prof. M. Regneală, Corina Apostoleanu şi alţii.

S-a prezentat lucrarea « Servicii de referinţe digitale furnizate în colaborare » - Gina Enescu de la BCU Bucureşti. S-a referit la servicii de referinţe prin e-mail de tipul : « Question Point », « Ask a librarian », prezentând avantajele acestor tipuri de servicii dezvoltate foarte mult în ultimul timp.

Următoarea lucrare prezentată de doamna Ionica Vladâcenco - BCU Bucureşti a avut tema « Interviul de referinţe prin chat şi competenţele bibliotecarului ».

Domnul Robert Coravu - BCU Bucureşti, a prezentat template-ul «Ghidului bibliotecilor din România – vol. I: biblioteci universitare ».

S-a propus pentru planul de activităţi 2008-2009 realizarea unui site-web care permite generarea unor pagini personale ale fiecărui bibliotecar.

În final, se urmăreşte realizarea unei baze de date bio-bibliografice care sunt afişate ca pagini personale pe web.

Mariana Ianuş

Preşedintele Secţiunii Referinţe

icon Proces-verbal al întrunirii - Conferinţa Naţională a României 2008 (28.5 kB)

Raport cu privire la întrunirea Secţiunii de Referinţe 2008

În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii Referinţe a ABR, în zilele de 6-7 mai s-au desfăşurat la Iaşi lucrările sesiunii de lucru, manifestare găzduită de Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”.

Au participat bibliotecari din bibliotecile universitare dar şi din cele publice, din ţară şi din Iaşi: reprezentanţi ai BCU Bucureşti, BCU Timişoara, Bibliotecii „Politehnica” din Timisoara, Bibliotecii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi, Bibliotecii Universităţii „Transilvania” din Brasov, Bibliotecii Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” – Iaşi, BCU Iaşi, Bibliotecii Academiei – Iaşi, Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”- Iaşi, Bibliotecii UMF – Iaşi.

Tema simpozionului a fost: “ Utilizarea informaţilor pe suport electronic în activitatea de referinţe”.

Read more: Raport cu privire la întrunirea Secţiunii de Referinţe 2008
Page 3 of 3
 

Noutăți