Formare profesională

RELUAREA CURSULUI DE CALIFICARE PENTRU BIBLIOTECARII CU STUDII MEDII

Stimaţi colegi,

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), cu sprijinul cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Științe ale Informării al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, precum și al altor specialiști având titlul științific de doctor în biblioteconomie, organizează un nou Curs de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii, conform autorizaţiei nr. 0003585 din 21.07.2010, eliberată de CNFPA.

Certificatele de absolvire sunt autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

La acest curs se pot înscrie persoane cu studii medii din biblioteci şi din afara acestora (se pot înscrie și persoane cu studii superioare, dar certificarea asigura calificare doar pentru studii medii).

Dosarul pentru înscriere va cuprinde copii după următoarele acte:

- diploma de bacalaureat;

- certificatul de naştere și căsătorie;

- buletinul sau cartea de identitate.

Dosarul se depune în prima zi de curs.

 

Infomații importante:

  • Cursul va avea loc în perioada decembrie - iunie 2012.
  • Durata: trei convocări (trei module).
  • Cursurile se vor desfăşura în București.
  • Taxe (plata se poate face eșalonat, în prima zi a fiecărui modul de curs):

- pentru bibliotecarii nemembri ABR şi alte persoane - 1200 lei (400 lei/modul);

- pentru bibliotecarii membri ABR - 1050 lei (350 lei/modul);

- pentru bibliotecarii membri ABR din instituţiile membre ABR cu taxa la zi - 900 lei (300 lei/modul).

MENȚIONĂM CĂ NIVELUL TAXEI ESTE CEL DE ANUL TRECUT, FIIND TOTODATĂ CEL MAI SCĂZUT PE PLAN NAȚIONAL  PENTRU ASEMENEA CURSURI.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, vă rugăm să contactați secretariatul ABR la următoarea adresă de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director curs,

Prof.univ.dr. Mircea Regneală

Președinte ABR

 

Curs de formare a formatorilor în cultura informației

În perioada 26-28 septembrie 2012, Asociația Bibliotecarilor din România, în cooperare cu Serviciul Cultural American, organizează un nou curs de formare a formatorilor în cultura informației pentru 15 bibliotecari atât cu studii medii şi cât şi cu studii universitare.

Cheltuielile de cazare, masă și transport vor fi suportate de organizatori.

Cei 15 bibliotecari  vor fi selectați de o comisie formată din reprezentanţii ABR si Serviciul Cultural American în funcţie de calităţile profesionale, ataşamentul  faţa de profesie, realizările în cadrul ABR etc.  Participanţii la curs vor avea de realizat:

-         o cercetare pe tematica domeniului în care activează, constând în identificarea surselor de informare, analiza critică a informației, elaborarea bibliografiei prin folosirea instrumentelor electronice;

-         prezentarea rezultatelor cercetării în format Power Point.

În scopul diseminării informațiilor, toate cele 15 lucrări vor fi puse la dispoziție în acces deschis ca exemple de bună practică, pe o platformă dedicată creată de ABR.

Read more: Curs de formare a formatorilor în cultura informației

Cursul de calificare pentru bibliotecari cu studii medii

Cursurile de biblioteconomie se vor tine  clădirea Bibliotecii Facultăţii de Medicină Veterinară, Strada Splaiul Independenţei nr. 105, sect. 5, Bucureşti.  (Punct de reper: clădirea principală a Facultăţii de Medicina Veterinara , vis a vis de Opera Română). Mijloace de transport în comun:  Maşina   nr. 123,  statia Fac. de Medicina Veterinara, Metrou,  staţia Eroilor.

Pe data de 20 cursurile vor incepe la ora 10.

Anunț privind desfășurarea cursului de calificare pentru bibliotecari - studii medii

Cursurile pentru calificare bibliotecari – studii medii vor începe pe data de 20 ianuarie. Prima convocare va fi de 5 zile, în perioada 20 – 25 ianuarie.

Pentru orice detalii va rugăm să ne contactați pe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Page 2 of 4
 

Noutăți