Informatizare-Digitizare

Preşedinte:

Marinela Covaci, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretar:

Elena Larisa Bîrzu, Biblioteca Academiei Române Filiala Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2013 PV SI mai

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Proces verbal

al Lucrărilor Secțiunii de informatizare a A.B.R., care au avut loc în data de 24 mai 2013, orele 9-13, la Biblioteca Națională a României, Sala de Formare Profesională Georgescu- Tistu.

Tema secțiunii a fost Informatizarea bibliotecilor românești - prezent și viitor.

La lucrări au  fost prezenți 29 de participanți din țară și străinătate.

Lucrările secțiunii au fost deschise de Doina Ostafe, președinta secțiunii care a prezentat planul de activități al secțiunii propus pentru anul în curs.

A urmat Prezentarea situației informatizării bibliotecilor românești, trecând în revistă situația actuală a informatizării bibliotecilor pe categorii: universitare, publice și școlare. Analiza a fost realizată pornind de la informațiile găsite în:

  • portalul CASIDRO (Catalogul Structurilor Infodocumentare din România), un portal care cuprinde informații despre instituțiile din Sistemul Național de Biblioteci, găzduit de biblioteca Națională a României (http://www.bibnat.ro/biblioteci.php)
  • lista Instituțiilor de învățământ superior de pe site-ul Ministerului Educației Naționale (http://www.edu.ro/index.php/articles/c108/)
  • lista bibliotecilor județene (http://www.romlit.ro/biblioteci_judetene_ro)
  • Ghidul Structurilor Infodocumentare din Învățământul Preuniversitar Românesc (Biblioteci Școlare și Centre de Documentare și Informare) coord. Daniela Argatu

Pornind de la aceste resurse au fost accesate site-urile web ale acestor biblioteci. S-au creat tabele în care s-a preluat adresa paginii web a bibliotecii (dacă există), adresa catalogului online (webOPAC), adresa bibliotecii digitale, dacă a fost cazul. S-au menționat software-urile folosite.

S-a propus ca aceste tabele să fie publicate pe site-ul ABR al secțiunii, eventual, să se creeze machete cu informațiile respective și în care fiecare bibliotecă să-și poată actualiza informațiile care o privesc.

În ceea ce privește portalul CASIDRO s-a propus completarea chestionarului cu informații suplimentare despre informatizarea bibliotecilor.

De asemenea, s-a remarcat necesitatea partajării resurselor și utilizarea cataloagelor colective existente precum și crearea catalogului național virtual, sub egida Bibliotecii Naționale, care are, conform legii rolul de Agenție Bibliografică Națională.

S-a remarcat, din nou, că mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește informatizarea bibliotecilor românești.

În acest sens, au urmat prezentările unor produse software dedicate activității bibliotecilor, susținute de către reprezentanții unor firme de profil.

Domnul Ágoston Németh (Ex-Lh Kft, reprezentant ExLibris), a prezentat Primo and Primo Central Index the Discovery and Delivery tool of Ex Libris. Acest produs vine în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor de descoperire și furnizare a informației printr-o interfață modernă și prietenoasă care totodată oferă rezultate ale căutărilor cu girul specialiștilor din diverse domenii.

A urmat prezentarea Qulto – experiențe dobândite după primul an pe piața românească susținută de Walter Brem (SC. Cultware Srl., distribuitor Qulto). Produsul a fost instalat în Biblioteca Județeană din Cluj Napoca și în câteva biblioteci din țară, fiind o alternativă la alte software-uri de bibliotecă.

Cosmin Sabo (eBibliophil) a prezentat în Drumul de la inovare la produs experiența în realizarea unui software de bibliotecă implementat în Biblioteca Județeană din Baia Mare și câteva biblioteci școlare din țară.

S-au purtat discuții pe marginea celor prezentate.

S-a propus trimiterea unei adrese prin care se solicită Bibliotecii Naționale să facă demersurile necesare pentru realizarea catalogului colectiv virtual național, prin integrarea bibliotecilor cu cataloage bibliografice semnificative, având în vedere că B.N. dispune de infrastructura necesară și conform Legii bibliotecii are și obligația de a întreprinde acest lucru.

Propunerea a fost aprobată cu o singură abținere.

 

Președinte Secțiune de informatizare a ABR

Vicepreședinte A.B.R.

Dr. ing. Doina Ostafe

2011 Lucrările secțiunii Informatizare (Conferința Națională Sibiu)

Secțiune Informatizare-digitizare

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lucrările secțiunii Informatizare  (Conferința Națională Sibiu):

“OPAC versus sisteme specializate în descoperirea informaţiei”

Program/prezentări:

  • … (Content Conversion Specialists) - Digitizarea inteligentă
  • Olimpia Curta - DSpace

Propuneri pentru 2012

2010 Lucrările secțiunii Informatizare

 

Lucrările secțiunii Informatizare, la Conferința ABR, București, septembrie 2010

Program/prezentări:

pdf Informaţia - produs digital cu valoare adăugată , Vicenţiu Popa (firma CCS – Content Conversion Specialists)

Prezentarea produselor firmei ExLibris, Agoston Nemeth (Ex-Lh)

ISISMarc – Free open source software pentru catalogarea documentelor, Marinela Covaci (BCU Iaşi)

2008 PV lucrările Secţiunii Informatizare Timișoara

Lucrările Secţiunii Informatizare a A.B.R. au avut loc, la Timişoara, în perioada 5 – 6 iunie 2008.

Dintre membrii secţiunii au participat:
Doina Ostafe, preşedinte, B. C. U. “Eugen Todoran”, Timişoara
Gabriela Mailat, secretar, B.U. “Transilvania”, Braşov
membrii comitetului permanent:
Olimpia Curta, B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca,
Delia Pârşan, B.C.U. “Eugen Todoran”, Timişoara
Angela Abrudan B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj,
Luminiţa Gruia, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti
Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti
Sergiu Obreja, B.U. “Dunărea de Jos”, Galaţi,
Carmen Predescu, B.U. “Politehnica”, Bucureşti

Au mai participat:

Carmen Bitir Istrate, Consilier superior, M.E.C.T.
prof.univ.dr. Vasile Ţâra, Director general B.C.U. „Eugen Todoran”, Timişoara
Alina Frantiuc, B. C. U. „Carol I”, Bucureşti
Ileana Şerbănescu, Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Georgeta Pădureanu, Mihaela Gavrilescu, B.U. Craiova
Ioan Irinel Visa, B.U. „Lucian Blaga”, Sibiu
Zenovia Percek, B.U. “Transilvania”, Braşov
Erica Oteşteanu, director, Marcela Vişan, Doina Silvestru şi alţi colegi din B.U. Politehnica, Timişoara
Zaira Cărpinişan, director, Biblioteca Filialei din Timişoara a Academiei Române
Mihaela Cristea, Valentina Ardelean, Henrieta Muntyan, Livia Simionca şi alţi colegi din B. C. U. “Eugen Todoran”, Timişoara.

Read more: 2008 PV lucrările Secţiunii Informatizare Timișoara

2008 Lucrările secțiunii Informatizare

Secțiune Informatizare-digitizare

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Rezultat imagine pentru meeting iconÎntrunire de lucru cu tema „Premisele realizării Catalogului Naţional Partajat”, decembrie 2008, București

La propunerea Biroului Executiv al ABR, Secţiunea de Informatizare a asociaţiei noastre a organizat joi, 11 decembrie 2008, de la ora 9.00, la sediul ABR (Str. Boteanu nr. 1, sector 1, Bucureşti - clădirea Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, corp Dacia, et. I) o întrunire de lucru cu tema „Premisele realizării Catalogului Naţional Partajat”. Întrunirea a avut drept scop stabilirea unor principii de colaborare între biblioteci în vederea începerii catalogării publicaţiilor în mod partajat.

Minuta icon întrunirii

Rezultat imagine pentru meeting icon Lucrările secțiunii Informatizare, la Conferință ABR, septembrie 2008, Pitești:

Program/prezentări:

Digitizarea în masăicon, CCS Content Conversion Specialists Rom

Soluție RFID icon integrată în biblioteci, RFiD Solutions

iconMEBDIGIT: între hartie și display, Carmen Diaconescu, Marinela Covaci

Les bibliotheques numeriques en France icon,  Fabien Plazannet, Ministerul Culturii si Comunicarii - Franta (sef al Departamentului Politici documentare şi patrimoniale, Direcţia Cărţii şi a lecturii )

Traducere - prezentare : Mihaela Dragu, Biblioteca Academiei

Implementarea SFX - link server - pentru periodicele româneşti icon, Doina Ostafe B.C.U. Timişoara

Rezultat imagine pentru meeting icon Lucrările anuale ale secțiunii Informatizare, iunie 2008, Timișoara:

Proces verbal

Program/prezentări

Digitizarea documentelor la B.C.U. „Lucian Blagaicon, Cluj Napoca, Olimpia Curta, B.C.U. „Lucian   Blaga” Cluj -Napoca,

 

ROMDOC icon- Platformă Centrală de Publicaţii pentru Literatură Gri din Universităţile Româneşti, Carmen Predescu, U.P. Bucureşti,

Sistemul RFID în BCUT icon, Doina Ostafe, B.C.U. „Eugen Todoran”

Demonstraţie practică a utilizării echipamentelor RFID 3M, Carla Suhaida, B.C.U. „Eugen Todoran

Evolutia informatizării bibliotecii universitare sibiene icon, Ioan Visa, B.U. Universităţii „Lucian Blaga”Sibiu

DigiTool icon, Agoston Nemeth, Ex-Lh Ltd.

Caiet de sarcini privind achiziţia de echipamente, prezentare generală icon, Adriana Popa, Delia Pârşan, B.C.U. „Eugen Todoran”

PRIMO icon, Agoston Nemeth, Ex-Lh Ltd.

2009 Lucrările secțiunii Informatizare

Secțiune Informatizare-digitizare

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Rezultat imagine pentru meeting icon Lucrările secțiunii Informatizare, la Conferință ABR, 10-12 septembrie 2009, Constanţa

cu tema: “Resurse electronice de informare”

Proces verbal

Program/prezentări:

Soluţie informatică pentru biblioteci cu Terminale Sun Ray, demonstrație practică, Eta2U Computer

 

Rezultat imagine pentru meeting icon Lucrările secţiunii de informatizare a ABR, 17 iunie 2009, Iași

cu tema: „Gestionarea resurselor electronice în bibliotecă” a A.B.R. iunie 2009

Proces verbal

Program/prezentări:

Digitizarea la BCU “Lucian Blaga”, Olimpia Curta

Integrarea resurselor electronice în sistemele informatice ale bibliotecilor, Doina Ostafe

2007 Lucrările Secţiunii Informatizare

 

Lucrările secțiunii Informatizare, Conferința ABR, Brașov, septembrie 2007

 

 

Program/prezentări:

Prezentarea generală a produselor informatice ale firmei ExLibris, Agoston, Nemet, Ex-Lh

Implementarea modulului de achiziţii la BCU Cluj folosind ALEPH 500 - Angela ABRUDAN, Cristina POPA, Andreea Salagean, Anamaria Mara, BCU Cluj Napoca

Stadiului actual al Rolinest, a noutăţilor în noua versiune de METALIB - Doina Ostafe, BCU Eugen Todoran

Ghid informatizare biblioteci mici - Doina Ostafe, BCU Eugen Todoran

 

Lucrările secțiunii Informatizare, București, iunie 2007

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea stadiului actual al portalului ROLiNeST, continuarea parametrizării acestuia, discutarea celorlalte puncte din planul de activităţi al secţiunii, aşa cum s-a propus la Conferinţa Naţională a A.B.I.R. din Septembrie 2006, de la Timişoara: realizarea unui ghid pentru utilizatori şi a unui ghid de integrare în ROLiNeST.

Page 2 of 2
 

Noutăți